Skip to main content

Nu startar arbetet med att skredssäkra Bäveån

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 08:21 CEST

För att kunna fortsätta utveckla centrala Uddevalla måste Bäveån skredsäkras. 22 juli startar arbetet med att bygga tryckbankar som stöttar kajmuren och marken kring Bäveån.

Totalt kommer cirka 11 000 ton berg läggas ut i vattnet för att stadga upp området. Den nedre tryckbanken mellan Järnbron och Västerbron kommer att vara ett lager under vattenytan som täcker åbotten. De övre tryckbankarna som byggs på båda sidor om Träbron kommer delvis att synas beroende på hur hög vattennivån är. De synliga ytorna kommer att täckas av natursten och utformas med speciell hänsyn till miljön och den fisk som vandrar upp i Bäveån.

Skredsäkringen är en förutsättning för att kunna utveckla Hasselbacken och området utmed Bäveån.

Tid och plats: Arbetet startar 22 juli och beräknas vara klart i november 2013.

Pressmeddelande (pdf)

För mer information kontakta gärna:
Sten-Anders Olsson 
Tekniska kontoret
Telefon: 0522-69 63 64


Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän