Skip to main content

12 tips för bättre kriskommunikation

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 09:49 CEST

Att hantera en kris för ett företag, en organisation eller en individ är en stor utmaning. Många gör det utan att ha övat och utan att egentligen veta hur de ska agera. Ofta bedöms du inte enbart utifrån det inträffade utan framför allt över hur du hanterar den uppkomna situationen. Genom kunskap kan du öka möjligheterna till en framgångsrik krishantering.

1 Förberedelse – krisen kommer förr eller senare. Var förbered genom att ta fram en krispolicy med innehållande krisplan. Bestäm vilka personer som ska ingå i krisgruppen och säkerställ hur ni får tag på varandra.

2 Sammankalla krisgruppen – när ni befarar att en kris är i antågande. Agera snabbt för att ha god beredskap. Det är bättre att sammankalla gruppen även om du är osäker på om det inträffade kommer att utvecklas till en kris.

3 Var tillgänglig och ta initiativet – svara alltid på media och andras frågor. Även om du inte har något att berätta eller någon ny information så är det bättre att säga det och att tala om när och hur du kommer att framföra ny information.

4 Snabbhet – Agera snabbt, ta reda på fakta och planera kommande aktiviteter. Behåll initiativet i kommunikationen.

5 Fakta – Ta fram fakta om det inträffade och berätta det du vet. Beskriv det inträffade och var ärlig.

6 Empati – Visa ansvar, empati och engagemang.  Kriser är extraordinära händelser som kräver extraordinära insatser. Prioritera drabbade individer och hur de ska omhändertas.

7 Allvar – Ta situationen på allvar och försök inte att förminska det inträffade.

8 Be om ursäkt – om ni har gjort fel ska du be om ursäkt, skyll aldrig ifrån dig.

9 Åtgärder - När ni konstaterat vad som skett – redovisa utförligt vad som har inträffat och vilka åtgärder som ni genomför för att lindra skadan och för att den inte ska inträffa igen.

10 Intern information – ofta informerar man den egna personalen för lite. Håll dem löpande informerade om vad som sker. Och även här är det viktigt att ha en kontinuerlig information, även om det för tillfället inte finns något nytt att berätta.

11 Extern hjälp – Krishantering är komplext och svårt att genomföra. Ofta får du ett tunnelseende som begränsar ditt agerande. Det kan vara svårt att objektivt bedöma situationen med ett utifrånperspektiv. Med extern expertis får du råd i hur du ska agera och kan ta del av andras erfarenheter och kunskap.

12 Öva – Genom återkommande övningar kommer du att känna dig tryggare och veta hur du ska agera då krisen kommer. Förbered dig på kommande frågor. Skriv ner kortfattade och tydliga svar på de frågor som journalister kan tänkas ställa .

– Genom återkommande övningar, kartläggning av potentiella kriser och genom att ta hjälp från extern expertis kommer er krishantering att gå bättre. Och om ni hanterar den på ett bra vis kommer det att stärka ert förtroende och relationerna med omvärlden, avslutar Hans Uhrus på Uhrvis.

Uhrvis är konsulter med spetskompetens inom krishantering och PR samt strategier för lönsamhet och tillväxt. De tillhandahåller även Interimstjänster inom kommunikation.

 

För mer information kontakta

Hans Uhrus, Senior Rådgivare

hans.uhrus@uhrvis.se

0768950101

www.uhrvis.se

 

 

 

 

 

 

 

Kriskommunikation 

 

                     

Uhrvis AB

Konsulter med spetskompetens inom krishantering och PR samt strategier för lönsamhet och tillväxt. Interimstjänster inom kommunikation.

www.uhrvis.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.