Skip to main content

Hålla tal – 9 tips för att kunna hålla ett framgångsrikt tal

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:19 CET

Att hålla ett bra tal kan vara en viktig del i företagets kriskommunikation. Det kan vara en uppskattad del i en kundaktivitet eller ett roligt inslag vid julfesten. Med dessa råd kommer ditt tal att göra succé.

Det finns olika typer av tal och man kan förenklat dela in dem i tre kategorier; Argumenterande tal för att övertyga åhöraren om en åsikt, i denna kategori finns de politiska talen. I dessa tal är argumentens styrka avgörande. Informativa tal har för avsikt att beskriva och förtydliga situationer. De kallas även för presentationer och syftar till att skapa kunskap. Tredje huvudkategorin är Hyllningstal som beskriver och berättar om personen i fråga och hyllar denne. Oavsett typ av tal så kommer du att få framgång om du följer våra råd.

När det gäller tal som ska övertyga åhörarna brukar man bygga upp talet på tre grundpelare; Etos, där du skapar förtroende och får din publik att lita på dig. Du kanske tar upp något exempel som underbygger din trovärdighet. Fakta, siffror, realism och förnuft underbygger dina argument och benämns Logos och bör komma som nästa steg. Därefter skapar du en känslomässig reaktion hos publiken, vilket benämns Patos. Vi kommer sällan ihåg detaljer, men vi kommer ihåg känslor. Appellera till lyssnarens känslor och använd ett målande språk med färgstarka bildassociationer. (”Det turkosa och saltstänkta varma vattnet svepte runt mina fötter då jag vadade ut…”). Denna uppbyggnad av talstruktur fungerar utmärkt även på hyllningstal och informativa tal.

1. Förberedelse/Insamling – Tänk igenom vad du vill uppnå med ditt tal. Fundera på om du behöver leta fram siffror eller annan fakta som du ska använda eller hänvisa till. Är det ett hyllningstal kanske det är vissa årtal eller resultat som du vill knyta an till. Är det ett argumenterande tal så vill du eventuellt luta dig mot en undersökning eller statistik. Det är klokt att börja fundera på talet i god tid, så att du hinner tänka igenom upplägg och innehåll – både i ditt medvetande och i ditt undermedvetande, under den närmaste tiden.

2. Dispositionen – Vi har en tendens till att prata för länge. Nyckeln till att framföra ett bra tal ligger ofta i ett koncist och kortfattat innehåll. Sällan ska ett tal vara längre än tre minuter, men det är ofta lagom med två till två och en halv minut. Undantagen är förstås de innehållsrika politiska talen. Då du bygger upp innehållet i ditt tal kan det vara klokt att tänka på ”byggstenarna” i fem delar; Inledningen, Bakgrundsfakta, Bevisen eller argumenten, Kuriosa eller motargumenten samt Avslutningen med en tydlig hyllning till jubilaren vid födelsedagen eller anmodan om agerande eller ställningstagande vid ett argumenterande tal.

3. Skapande av texten –Troligtvis kommer ditt tal att vara för långt då du samlat in det material du vill ha med. Ett framgångrikt tal är som en staty. Du börjar med en stor stenbumling och hugger successivt bort det onödiga tills att en vacker staty formats. När du skapar texten så tänk på att inledningen ska fånga åhörarnas intresse. Använd genomgående ett enkelt språk i ditt tal och se till att det finns en röd tråd i det du berättar. Variera gärna innehållet med att beskriva i olika synvinklar och associera gärna till känslor. Att ställa öppna frågor kan ibland vara bra och stimulerar åhörarnas fantasi. Genomgående ska du tala i korta meningar. Avslutningen ska förmedla budskapet och gärna i en form som gör att åhörarna minns det väl.

4. Visualisering – Ditt tal blir livfullt och engagerande om du använder många sinnen i din berättelse, hänvisa till doften av nyklippt gräs på en varm sommaräng, den vinande iskalla vinden bet sig fast i mina frostbitna kinder, ljudet som liknade ett startande jetflygplan slog lock för mina öron. På det viset skapar du engagemang och associationer hos dina åhörare. Åhörarna kan skapa sig egna bilder av det du berättar och de lever sig in i din berättelse bättre.

5. Framförandet, inledningen – Tänk noga ut var du ska stå i rummet när du ska framföra ditt tal. Det finns olika tekniker för att förstärka det första intrycket du gör. Ett sätt att fånga intresset hos åhörarna är att hålla upp ett föremål så att alla kan se det, som du sedan anknyter till i ditt tal. Ska du framföra ett hyllningstal till en skicklig skribent så kan du hålla upp en kniv och börja med att säga att du vill hylla en skarp och slipad författare…

6. Framförandet, genomgående – Att hålla ett uppskattat tal är som att spela en teaterpjäs. Tala högt och tydligt, men variera framförandet. Eventuellt ska du, då något viktigt eller spännande ska berättas, sänka rösten lite. Gestikulera gärna vid lämpligt tillfälle. Tala lugnt och saktare än vad du tror är lämpligt. Du har själv övat talet och hört det många gånger, men för åhörarna är det första gången. Ta paus ibland, fånga blicken hos några åhörare med jämna mellanrum, men låt även din blick svepa över hela församlingen för att öka känslan av engagemang och närvaro.

7. Publikkontakt – Skapa och behåll en god kontakt med din publik. Om du är rädd för att bli nervös då du tittar åhörarna direkt i ögonen kan du titta precis över huvudena på de som sitter längst bak, då ser det ut som att du har ögonkontakt, fast du inte har det.

8. Memorera talet – Att hålla ditt tal helt utan stöd i form av talarmanus eller stödord förstärker förtroendet för dig som talare. Om du upplever det som utmanande att memorera talet kan det hjälpa att tänka ditt tal som en resa eller en promenad i ett hus. Genom att tänka i bilder så kommer det vara enklare att komma ihåg vad du ska säga. Du kanske inleder ditt tal med en kort berättelse eller anekdot – försök att illustrera den för dig själv i en bild. Därefter kanske du kommer in i ett hus och ser en speciell jacka hänga på klädhängaren – detta får dig att komma ihåg nästa del av talet och dess innehåll. Därefter fortsätter du att memorera ditt tal i bilder från en vandring i huset eller en resa.

9. Träna, träna, träna! – Att hålla ett framgångsrikt tal är en ”träningssport”. Det innebär att du måste lägga ner mycket tid på att träna, öva och ännu mer träning. Ofta underskattar man hur mycket tid det går åt till träning för att uppnå ett bra resultat. Be gärna någon person lyssna på ditt tal och ge dig konstruktiv feedback. Har du möjlighet så är det nyttigt att träna framför en videokamera för att sedan kunna titta på dig själv och därigenom kunna slipa på detaljerna.

Med god förberedelse, ett genomarbetat manus och mycket träning kommer du att göra succé vid ditt nästa framförande, säger Hans Uhrus, kriskommunikationsexperten på Uhrvis.

Hans Uhrus är expert på kriskommunikation och medierelationer. Uhrvis erbjuder stöd och rådgivning i kriskommunikation, både i den akuta situationen och i det förebyggande långsiktiga arbetet. Genom den unika Kriskommunikationsförsäkringen erbjuds ett genomarbetat stöd för kommande mediala kriser, vare sig krisen drabbar personalen, varumärket eller tjänster och produkter som levereras.

För mer information kontakta
Hans Uhrus, Kriskommunikationsexpert
hans.uhrus@uhrvis.se
0768950101
www.uhrvis.se

Uhrvis AB
Kommunikation och mediarelationer
Specialister på kriskommunikation

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.