Skip to main content

Främsta experterna på svenskt möte om innovation och hållbarhet i Shanghai

Press Release   •   Oct 14, 2010 12:38 CEST

Ett dussintal av världens främsta experter inom hållbarhet, innovation och rymdteknik samlades i helgen på Världsutställningen i Shanghai när Sverige stod värd för en dag om hur vi på jorden kan lära av rymden för ett mer hållbart samhälle. Kinas främsta expert på hållbarhet menar att kopplingen till rymden skapar stora möjligheter.

Svenska Sustainability Space Day i Svenska Paviljongen på Världsutställningen lockade i söndags såväl kinesiska rymdorganisationen som svenska Rymdbolaget och andra toppintressenter inom industri, akademi och offentlig förvaltning. Syftet var att utforska hur kommersialisering av rymdteknik kan ge hållbara lösningar och nya affärsmöjligheter för olika delar av samhället. Det var Svenska innovations- och hållbarhetsinitiativet Down to Earth som hade bjudit in.

- Det viktigaste är att vi har lyckats förmedla en insikt till viktiga experter och intressenter om att det finns innovativa tillvägagångssätt inspirerat av rymden för att lösa stora hållbarhetsutmaningar. Detta inom alla områden och inte minst i utvecklingsländer som är extra utsatta, säger moderatorn och tillika Down to Earths Sustainability Director Niclas Ihrén, tidigare VD för Globe Forum och ansvarig för hållbarhetsprojekt hos Tällberg Foundation.

Verklig hållbarhet kräver mer samarbete

Ett av mötets viktiga bidrag menar Niclas Ihrén är att de samlade experterna drar slutsatsen att internationellt samarbete över disciplingränser är ett måste.

- Hållbarhet är inte en separat disciplin utan ett underliggande fundament för hela samhället och följaktligen för all utbildning, från ekonomi och business till teknik och konst, säger Ihrén.

Han får medhåll av Kinas främsta expert inom hållbar utveckling, som menar att innovativa tillvägagångssätt som t.ex. Down to Earth ger stora möjligheter för att faktiskt lyckas uppnå hållbarhet och att timingen är helt rätt.

- Tiden är här för att skaka hand snarare än att peka finger. Vi behöver mer samarbete, mer innovation och en mer hållbar utveckling. Strategin att föra samman innovation, hållbar utveckling och rymdteknik i ett gemensamt forum är väldigt spännande. Här får vi ut det bästa av de bästa och vi lär alla mycket av varandra, säger Professor C.S Kiang, bland annat rådgivare åt Kinesiska regeringen, grundare och rektor för College of Environmental Studies på Peking University och högste chef för Kinas energismarta satsning Low Carbon City Initiative.

Öppen innovation ska rädda världen

På konferensen presenterades även Down To Earth’s innovationskoncept Framtidens Kök, Framtidens Utbildning och Framtidens Stad, utvecklade för Electrolux, Academedia och Lidköpings Kommun. Koncepten är de första resultaten av Down to Earths innovationsprocess för kommersialisering av material, teknologier och lösningar från rymden.

De första koncepten visualiserar hur rymdteknik kan bidra konkret till att reducera avfall, öka utnyttjandet av befintlig infrastruktur och bygga mer självförsörjande kretslopp i en stad. Electrolux, som har tittat på hur rymden kan bidra till mer hållbara produkter och tjänster i framtiden.

- Electrolux övergripande mål är att förse konsumenterna med hushållsprodukter som gör vardagen lite enklare. Vi vill ta fram produkter som tillfredställer de önskemål och behov som konsumenten kanske inte ens visste att hon eller han hade. Att lära av rymdindustrins erfarenheter är ett annorlunda och spännande grepp. Dessutom är hållbarhetsfrågan sedan länge central i Electrolux strategi. Därför är Down to Earth ett spännande projekt som kan bidra till nya affärsmöjligheter för oss, säger Christina Lindstedt, General Manager New Business Areas i Electrolux.

Dag Landvik, grundare och VD för Fagerdala World Foams, vars framgångssaga ”Tempur”-madrassen bygger på NASA teknik och blev invald till NASA’s Hall of Fame 1998, delade med sig av sina erfarenheter och pekade på hur mycket hållbarheten har att hämta ur rymdteknik.

- Rymdsektorn är fantastisk om man förstår hur den kan användas till att skapa nya hållbara innovationer. Efter framgångarna med att applicera NASA’s teknologi till Tempur madrassen använder vi idag teknologi och material från rymden till bland annat mer hållbara båtskrov och lättviktskomponenter till bilindustrin som radikalt sänker energiförbrukningen, berättar Dag Landvik.

Nästa möte 2011 i Sverige

Med Sustainability Space Day lägger nu Down to Earth grunden till ett större internationellt samarbete och man planerar redan att bjuda in alla experter tillsammans med Kinesiska rymdorganisationen och andra toppintressenter till en Sustainability Space Day i Stockholm nästa år. Där man hoppas att de svenska storföretagen och regeringen är med och inspirerar resten av världen. Som ett annat nästa steg ska Down to Earth även lansera en global studenttävling, där studenter från hela världen ska få tävla i innovationsprocesser tillsammans med svenska företag.

----------------------------------------------------------------

För mer information om Down to Earth kontakta:

Tommie Cau, press- och kommunikationsansvarig Down to Earth, tel. 070-260 70 93, tommie.cau@downtoearth.se

Cecilia Hertz, VD och grundare Umbilical Design, tel. 070-5754651,cecilia.hertz@umbilicaldesign.se

Niclas Adler, VD och Akademisk Ledare för Jönköping International Business School, tel. 076-8102090, niclas.adler@ihh.hj.se

 

Programmet:

  • Möjligheter för Kinesiskt - Europeiskt samarbete kring rymdtekniköverföring och innovationer för ökad hållbarhet
  • Casestudier för hur rymdteknik kan överföras och appliceras till utvecklingen av hållbara lösningar
  • Ledarskap för framtiden: möjligheter i gränslandet mellan hållbarhet, innovation och rymdteknik.

 

Konferensens fyra huvudslutsatser:

1. Förutsättningar i grunden goda

Under konferensen konstaterade vi att förutsättningarna för internationellt samarbete inom detta område är synnerligen goda. Skärningspunkten innovation – rymd – hållbarhet är viktig överallt och eftersom frågorna är globala är internationellt samarbete avgörande. Likafullt är det inte utvecklat idag, så en stor potential återstår.

2. Utnyttja kulturella skillnader viktigt

Kulturella skillnader är både utmaningar och möjligheter i detta perspektiv. Kulturella skillnader är basen för komplementära perspektiv, men samtidigt gör de att det tar tid att etablera framgångsrika samarbeten.

3. Förändrat synsätt nödvändigt

Ett förändrat synsätt på såväl innovation, design och hållbarhet är nödvändigt. Holistiska perspektiv är det som skiljer de lösningar vi måste skapa från de utmaningar vi har att hantera, vilka i hög utsträckning är arvet av alltför monodisicplinära tidigare lösningar.

4. Nytt ledarskap ett måste

Detta ställer i sin tur höga krav på ett nytt ledarskap som måste formas av universitet och andra samhällsbärande institutioner. Universiteten behöver läroplaner som återspeglar en förändrad verklighet. Innovation kan läras. Internationellt kulturöverbryggande samarbete likaså. Hållbarhet är inte en separat disciplin utan ett underliggande fundament för hela samhället och följaktligen för all utbildning, från ekonomi och business till teknik och konst.

 

Talare och panellister:

Tony Meurke är Programchef på Internationella Avdelningen på Tillväxtverket där han fokuserar på området hälsovård och hållbar tillväxt för svenska företag. Han har en kandidatexamen i systemutveckling har tidigare arbetat inom såväl privat som offentlig sector och som entreprenör.

Guo Jianping är Deputy Director General of International Cooperation Department. of China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), en jätteorganisation med 600 000 anställda.

Jimmy Xia är chef för Svenska Rymdbolaget i Kina och ansvarig för aktiviteter och samarbeten med kinesiska regeringen och kinesiska rymdorganisationen på rymdområdet i Kina.

Professor C.S. Kiang är grundare och Rektor for College of Environmental Schiences på Peking University samt VD för Sustainable Development Technologies och Vice Ordförande i Global Urban Development. Han är också ledamot i World Future Council och medlem i såväl den rådgivande kommittén för Climate Change Capital som International Council of Asia Society och World Economic Forums Global Agenda Council for Climate Change.

Dag Landvik är grundare av Fagerdala World Foams, en internationell företagsgrupp som specialiserar sig på högteknlogisk polymer skum med produktion i 26 fabriker i 11 länder. Gruppen har bland annat utvecklat den kända Tempur-madrassen baserad på teknologi från NASA och som blivit antagen till NASA’s Hall of Fame.

Maria Nyström är professor i Design of Urban Development vid Chalmers. Hon har lång erfarenhet från arbete med statsområden och boendesituationer i utvecklingsländer, främst i samarbete med University of Houston and NASA.

Dr. Jean Marie Cishahayo är bland annat lärare på Beijing University Shanghai University, Hong Kong Business School med flera och expert på institutionell uppbyggnad av utvecklingsländer.

Jan Stael von Holstein, har over 35 års erfarenhet av design och är en världsauktoritet inom varumärkesidentitet och design. Han är grundare och co-chairman av nätverket The Network with a Silver Lining” med 15 kontor i Europa och USA och med lokala byråer I Hong Kong och Shanghai.

Cecilia Hertz är grundare och VD för Umbilical Design och en av initiativtagarna till Down To Earth projektet. Hon är industridesignern från Lunds Tekniska högskola som blev svensk pionjär när hon 2001 startade Sveriges första rymddesignföretag, efter att hon gjort examensarbete för NASA. Hon är idag en viktig svensk ambassadör inom rymdteknik.

Professor Niclas Adler är Rektor och VD för Jönköping International Business School och en av grundarna till Down To Earth projektet. Han har startat 14 företag och varit medgrundare och chef för forskningscenters som Stockholm School of Entrepreneurship och FENIX Centre for Innovations in Management i Paris. Han är aktiv managementkonsult och Director i Truepoint Partners, Boston.

Cathy Huang är grundare och VD för China Bridge International, ett Shanghai-baserat research och strategikonsultföretag fokuserat på design. Hon är en thought leader inom designindustrin och har dömt ett flertal renommerade designtävlingar och är frekvent anlitad talare på internationella konferenser och ledande universitet världen över.

 

Down to Earth är ett 10-årigt initiativ med det övergripande målet att stimulera svensk industri i syfte att skapa nya spännande arbeten för unga baserade på hållbara koncept och teknologier. Down to Earth är ett samarbete mellan Jönköping International Business School och Umbilical Design samt partners från näringsliv och samhälle. Den 10 oktober lanserades Down to Earth-projektets första innovationskoncept Framtidens Kök, Framtidens Skola och Framtidens Stad i den svenska svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai. Mer information på www.downtoearth.se.

Umbilical Design grundades 2001 av rymddesignern Cecilia Hertz. Umbilical Design har utsetts av den europeiska rymdorganisationen ESA till en nationell så kallad NTTI-företag (National Technology Transfer Initiative). Uppdraget från ESA innebär ett ansvar för att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Umbilical Design har sedan starten erbjudit tjänster inom design och arkitektur för rymden och andra extrema miljöer. Mer information på www.umbilicaldesign.se.

Jönköping International Business School (JIBS) startades 1994 i syfte att förbereda ekonomi- och juridikstudenter for en internationell karriär. Uppdraget var att skapa en nischad internationell aktor med tydligt fokus på entreprenörskap, näringslivsförnyelse och internationalisering. JIBS har sedan 1994 utvecklats till den mest internationella handelshögskolan startad i Sverige, och ar idag en erkänd institution med världsledande forskning och högt rankade utbildningsprogram inom både ekonomi och affärsjuridik. Mer information om www.jibs.se

 

Comments (0)

Add comment

Comment