Skip to main content

Kriskommunikation – så här gör du, 7 tydliga råd + utbildning

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2019 14:18 CET

Kriskommunikation – UhrVIS ger dig 7 tydliga råd + utbildning

Felaktigt agerande i media är förödande. Det tär på förtroendekapitalet och kostar mycket i arbetsinsatser, trovärdighet, tillit samt möjligheten att attrahera nya medarbetare.

Du bedöms inte enbart utifrån det inträffade utan framför allt efter hur du hanterar den uppkomna situationen; hur du bemästrar din kriskommunikation. Uhrvis ger dig 7 råd för din kriskommunikation samt fyra förebyggande aktiviteter, inklusive utbildning:

1 Förberedelse – Krisen kommer förr eller senare. Var förbered genom att ha en krisplan med innehållande kriskommunikationsplan. Bestäm vilka personer som ska ingå i krisgruppen och vem som är talesperson.

2 Var tillgänglig och ta initiativet – svara alltid på medias och andras frågor. Även om du inte har något att berätta eller någon ny information så är det bättre att säga det och att tala om när och hur du kommer att framföra ny information.

3 Fakta och snabbhet – Ta fram fakta om det inträffade och berätta det du vet. Beskriv det inträffade och var ärlig. Agera snabbt och behåll initiativet i kommunikationen.

4 Be om ursäkt – Om ni har gjort fel ska du be om ursäkt, skyll aldrig ifrån dig.

5 Åtgärder - När ni konstaterat vad som skett – redovisa utförligt vad som har inträffat och vilka åtgärder som ni genomför för att lindra skadan och för att den inte ska inträffa igen.

6 Intern information – Ofta informerar man den egna personalen för lite. Håll dem löpande informerade om vad som sker. Även här är det viktigt att ha en kontinuerlig information, även om det för tillfället inte finns något nytt att berätta.

7 Extern hjälp – Krishantering är komplext och alltid krävande. Ofta får du ett tunnelseende som begränsar ditt agerande. Det kan vara svårt att objektivt bedöma situationen utifrån ett utifrånperspektiv. Med extern expertis får du råd i hur du ska agera och vilka åtgärder som du ska prioritera. Du kan ta del av andras erfarenheter och kunskap och ibland behöver den egna organisationen avlastning eller förstärkning i operativa insatserna.

Medias makt och möjligheter är stora. Ett felaktigt inslag eller reportage kan allvarligt skada trovärdigheten och även kraftigt sänka bolagets värdering. Genom att förstå och behärska medierelationer och kriskommunikation kan man genom proaktivt agerande och kunskap undvika eller minska risken för felaktig publicitet och dåligt rykte.

Vi erbjuder utbildning och förebyggande aktiviteter:

 • Kriskommunikationsförsäkring
  Vi säkerställer att din organisation har kompetens, kunskap och material som behövs för att kunna hantera kriskommunikationen. Vi etablerar och tränar din krisgrupp, tar fram kriskommunikationsplan och alla övriga dokument ni behöver. Vi övar regelbundet krisgruppen. Naturligtvis är vi ett stöd och erbjuder operativa uppdrag när krisen uppstår.
 • Företagsanpassad internutbildning
  Två halvdagars företagsanpassad internutbildning för ledningsgrupp, styrelse eller regionchefer. Seminarium som innefattar ”Kriskommunikation och medierelationer – förstå krisen, media och krisens skeenden”. Grunderna i kriskommunikation och journalistens roll. Workshop med syfte att lyfta fram och belysa de mest troliga delar som media är intresserad av och hur det ska hanteras. Grunderna i framgång i kontakten med media. Vi hjälper dig planera det fortsatta arbetet.
 • Introduktionsutbildning
  2,5 timmars grundläggande utbildning i kriskommunikation och medierelationer. För ledningsgrupp, styrelse eller regionchefer, alternativt andra grupper i organisationen.
 • Medieträning
  Träningen genomförs i grupp eller individuellt. Den individuella träningen stärker vd, styrelseordförande, experter och andra personer i ledande funktioner. Under träningen övar talespersonen på verkliga händelser från historien och tänkbara kommande scenarier. Gruppträning stärker ledningsgruppen och andra centrala funktioner samtidigt som träningen ger en ökad förståelse för medielogiken.

Välkommen att kontakta Hans Uhrus för mer information!


Lyssna gärna på Investpodden där du får lära dig mer om kriskommunikation.


För information kontakta

Hans Uhrus, Kommunikationsrådgivare

hans.uhrus@uhrvis.se

+46 768 95 0101

www.uhrvis.se

En del av Kominstitutet

UhrVIS – Kommunikation, kriskommunikation och medierelationer genom konsultinsatser och interimsuppdrag.

www.uhrvis.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.