Media no image

Köpenhamn en smart stad värd att besöka

Nyheter   •   Mar 03, 2017 13:19 CET

I september besökte Umeå Energis koncernledning och styrelse Köpenhamn. Köpenhamn har vunnit priser för hur man har utvecklat staden till en sk ”smart city”. En stad där digital teknik i högre grad hjälper staden att bli bättre ur miljö- och energisynpunkt. Flera av projekten har SVT lyft fram som banbrytande i sin nyhetsrapportering.

Att just Köpenhamn besöktes var ingen slump. Staden ligger långt fram i utvecklingen mot smarta städer och har tuffa mål för att bli klimatneutral. Redan 2025 ska Köpenhamn vara koldioxidneutralt vilket kräver en bred och snabb utvecklingstakt.

Sommaren 2016 var Köpenhamn värd för International Smart City Conference. En konferens där 350 deltagare från 26 länder kom till Köpenhamn för att lära av stadens arbete. Umeå Energis resa till Köpenhamn några månader senare var ett sätt att ta del av Köpenhamns utvecklingstankar och det som diskuterades på konferensen. Detta under ett komprimerat studiebesök i september 2016.

Umeå är en modern stad men det finns mycket att lära av andra i vår omvärld. I Köpenhamn genomförs utvecklingsprojekten i så kallade labb. Vilket innebär att ny teknik i begränsade delar av staden byggs upp i full skala. Om det sedan fungerar väl lyfts det in i den totala stadsplaneringen. I Umeå pågår projektet Ruggedised där 40 miljoner kronor i EU-medel investeras. Projektet ska utveckla Umeå Universitetsstad enligt metoden med olika labb för utveckling och test av ny teknik för stadsutveckling. Umeå Energi är en av parterna projektet.

Exempel på stadsutveckling i Köpenhamn som är högaktuellt för Umeå Energi att lära sig av är:

Street Lab
Street Lab innehåller ett antal intressanta projekt för utveckling av en smartare stadsplanering. Exempelvis tittar man på förbättrad luftmätning genom att sätta upp sensorer på lokala mätpunkter, vilket ger en mer detaljerad bild av luftkvalitén. Resultatet kan sen användas för att styra trafikströmmar och på så sätt förbättra luften i staden. Ett annat intressant utvecklingsprojekt är Smart parkering. I genomsnitt använder en bilförare mängder av timmar per år för att leta en ledig parkeringsplats, vilket också ökar trafikmängden i en stad. Genom smart teknikanvändning får bilförare information om närmaste lediga parkeringsplats direkt till sin telefon.

Energy Lab
Inom projektet Energylab Nordhavn arbetar man med framtida energilösningar i fullskala. Det inbegriper energismarta byggnader, utveckling av el och uppvärmning. Exempel är lagringslösningar med batterier sammanlänkade med kraftnätet. Detta möjliggör att elproduktion inte behöver göras i samband med att elen ska konsumeras. Lagringen gör det därför möjligt att utnyttja t ex vindkraft och solkraft i större skala.

IoT Plattform for Cities
IoT Plattform for Cities är ett EU-projekt med syfte att skapa en plattform för Internet of things som kopplar ihop olika samhällstjänster på internet. En digital infrastruktur som på sikt kommer att utgöra ryggraden i den smarta staden.

Smart belysning
I Köpenhamn finns också DOLL, Danish Outdoor Lightning Lab, Europas mest avancerade labb för utomhusbelysning och smart stadsbelysning.

Förbättrade system för dagvatten
År 2011 drabbades Köpenhamn av kraftiga översvämningar. Så kraftiga att dagvattensystemet kollapsade. Nu har man utvecklat nya sätt att ta hand om vattnet vid störtregn. En viktig investering med tanke på de klimatförändringar med ökad nederbörd som vi i norra Europa står inför enligt klimatforskningen.

