Skip to main content

Ny satsning på integration med hjälp av idrott

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 15:47 CET

Uddevalla kommun och Västsvenska Idrottsförbundet vill göra en gemensam satsning på integration med hjälp av idrott. Tanken är att idrottsföreningar ska erbjuda nyanlända ungdomar och andra unga att prova på olika sporter.

Syftet med projektet är att stödja idrottsrörelsen så att nyanlända flickor, pojkar, kvinnor och män som fått uppehållstillstånd eller är i en asylprocess ska ges förutsättningar att vara med. Målet är att skapa social samhörighet och effektivare integration i Uddevalla. Detta ska ske genom prova-på verksamhet eller genom att skapa platser i den ordinarie idrottsverksamheten.

- Idrotten tar hand om integrationen bäst av alla. Den fyller en jättestor funktion och består av ideella krafter. Integration i det här fallet handlar inte bara om att få med nyanlända utan även ekonomiskt eller socialt utsatta ungdomar eller unga med någon form av funktionsnedsättning, säger Annelie Högberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

I projektet ska idrottsföreningarna kunna få ekonomiskt stöd till utbildningar, ledarledda timmar, material, transporter och aktivitetsytor. Informationen om denna möjlighet att prova idrott ska spridas till hem för ensamkommande barn, via skolor och föreningar som redan är aktiva i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.

- Idrotten är till för alla. Med hjälp av projektet kan föreningarna få fler medlemmar och fler ledare, idrottslivet har en oerhörd utmaning idag med att skaffa ledare. Många ungdomar slutar träna när de är 14-16 år, säger Thomas Franzén, Västsvenska Idrottsförbundet.

Västsvenska Idrottsförbundet har ansökt om 500 000 kronor från Uddevalla kommun för denna satsning under nästa år, och har fått ansökan beviljad av kommunstyrelsen.

- Även om Uddevalla kommun är med och delfinansierar projektet så är det viktigt att idrottsrörelsen är oberoende och självständig i hur man genomför projektet. I beslutet finns krav om återrapportering från Västsvenska Idrottsförbundet om hur det går, säger Evy Gahnström, kommunalråd.

Västsvenska Idrottsförbundet har också ansökt om regeringens lotspengar till integration. Sammanlagt handlar det om 60 000 kronor som beviljats för 2015. För nästa år finns en ansökan inne om 120 000 kronor, som kommer att användas till samma projekt.

I kommunens långsiktiga integrationsarbete ingår även att inkludera idrotten i samhällsbyggandet, så att anläggningar placeras där det är möjligt att ha tillgång till kollektivtrafik.

För mer information, kontakta gärna:

Evy Gahnström  
Kommunalråd 
Telefon 0522-69 61 02   

Annelie Högberg 
Ordförande kultur och fritidsnämnden 
Telefon 0522-69 65 39

Gunilla Magnusson 
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Telefon 0522-69 73 70

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän