Skip to main content

Majoritetspartiernas budgetförslag

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 17:36 CEST

Förslaget till budget har arbetats fram av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet gemensamt och presenterades för oppositionen, de kommunala förvaltningarna samt för de fackliga representanterna.

Generellt föreslås besparingar på 0,7 % för samtliga nämnder utom Socialnämnden.

Största tillskottet i budgeten går till Socialnämnden som får en generell förstärkning med 30 miljoner kronor.

Majoriteten vill satsa på arbetslöshetsåtgärder och föreslår att tidigare medel på 6 miljoner kronor flyttas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och att ytterligare 1 miljon kronor satsas specifikt på åtgärder för ungdomar. Dessutom föreslår man en satsning på bredbandsutbyggnad på landsbygden med 3 miljoner kronor per år 2013-2015. Kommunstyrelsen förväntas göra en besparing på 6 miljoner kronor.

Enligt budgetförslaget får kommunfullmäktige ett tillskott på 0,4 miljoner kronor för att förstärka gode män.

Barn- och utbildningsnämnden får ett nettotillskott på 12,6 miljoner kronor till satsningar på Sommarhemsskolan, elevökningar och till att förstärka rektorsorganisationen.

Tekniska nämnden får enligt förslaget 5 miljoner kronor till nya Hogstorpvägen samt 2 miljoner kronor för fortsatta investeringar i Uddevalla centrum.

Besparingen på Kultur och fritid motsvarar 0,9 miljoner kronor. Ett förslag är att anläggningar flyttas till fastighetsavdeln ingen samt att Kulturskolan samlokaliseras med Sinclair. En ny konstgräsplan vid Rimnersvallen finns med i planen.

Enligt budgetförslaget ska Miljö- och stadsbyggnadsnämnden satsa på att korta handläggningstiderna och får ett nettotillskott på 0,1 miljoner kronor.

 

Bildtext: Essam El-Naggar (Fp), Henrik Sundström (M), Magnus Jacobsson (KD), Elving Andersson (C), Gunilla Magnusson (MP)

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän