Skip to main content

Utvecklade medierelationer och kunskap i kriskommunikation – utbildning och stöd

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 15:55 CET

   Att skapa och få positiv publicitet i media stärker varumärke, kundrelationer och den interna stoltheten. När den mediala stormen kommer är det viktigt att kunna hantera sin kriskommunikation. Vi erbjuder företagsanpassad utbildning och stöd inom dessa två viktiga områden.

   Våra utbildningar och tjänster inom medierelationer och kriskommunikation är alltid anpassade till kundens behov, kompetens och ambition. Nedan presenteras tre av våra tjänster. Välkommen att kontakta oss för mer information och för att boka utbildningarna/tjänsterna!

   Kriskommunikationsförsäkring
   Vi säkerställer att du har beredskap, kompetens, kunskap och material som behövs för att kunna hantera kriskommunikationen effektivt. Vi etablerar och tränar din krisgrupp, tar fram kriskommunikationsplan och alla dokument du behöver för din kriskommunikation och vi övar regelbundet din krisgrupp. Naturligtvis är vi ett aktivt stöd och rådgivare i den akuta krisen.

   Företagsanpassad internutbildning
   Två halvdagars företagsanpassad internutbildning för ledningsgrupp, styrelse eller regionchefer. Seminarium som innefattar ”Kriskommunikation och medierelationer – förstå krisen, media och krisens skeenden”. Grunderna i kriskommunikation och journalistens roll idag. Workshop med syfte att lyfta fram och belysa de mest troliga delar som media är intresserad av och hur det ska hanteras. Grunderna i framgång i kontakten med media. Plan och struktur för det fortsatta arbetet.

   Introduktionsutbildning/seminarium
   2,5 timmars grundläggande utbildning i kriskommunikation och medierelationer. För ledningsgrupp, styrelse eller regionchefer, alternativt andra grupper i organisationen.

   På följande sidor presenteras de tre aktiviteterna.

   Beställ utbildningar och tjänster här.


   Kriskommunikationsförsäkring – beredskap för den akuta mediekrisen

   Syfte
   Att ha en hög beredskap och kompetens inför kommande kriskommunikation och annan medial uppmärksamhet samt proaktivt medialt arbete.

   Uppdragstid
   Kriskommunikationsförsäkringen syftar till ett långsiktigt samarbete och nedanstående beskrivna samarbete löper under 12 månader, med möjlighet till förlängning.

   I uppdraget ingår
   Kartläggning av uppdragsgivarens organisation och tydliggörande av respektive individs roller. Framtagande av följande stöddokument, policys och rutiner:

   • Krisgrupp – vilka ingår i denna grupp och hur ska gruppen arbeta.
   • Talesperson – grundläggande medieträning för talespersonen.
   • Krispolicy – ett sammanfattande dokument tas fram.
   • Krisplan - ett handgripligt styrinstrument med listor på aktiviteter.
   • Larmlistor – vilka befattningar/personer ska kontaktas och hur når vi dessa.
   • Sammanfattning av Krispolicy –till alla anställda med instruktioner.
   • Logg och manual för Logg.
   • Påverkansanalys – vilka aktörer påverkas av den aktuella krisen.
   • Pressmeddelandemall – en färdig mall för kommande pressmeddelande.
   • Pressrum – etablerande av pressrum.
   • Q & A – ”Frågor och svar” tas fram.
   • Lagring av dokument.

    Följande möten ingår:

   • Uppstartsmöte
   • Implementeringsmöte
   • Övning
   • Halvårsmöte med övning


   Företagsanpassad internutbildning i medierelationer och kriskommunikation

   Syfte
   Stärka den externa och interna kommunikationen inklusive ökat kunnande inom kriskommunikation genom utbildning.

   Uppdragstid
   De två halvdagsaktiviteterna genomförs under 3,5 timmar vardera. Företrädesvis med 1-2 veckors mellanrum.

          Dag 1

   • Introduktion
   • Seminarium ”Kriskommunikation och medierelationer – förstå krisen, media och krisens skeenden”.
   • Journalistens roll och utmaningar.
   • Hur gör jag då en journalist kontaktar mig – workshop
   • Talesperson – kort genomgång
   • Övningsuppgift till dag 2

    Dag 2

   • Repetition
   • Implikationer på den egna verksamheten
   • Q&A
   • Medial framgång
   • Framgångssagor – så här får vi redaktionell publicitet
   • Så här jobbar vi framåt - långsiktig plan samt konkreta aktiviteter


   Kriskommunikation – förstå krisen och hur den ska hanteras - Seminarium

   • Varför blir det en medial kris?
   • Vilka misstag gör man?
   • Hur ska jag undvika att hängas ut i media?
   • Varför upprepas den dåliga mediehanteringen av företag, organisationer och individer?

    Genom att förstå krisens olika skeenden, tidigt upptäcka potentiella kriser och få en medvetenhet om krisens olika faser ökar möjligheten att få ett bra utfall då krisen kommer.

    Under ett inspirerande seminarium förklarar vi krisens skeenden, vad som kännetecknar en kris och hur den utvecklas. Ni får lära er att identifiera potentiella kriser och hur de ska hanteras.

    Under seminariet får ni veta:

   1. Vad en kris är
   2. Vad kännetecknar en kris
   3. Hur upptäcker jag en kris
   4. Vad gör jag då krisen kommer
   5. Vilka fällor brukar man gå i
   6. Hur ska vi agera
   7. Vad ska vi inte göra
   8. Hur kan vi förbereda oss
   9. Hur utvecklas krisen
   10. Hur har andra gjort, bra och dåliga exempel

    Med många aktuella exempel på både lyckad och på mindre lyckad krishantering presenteras krisens olika faser och kriskommunikation. Under den senare delen ges möjligheter till frågor och diskussioner.

    Föredragshållare
    Seminariet hålls av Hans Uhrus, Kriskommunikationsexpert på Uhrvis.
    Hans har gedigen erfarenhet från förebyggande och operativ krishantering. Som VD, informationschef på börsnoterat bolag, näringspolitisk chef och i andra ledande roller har han lång erfarenhet av framgångsrika mediekontakter, att hantera mediedrevet och kriskommunikation.
    Han bistår med förebyggande aktiviteter och kunskap samt med operativa uppdrag och rådgivning.


   Hans Uhrus, Kriskommunikationsexpert

   hans.uhrus@uhrvis.se

   0768950101

   www.uhrvis.se

Uhrvis AB
Kommunikation och mediarelationer
Specialister på kriskommunikation

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy