Skip to main content

Östra Torp - ett lyckat samarbete

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:15 CET

Kommunens uppdrag att iordningställa marken för handelsområdet östra Torp är nu slutfört. Marken var färdig i tid, budgeten höll och samarbetet med alla entreprenörer fungerade bra.

Kommunen har totalt förberett cirka 33 hektar mark.
Utfört arbete i området:

  • Ombyggnad av Hogstorpvägen
  • Industrimark för handel
  • Vattentorn vid Grytingen

Uppdraget på östra Torp har kostat kommunen 223 miljoner kronor. Projektet gick bättre än förväntat eftersom projektorganisationen budgeterat kostnaden till 256 miljoner kronor.

- Vi är jättenöjda, både med samarbetet och att projektet har hållt sig inom kostnadsramarna. Att ha med sig 33 miljoner kronor extra in i nästa fas är riktigt bra, säger Bo Kvartsberg som är projektledare.

Projektet startade redan 2008 med förhandlingar, inköp av mark, upprättande av detaljplaner och avtal.  

Fortsatt arbete

För kommunen återstår nu att bygga en ny bussterminal och pendelparkering på västra Torp. Trafikverket kommer att bygga en nordlänk, det vill säga en ny väg bakom västra Torp samt en ny trafikplats, norr om det nya handelsområdet på östra Torp.


Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän