Skip to main content

Kulturnätter förstärks och förlängs

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2013 13:14 CET

Umeå  C  får 700 000 kr av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott för att genomföra projektet Mer Kulturnatta 2014 som utökas till två dygn.

Umeå C vill skapa bättre förutsättningar för Umeås lokala kulturliv i almänhet och gräsrotskulturen i synnerhet att under Kulturhuvudstadsåret medverka och synas på en arena – Umeå Kulturnatta med en europeisk dimension.

Umeå C vill också skapa fler aktiviteter för barn. Här kan det handla om barnteater, skaparverkstäder, tillfälliga lekplatser med flera arrangemang.  Kulturutbyten och samarbete med andra städer, regioner och länder finns också i planeringen. 

En utökad marknadsföring ingår också i de höjda ambitionerna, till exempel genom utvecklad kvalitet i översättning av programmet.

Aktiviteterna i Kulturnatta kommer även i fortsättningen att vara gratis och ha stor tillgänglighet.

- Kulturnätter skapar scener och möjligheter för stort medskapande bland Umeås fria kulturaktörer. Nu kan ännu fler människor ta del av programmet.  Att utbytet med några av  våra vänorter och med Riga utökas, stärker banden mellan städerna, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd.


Bilden:
Foto: Per Lundberg

Fotograf måste  anges

Ytterligare information:

Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd
Ordförande Kulturhuvudstadsutskottet
090-16 14 12
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sven-Olov Edvinsson
Vice ordförande Kulturhuvudstadsutskottet
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Niklas Carlsson
Projektledare
Kulturnatta
073-679 15 90
info@kulturnatta.com

 

 


Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.