Skip to main content

Samarbete över gränser, utveckling av friluftsturism och ökad tillgänglighet till naturen

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 08:47 CEST

Tre goda ting i ett! Aktörer inom dessa områden har slagit sina kloka huvuden ihop över regions- och nationsgränser för att samarbeta om utvecklingen av friluftsliv och turism  i Öresund-, Kattegat-, och Skagerrakområdet.

Den 24-25 oktober genomför projekten Rekreative Rutter och Tillgängligt Friluftsliv  en gemensam slutkonferens i Smögen i Sverige. Konferensens mål är att visa upp de resultat som de två projekten kommit fram till. 

  • Tillgängligt Friluftsliv har haft särskilt fokus på att göra friluftsupplevelser tillgängliga för brukare med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.
  • Rekreative Rutter har haft särskilt fokus på näringslivsutveckling i relation till friluftsliv.

 Tillsammans bjuder de två projekten på ett stort smörgåsbord med lösningar på praktiska problem, samtidigt som dom också pekar ut alla utmaningar som kvarstår för att komma vidare.

 Konferensen äger rum 24 – 25 oktober på Smögens Hafvsbad.
Se hela programmet här.

Tillgängligt Friluftsliv www.uddevalla.se/tfl är delvis finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Interreg IVA Sverige-Norge.

Rekreativa Rutter www.rekreativeruter.eu hör hemma inom samma EU-utvecklingsfond men tillhör programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak.

För mer information:
Ingrid Karlsson, Projektledare, Tillgängligt Friluftsliv
0522 696144
ingrid.karlsson@uddevalla.se

 

 

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i hjärtat av Bohuslän

Bifogade filer

PDF-dokument