Skip to main content

Kalkning av sjöar och vattendrag

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 13:53 CEST

Kalkningen är väderberoende, vilket gör det svårt att ange exakt  var helikoptern kommer att befinna sig.

- Vi kalkar en gång om året, det är nödvändigt för att inte fisken ska försvinna. Det finns bland annat mört och abborre i sjöarna på Herrestadsfjället och Bredfjället, säger David Alfredsson, skogsförvaltare och kalkningsansvarig på tekniska kontoret.

Vad har kalken för effekt?

Kalken neutraliserar svavelsyra och kväveoxid som försurar vattnet. Det gör så att fisken kan överleva och rommen kläckas. Målet är att försöka få ett pH-värde
kring 6.

Försurningen i vattnet beror på urlakning av svavel- och kvävenedfall som ligger lagrat i marken. Nedfallet har minskat, men försurningen fortsätter eftersom gammalt nedfall fortsätter att lakas ur. Svavelföroreningarna kommer historiskt sett från koleldning i Östeuropa och Storbritannien, kväveoxiderna från biltrafik samt båttrafik som även släppt ut en del svavel.

Läs mer om kalkning och spridningsplan på www.movab.nu som utför kalkningen på uppdrag av Uddevalla kommun.

Bildtext: Kalkningen över sjöar, vattendrag och våtmarker sker med hjälp av helikopter. Foto: Örjan Carlström

För mer information, kontakta gärna:
David Alfredsson
Skogsförvaltare
Telefon 0522-69 63 83

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän