Skip to main content

Kulturskjutsen till fyra nya projektidéer

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 12:00 CEST

Nu är det klart vilka projektidéer som får stöd från Umeå2014 i den sjunde omgången av Kulturskjutsen. De handlar om det tidiga 1900-talets rasbiologi, att anordna en konstutställning på Holmöns båtmuseum, möjliggöra ett folkmusikutbyte med Slovenien samt skapa en berättarteaterföreställning om Norrbyskärs historia.

De fyra som får Kulturskjutsen denna omgång är:

  • Katarina Pirak Sikku som vill uppmärksamma de rasbiologiska tankar som fanns i Sverige under tidigt 1900-tal genom projektet Jag vill bita huvudet av skammen.
  • Föreningen Båtmuseets vänner som vill utveckla samarbetet med Österbotten genom en gemensam konstutställning på Holmöns båtmuseum.
  • Umeå Folkmusikförening, som vill möjliggöra ett samarbetsprojekt med Slovenien i form av en turné som avslutas med en medverkan i folkmusikveckan i Umeå under 2014.
  • Hörnefors kulturförening, för att tillgängliggöra Norrbyskärs historia genom en teaterberättarföreställning om samhällets framväxt på ön.


Vill diskutera obekväm fråga genom konst

Katarina Pirak Sikku vill uppmärksamma de rasbiologiska tankar som fanns i Sverige under tidigt 1900-tal genom en konstutställning och seminarium under 2014. Projektet som hon kallar för Jag vill bita huvudet av skammen tilldelas en Kulturskjuts på 20 014 kronor.

Utställningen planeras att äga rum på Bildmuseet under 2014. Katarina Pirak Sikku är konstnär med samisk bakgrund och har under sina år på konsthögskolan vid Umeå universitet tidigare arbetat mycket kring temat rasbiologi – framförallt hur det påverkade samer under början av 1900-talet. Hur utställningen kommer att se ut är ännu inte helt klart.

– Jag vill att min historia ska inspirera till andra historier, berättar Katarina Pirak Sikku. I anslutning till utställningen tänker jag mig ett seminarium med andra grupper av människor som delar liknande erfarenheter som mig, eftersom samerna inte var de enda som rasbiologerna intresserade sig för.

Utställningen är tänkt att belysa ämnet utifrån ett konstnärligt perspektiv.

– Hur har vi hanterat denna fråga och hur påverkar den oss idag? Är den för emotionellt svår att hantera? Jag vill klösa upp en varig sårskorpa för att få den att läka igen. Det handlar om mänsklig tillväxt, att förstå sin historia, förlika sig och växa i och med den kunskapen, förklarar Katarina Pirak Sikku.

Projektet får 20 014 kronor av Umeå 2014 och Kulturskjutsen. Bildmuseet har även beviljat medel till projektet.

 

Konsten seglar in på Holmön under 2014

Föreningen Båtmuseets vänner tilldelas 20 014 kronor från Kulturskjutsen för att anordna en utställning på Holmöns båtmuseum under sommaren 2014. Projektet hoppas kunna locka nya och gamla resenärer från hela norra delen av Europa till Holmön.

Projektet Konsten seglar in II är en uppföljare till utställningen Konsten seglar in som anordnades på båtmuseet 2009. Precis som då är tanken att de utställda föremålen ska integreras i de befintliga utställningarna inomhus, eller utomhus på museigården. Målet med det nya projektet är att öka samarbetet med finländska konstnärer genom att erbjuda fem konstnärer/konsthantverkare från Österbotten en utställningsperiod på Holmöns båtmuseum under kulturhuvudstadsåret.

– Genom att öppna upp kontakterna mellan konstnärer i Västerbotten och Österbotten och arbeta över gränserna hoppas vi kunna öka intresset för vår gemensamma kustkultur, säger Annika Sandström, initiativtagare till projektet.

Sedan sommaren 2011 har det blivit enklare för tillresta att ta del av Holmöns konst eftersom öns affär numera ligger bredvid båtmuseet i Byviken.

– Det är väldigt ont om hamnar längs Västerbottenskusten och därför är Holmön ett ställe där många stannar till, berättar Annika Sandström. Turister vill oftast se det som är typiskt för en trakt, det som är genuint. Därför är båtmuseet en utmärkt plats att visa upp vår kustkultur.

 

Folkmusik från hela världen till Umeå

Umeå Folkmusikförening får en Kulturskjuts för att möjliggöra ett samarbetsprojekt som startas i Slovenien och avslutas i Umeå under 2014. Projektet är en del i den folkmusikvecka som Umeå Folkmusikförening är med och planerar i augusti 2014.

Varje sommar samlas cirka 80 unga folkmusiker från Europa och resten av världen i en liten by i Slovenien för att medverka i lägret Etno HistEria. Under två veckor lär de ut sin musik till varandra och repar ihop ett gemensamt program. Lägret avslutas med en festival där alla besökare uppträder tillsammans.

– Det är väldigt ovanligt att se så många fantastiska musiker på en och samma plats. De allra flesta på lägret är professionella musiker eller studerar musik på någon högskola, berättar Anton Teljebäck på Umeå Folkmusikförening

Nu vill Umeå Folkmusikförening ta konceptet till Umeå under kulturhuvudstadsåret. Efter det årliga Etno-lägret i Slovenien vill man återsamla de 80 deltagarna i Sverige, för en turné som avslutas med en medverkan i folkmusikveckan i Umeå under 2014. Deltagarna ska både medverka i spelningar och workshops under veckan.

– Inför Umefolk i februari 2013 vill vi bjuda upp nyckelpersoner från lägret, både för att uppträda på festivalen och för att knyta kontakter och förbereda planerna inför sommaren 2014, berättar Anton Teljebäck. Kulturskjutsen på 20 014 kronor går till denna förstudie.

 

Föreställning ska visa Norrbyskärs historia

Hörnefors Kulturförening vill belysa Norrbyskärs historia genom att skapa en musikburen berättarteaterföreställning under kulturhuvudstadsåret. Umeå2014 och Kulturskjutsen finansierar en förstudie till projektet.

Berättarteaterföreställningen är planerad att äga rum på Norrbyskärs museum vid ett flertal tillfällen under sommaren 2014. Tanken är att teatern även ska kunna uppföras efter 2014, som ett sätt att locka fler besökare till ön. Teaterföreställningen kommer att handla om samhällets framväxt på Norrbyskär.

– Delar av Norrbyskärs historia riskerar att försvinna allt eftersom den befolkning som levde där går ur tiden. Vi vill göra en historia tillgänglig på ett lättsamt sätt och hoppas att detta ska bidra till att bevara miljön och hålla den levande, säger Astrid Ahl, Hörnefors Kulturförening.

Projektet riktar sig dels till boende i Umeåregionen och turister, men även till ungdomar som besöker ön i samband med olika typer av lägerverksamhet. En samarbetspartner till projektet är Hörnefors församling och förhoppningen är att även kyrkans ungdomar ska medverka i teaterföreställningen.

Hörnefors Kulturförening tilldelas 20 014 kronor för att bland annat lösa logistiska frågor och ta fram ett manussynopsis.

 

Om Kulturskjutsen
Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 014 kronor för att testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. De ska utgå från kulturhuvudstadsårets mål och kännetecken. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet och projektet ska redovisas efteråt. Beslut om vilka som får bidrag från Kulturskjutsen tas av Föreningsbyrån i samråd med Umeå2014:s programgrupp. Avsikten är att ge fyra bidrag varje månad.

Läs mer om Kulturskjutsen på www.umea2014.se/kulturskjutsen

 

Kontaktuppgifter

Outi Krekula, Föreningsbyrån Umeå Fritid, handlägger Kulturskjutsen, 090-16 21 45, 070-699 35 59, outi.krekula@umea2014.se

Robert Tenevall, Föreningsbyrån Umeå Fritid, handlägger Kulturskjutsen, 090-16 16 12, 070-332 67 66, robert.tenevall@umea2014.se

Annika Sandström, 070-674 88 40, kadabradesign@yahoo.se

Anton Teljebäck, 070-329 94 92, anton@umefolk.com

Astrid Ahl, 0930-202 33, 070-293 08 88, astrid_ahl@yahoo.com

Ann-Katrin Holmlund, Hörnefors Kulturförening, 0930-210 04, ann-katrine.holmlund@passagen.se

Katarina Pirak Sikku, 070-675 43 94, katarina_konst@hotmail.com

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Det är ett årligt evenemang med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger automatiskt ett större intresse för staden och de aktörer som verkar här. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.

Bifogade filer

PDF-dokument