Skip to main content

Expertkunskap inom kommunikation och mediehantering

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2013 17:00 CEST

All framgångsrik kommunikation bygger på en anpassning av budskapet efter mottagaren och en kontinuerlig uppdatering av informationen. För att möte marknadens efterfrågan av attraktiva konsulttjänster inom kommunikation avseende både interimstjänster, konsultuppdrag samt medial kriskommunikation har Uhrvis nu uppdaterat sitt tjänsteerbjudande och i anslutning till detta publicerat en ny webbplats.

Webbplatsen finns på www.uhrvis.se och där beskrivs företagets tjänsteutbud och specialistområden: Expertkunskap inom kommunikation och mediehantering vilket ger snabbt stöd inom kommunikation och mediehantering - med långvarigt resultat. Framgång för organisationer och individer bygger bland annat på framgångsrik kommunikation. I detta ligger att hantera den löpande planerade informationen och att bemästra kriser och utmaningar som uppkommer oplanerat. Snabbt tillför vi djup kompetens inom kommunikation genom våra Interimstjänster, specifika uppdrag samt vår expertkunskap inom medierelationer.

Uhrvis tjänster består av:

Outsourcad kommunikationsavdelning

Ni har behov av att säkerställa hög kvalitet i den interna och externa kommunikationen. Ni vill ha flexibilitet och har inte behov av en heltidsanställd person eller ekonomi att anställa en egen resurs. Vår konsult träder in i rollen som företagets kommunikatör – på deltid eller heltid. Konsulten blir en naturlig del i företaget och får genom sitt uppdrag en djup kunskap om företaget och agerar på samma vis som en anställd medarbetare. Ibland i rollen som presschef eller kommunikationschef.

Investor Relations/Finansiell kommunikation

Kraven på de börsnoterade bolagens informationsgivning växer kontinuerligt. Med erfarna konsultinsatser stärker vi företagen både i projektuppdrag och som inhyrda informationschefer.

Mediehantering och medierelationer

Medial uppmärksamhet blir allt viktigare och får allt större genomslag, både i positiva situationer och i negativa situationer, exempelvis när krisen drabbar organisationen eller enskilda individer. För att lyckas i sina medierelationer krävs kunskap om hur media fungerar, förståelse för journalisternas villkor samt de rätta verktygen. Vi tillhandhåller bland annat dessa verktyg: Pressmeddelanden Q & A (Frågor och svar) Relationsbyggande aktiviteter Externt pressrum Debattartiklar Kommunikationsplaner Krisplaner

Medieträning och budskapsträning

I kontakt med media krävs kunskap om hur journalisterna arbetar, erfarenhet av att befinna sig i intervjusituationer, förmåga att hantera utmanande frågor och kunskap om hur man framträder inför en kamera eller publik. Genom teoretisk utbildning och praktiska övningar hjälper Uhrvis till att bygga den interna kompetensen.

Krishantering och kriskommunikation

Framgångsrik kriskommunikation bygger på planering och förberedelser samt att man regelbundet övar sin organisation utifrån olika scenarier. I den akuta krisen krävs oftast extern kompetens som kan ge råd samt även förstärka organisationen. Exempel på de stöddokument och aktiviteter som bör finnas och som vi hjälper er att ta fram är: Påverkansanalys Budskapsträning av talesperson Interninformation Frågor och svar Kartläggning av tänkbara kriser Krisplan Krispolicy Omvärldsbevakning och analys Genom vår unika Kriskommunikationsförsäkring, med förebyggande aktiviteter, erhålls den beredskap som krävs. Att hyra – en kommunikatör, på hel eller deltid – Interimstjänster Under vissa perioder saknas det personal. Vid större projekt då det saknas egna resurser eller då en person lämnar företaget och efterträdaren inte kommit på plats. Vi hyr ut presschefer, projektledare och informationschefer.

