Skip to main content

Rådhuset och Margretegärdeskolan får fasadbelysning

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 12:11 CEST

En provbelysning i fullskala på plats är det bästa sättet att ta reda på hur belysningen ser ut i verkligheten. Marianne Lind, som är ljusdesigner, kommer att testa de olika förslagen i mörker.

2011 fastställdes en belysningsplan för framtida insatser i centrum. Belysningsanläggningarna har sedan dess växt fram i etapper. Förutom fasadbelysningarna startar nu också bytet av gatubelysningen längs Kilbäcksgatan samt tvärgator till denna. 

Belysningen ska stödja centrums attraktionskraft, vara inbjudande och vacker, bidra till ökad säkerhet och stödja attraktiviteten i särskilda miljöer som till exempel parker, fasader och gångstråk.

För mer information kontakta gärna:
Sten-Anders Olsson
Tekniska kontoret
Telefon: 0522-69 63 64

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän