Skip to main content

Över hälften saknar kriskommunikationsplan

Nyhet   •   Feb 11, 2013 14:55 CET

Att framgångsrikt kunna hantera den allt vanligare mediestormen ställer stora krav på organisationen. Och framför allt måste man vara bättre förberedd för hur man ska hantera kriskommunikationen. Trots det så saknar mer än hälften av företagen och organisationerna i Sverige en krisplan.

Allt fler skandaler, avslöjanden och misstag avslöjas i dag av medier och övrig omvärld. Genomlysningen i samhället är större än tidigare och genom de sociala medierna ges det möjlighet för allt fler att rapportera om missförhållanden och misstag.

Trots detta så är förvånansvärt många privata företag och aktörer i den offentliga sektorn oförberedda för hur de ska hantera den mediala uppmärksamheten. Andelen som saknar en godtagbar beredskap är större i det privata näringslivet, men det är även förhållandevis vanligt att även de offentliga aktörerna inte är förberedda för hur krisen ska hanteras.

Skälen till detta är fler. Den löpande verksamheten prioriteras alltid och mindre förutsägbara händelser som inte påverkar den direkta verksamheten nerprioriteras eller väljs oavsiktligt bort. I många organisationer är även ansvarsfördelningen oklar. Detta tillsammans med att krishantering ofta uppfattas som något negativt gör att det förbises eller väljs bort. Inte sällan ser man det förberedande arbetet som en kostnad och betänker inte vilken skada för varumärket som negativ publicitet och försämrat rykte ger för varumärke, förtroende och även i attraktionskraft som arbetsgivare hos kommande anställda i verksamheten. 

Alla organisationer och företag borde 2-3 gånger om året gå igenom sin risksituation, analysera hur detta kan påverka verksamheten och sin omgivning. Som en naturlig del i detta arbete ligger framtagande av tydliga och anpassade rutiner i form av krisplan och kriskommunikationspolicy. Genom en genomarbetad kriskommunikationsplan säkerställs att man är förberedd inför den kommande krisen och kan bemästra de svåra utmaningar som alltid följer då krisen kommer.
Möjligheterna att hantera den kommande krisen ökar naturligtvis om detta kombineras med regelbundna övningar.

 

För mer information kontakta

Hans Uhrus

hans.uhrus@uhrvis.se

0768950101
www.uhrvis.se 

Uhrvis AB

Konsulter inom kommunikation, ledning och PR samt strategier för lönsamhet och tillväxt. Spetskompetens inom kriskommunikation, både handgriplig då krisen inträffat och förebyggande genom Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy