Skip to main content

Umeå2014 i Almedalen: Kulturdriven tillväxt – lösningen på Europas problem?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2012 14:19 CEST

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 tack vare sin helhetssyn på kulturdriven tillväxt. Det är en av Europas mest snabbväxande städer. Här satsas 7 miljarder i infrastruktur de kommande åren. Hur går det till, vad gör Umeå och vilken strategi använder Umeå? Svaret är kulturdriven tillväxt.

Umeå2014 arrangerar ett seminarium under Almdedalsveckan om hur en kommun gjort medskapande till verktyg för den ekonomiska tillväxten. Med Umeås unga företagare som med energi och målmedvetenhet skapat kulturföretag som gett genklang i hela Sverige, Umeås politiker som redan för 40 år sedan förstod att utan opera och annan kultur skulle det saknas kvalificerad arbetskraft. Och kulturministern och andra nationella aktörer som med Umeå som exempel kan skapa mervärde för Sverige i utlandet. Det blir en debatt med nyfikenhet, passion och medskapande – vinnande ord som gjort det möjligt för Umeå att inrymma hela Europas kultur år 2014.

Seminarium i Almedalen tisdag 3 juli 2012
Lokal: Novgorodgränd 1, Visby
Tid: 14.00 – 15.00 med efterföljande mingel och workshop kring kulturfinansiering

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!


Kan du inte komma på seminariet?
Umeå2014 finns på plats måndag till fredag under Almedalsveckan. Vill du träffa oss?
Kontakta Elisabeth Lind:

Elisabeth Lind
Kommunikationschef Umeå2014
Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad
901 84 Umeå
070-242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se
www.umea2014.se

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.

Bifogade filer

PDF-dokument