Personprofilering

Att agera expert inom ett område eller en yrkesroll ger stor trovärdighet och publicitet. För att uppnå den rollen krävs metodiskt arbete och kompetens. Genom planering och övning uppnår man målet att uppfattas som expert. Uhrvis bygger individens kompetens, framtoning och agerande genom: Presentationsteknik Budskapsframtagning Medieträning Kartläggning av nätverk Förmåga att skapa bra textmaterial Framtagning av sociala nyhetsrum Relationsteknik med journalister Mediebevakning Utbildning och seminarier inom kommunikation Uhrvis utveckla kompetensen inom kommunikation, medierelationer och krishantering för styrelsen, ledningsgruppen eller hela organisationen. Framgång för organisationer och individer bygger bland annat på framgångsrik kommunikation. I detta ligger att hantera den löpande planerade informationen och att bemästra kriser och utmaningar som uppkommer oplanerat. Snabbt tillför vi djup kompetens inom kommunikation genom våra Interimstjänster, specifika uppdrag samt vår expertkunskap inom medierelationer.

Interimstjänster

Interimstjänster inom kommunikation och information kallas även tillfällig bemanning
Under vissa perioder saknas det personal. Vid större projekt, då det saknas egna resurser, eller då en person lämnar företaget och efterträdaren inte kommit på plats. Vid snabba förändringar eller vid kriser finns behov av resursförstärkning.

Vi hyr ut kommunikationsspecialister och informationsspecialister i form av presschef, kommunikationschef eller informationschef under en övergångsperiod under rekryteringsfasen eller en kommunikativ projektledare till viktiga projekt. I bland kallas tjänsten "presschef att hyra" eller "kommunikationschef att hyra". Benämningen Interim Management eller chef att hyra beskriver också dessa tjänster. Bland de tjänster vi erbjuder finns: Kommunikationschef Informationschef IR-chef (Investor Relation-chef) IR-konsult Projektledare PR-chef PR-konsult Kommunikationskonsult Framgång för organisationer och individer bygger bland annat på framgångsrik kommunikation. I detta ligger att hantera den löpande planerade informationen och att bemästra kriser och utmaningar som uppkommer oplanerat. Snabbt tillför vi djup kompetens inom kommunikation genom våra Interimstjänster, specifika uppdrag samt vår expertkunskap inom medierelationer.

Kris och kriskommunikation inklusive Krishantering och mediehantering

Framgångsrik kriskommunikation bygger på planering och förberedelser samt att man regelbundet övar sin organisation utifrån olika scenarier. I den akuta krisen krävs oftast extern kompetens som kan ge råd samt även förstärka organisationen. Genom att i förväg tänka igenom sin kriskommunikation och hur man ska hantera sina medierelationer ökar möjligheterna att hantera kriskommunikationen effektivt och framgångsrikt. Planering och övning är två viktiga element för att lyckas. I vår Kriskommunikationsförsäkring ingår alla moment som gör organisationen förberedd inför kommande kriser, medieuppmärksamhet och oväntad publicitet. Ett förberedande arbete är grunden till framgång. I den akuta krisen agerar vi rådgivare, bollplank och kan även gå in i operativa roller såsom presschef eller kommunikationschef. Exempel på de stöddokument och aktiviteter som bör finnas och som vi hjälper er att ta fram är: Påverkansanalys Budskapsträning av talesperson Interninformation Frågor och svar Kartläggning av tänkbara kriser Krisplan Krispolicy Omvärldsbevakning och analys Genom vår unika Kriskommunikationsförsäkring, med förebyggande aktiviteter, erhålls den beredskap som krävs.

Kontakt

Hans Uhrus har över 20 års aktiv erfarenhet av strategisk och finansiell kommunikation, bland annat som informationschef i börnoterat bolag och som VD. Två år i rad erhöll han utmärkelsen som bäste IR-chef på medelstora bolag. Han har varit verksam i franchisebolag, bemanningsbranschen, i snabbväxande tillväxtbola och i finansbranschen, bland annat som options- och aktiemäklare. Hans har stor erfarenhet av kommunikation, kriskommunikation, medierelationer, krishantering och strategisk företagsuppbyggnad.

För mer information kontakta

Hans Uhrus, Senior Rådgivare

hans.uhrus@uhrvis.se

0768950101

www.uhrvis.se

Uhrvis AB
Kommunikation och mediehantering

www.uhrvis.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy