Skip to main content

Tillfällig gång- och cykelväg på Göteborgsvägen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 08:20 CEST

Ett körfält på Göteborgsvägen kommer att användas som gång- och cykelväg under tiden hängbron vid Strandpromenaden är avstängd. Det innebär att trafiken i det andra körfältet vid Hästepallarna kommer att regleras med trafikljus.

- Den här sträckan är särskilt vältrafikerad av gående och cyklister nu under sommaren och det vore en trafikfara att låta dem samsas med biltrafiken på denna slingriga väg, säger Martin Hollertz, gatu- och parkchef.

Förra veckan stängdes hängbron på Strandpromenaden efter att klätterspecialister hittat en spricka i ena brofästet när de genomförde en besiktning av bron.

Broinspektören rekommenderar att hängbron ska vara fortsatt avstängd tills skadan är åtgärdad. Vid normal belastning är det inte någon hög risk att det skadade fästet släpper men av försiktighetsskäl tas inga risker.

Tekniska kontoret har därför beslutat att avgränsa ett körfält på Göteborgsvägen vid Hästepallarna till gående och cyklister för att förbättra trafiksäkerheten. Under tiden fortsätter utredningen tillsammans med brokonstruktören och entreprenören om lämplig lösning för att åtgärda skadan.

Avgränsningen startar under veckan och gäller tills vidare.

För mer information kontakta gärna:
Kundtjänst
Tekniska kontoret
Telefon: 0522-69 64 00

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän