Skip to main content

Välkommen till visning av Projekt Näringsrik

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 13:35 CEST

Projekt Näringsrik drivs av Uddevalla kommun i samarbete med VästVatten och handlar om att skapa ett långsiktigt hållbart system för återföring av toalettvatten till jordbruksmark.

På Skarnhälla gård på Bokenäs samlas toalettvatten från slutna tankar i en kretsloppsanläggning. Syftet är att hygienisera toalettvattnet med kvävegödselmedlet urea så att det senare kan spridas på åkermark som näringsrik gödsel. Anläggningen följs även av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Projektet är delvis finansiserat via LOVA-bidrag (lokalt vattenvårdsprojekt) från länsstyrelsen.

Media är välkommen att närvara då kretsloppsanläggningen, som är en av de första i Sverige, visas upp för politiker och tjänstemän.

Tid och plats: Tisdag 3 september klockan 13.30, Skarnhälla gård, Bokenäs

Vägbeskrivning från Torp: Kör väg 161 till Rotviksbro, fortsätt på väg 161 mot Lysekil i rondellen och vidare några kilometer, sväng till höger vid skylt Gullmarsberg. Fortsätt några kilometer till öppna fält där Skarnhälla gård ligger på vänster sida.

Pressmeddelande

För mer information kontakta gärna:

Andreas Roos
Projektledare, VästVatten
Telefon 0522-69 75 13

Katarina Bjelke 
Miljörådgivare, VästVatten
Telefon 0522-69 73 60

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän