Skip to main content

Snabbare hjälp för utsatta barn och kvinnor med ny socialjour

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 08:52 CEST

I mars startade Fyrbodals kommungemensamma socialjour som har Uddevalla som värdkommun. Jouren prioriterar akuta ärenden som rör barn, unga och kvinnor på kvällar, nätter och helger och många deltagande kommuner tycker att hjälpen når fram snabbare.

Socialjouren har fem anställda socialsekreterare som arbetar då ordinarie socialkontor har stängt. De sitter i polishuset i Uddevalla och åker ut på akuta ärenden till socialjourens 11 deltagande kommuner. Under de tre månader som gått sedan starten har socialjouren fått ta akuta ärenden i samtliga dessa kommuner.
På måndagen träffades kommunerna för en utvärdering av verksamheten.

- Det bästa är tillgängligheten, att det finns ett telefonnummer att ringa. Tidigare var det för lång väg – att den som är utsatt ska ringa polis, som ska ringa socialchef som i sin tur ska få tag på någon socialsekreterare. Är det en person i panik som behöver hjälp så tar det för lång tid. Med socialjouren får de utsatta direkt stöd av professionella och erfarna personer, det är väldigt skönt att veta, säger Terese Krokström, socialsekreterare i Orust kommun.

De akuta ärendena kan bland annat gälla barn som far illa om föräldrarna är påverkade av alkohol eller narkotika eller våld i nära relationer där det ibland behövs akut hjälp med skyddat boende.

Sedan socialjouren startade har jouren haft 209 ärenden där människor behövt hjälp eller råd direkt. Eva Nilsson är socialsekreterare och socialjourens samordnare i Uddevalla.

- Jag tycker vi har fått övervägande positiv respons för socialjouren. Det har framförallt gynnat de mindre kommunerna med få socialsekreterare där det är svårt att ha dygnet-runt-service. Ur brukarnas synpunkt är det bra att vi har ett telefonnummer att hänvisa till. Dessutom är närheten till polisen väldigt bra. Vi kan ge snabbare insatser och polisen vet vart de ska vända sig, säger hon.

Christer Olsson som är operativ chef för polisen i västra Fyrbodal, bekräftar att socialjouren kan ge snabb hjälp när det exempelvis gäller omhändertaganden av unga. Hanteringstiden kortas när socialsekreterarna finns i polisens lokaler.

- Socialjouren är ett jättebra stöd för oss, säger han.

I Fyrbodals kommungemensamma socialjour ingår Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla och Vänersborg.

Telefonnumret till socialjouren är: 0522-69 74 44

Mer information om socialjouren.

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän