Skip to main content

Räddningstjänsten i Uddevalla genomför tematillsyner för ökat skydd mot olyckor

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 09:29 CEST

Tematillsyner innebär att man gör en tillsyn av skyddet mot brand och olyckor på särskilt utvalda platser och verksamheter. Tematillsyner är en parallell verksamhet till den vanliga brandtillsynen och genomförs vid särskilda tillfällen.

Temat för sommaren 2013 är platser med stora besöksströmmar och som av den anledningen är extra sårbara vid olyckor till exempel hotell, campingar och pensionat.

De övergripande syftena med tematillsynerna är att ytterligare öka tryggheten för allmänheten samt att understödja kommunens arbete med olika former av besöksnäring.

”Den bästa brand är den som aldrig uppstår”.

För mer information kontakta gärna:

Bernt Eriksson
Räddningschef
Telefon 0522-69 65 50, 0705-69 65 50


Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän

Bifogade filer

PDF-dokument