Läs mer om Köpenhamns satsningar på Smart City-lösningar här:

http://cphsolutionslab.dk/street-lab/

http://energylabnordhavn.weebly.com/solutions.html

http://cphsolutionslab.dk/iot-platform-cities/

http://www.lightinglab.dk/UK/About/Our-Focus/Smart-Outdoor-Lighting/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/led-1

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kopenhamn-sakras-mot-oversvamningar-satsar-elva-miljarder

http://www.newsoresund.se/kopenhamn-blir-ett-levande-laboratorium-for-ny-teknik/

Läs mer om Ruggedised här:

http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning//umea-universitetsstad-blir-ett-smart-city-omrade.cid272250

http://www.nyteknik.se/digitalisering/umea-ska-bli-smart-stad-6778682

I september besökte Umeå Energis koncernledning och styrelse Köpenhamn. Köpenhamn har vunnit priser för hur man har utvecklat staden till en sk ”smart city”. En stad där digital teknik i högre grad hjälper staden att bli bättre ur miljö- och energisynpunkt. Flera av projekten har SVT lyft fram som banbrytande i sin nyhetsrapportering.

Läs vidare »
Zfdljxb9hzj7rkwavs9l
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Zfdljxb9hzj7rkwavs9l

Ny affärsområdeschef för Energilösningar

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 08:00 CEST

Mårten Henriksson är ny affärsområdeschef för Energilösningar på Umeå Energi. Han kommer närmast från en tjänst som produktions- och logistikchef på Norrmejerier, där han jobbade mellan 2011 och 2016. Innan dess arbetade han på Volvo Lastvagnar i Umeå varifrån han har erfarenhet från ett tiotal olika chefspositioner.

Media no image

Umeå Energi satsar på forskning om framtida energilösningar och affärsmodeller

Nyheter   •   Mar 03, 2017 15:52 CET

Umeå Energi söker tillsammans med Umeå Universitet två doktorander som vill bidra till forskning inom områdena energieffektivisering för utformning av framtidens fjärrvärmesystem samt innovativa affärsmodellers utveckling. Anställningarna motsvarar fyra års heltidsstudier, med tillträde i april 2017.

Doktorandprojekten ingår i företagsforskarskolan vid Umeå Universitet och utförs i nära samverkan med Umeå Energi. Doktorandtjänsterna är centrala för de delprojekt Umeå Energi driver inom projektet Ruggedised, där 40 miljoner kronor i EU-medel investeras för att genom implementering av ny teknik för stadsplanering och energiförsörjning skapa lösningar för ett smartare Umeå.

Ruggedised är ett samarbete mellan Umeå Kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens läns landsting, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Umeå Universitet, där alla parter är inblandade i ett eller flera delprojekt.

– Samarbetet mellan forskningsvärlden, näringslivet och offentlig sektor är en oerhört viktigt för att uppnå de snabba förändringar kring energiförsörjning och klimatpåverkan som krävs, säger Jörgen Carlsson, affärsutvecklare Umeå Energi och projektledare i Ruggedised-projektet.

– Utveckling genom delade nyttor för ett ömsesidigt värdeskapande är också en av nycklarna till en hållbar region och ett fortsatt framgångsrikt Umeå Energi. Dessa doktorander blir viktiga för att uppnå detta och kommer kunna tillföra ny kunskap, både kring energisystemoptimeringar och principer för nya affärsmodeller, fortsätter han.

Läs mer om doktorandtjänsterna här:

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet söker en doktorand i energieffektivisering http://bit.ly/2mh6kGb

Handelshögskolan vid Umeå universitet söker en doktorand i företagsekonomi, inriktning innovativa affärsmodeller inom energisektorn http://bit.ly/2lG6gN5

Läs mer om Ruggedised här http://bit.ly/2mNONU2

Umeå Energi söker tillsammans med Umeå Universitet två doktorander som vill bidra till forskning inom områdena energieffektivisering för utformning av framtidens fjärrvärmesystem samt innovativa affärsmodellers utveckling.

Läs vidare »
Pqve2ue89rszctodxmtm
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Pqve2ue89rszctodxmtm

Umeå Energi en av Sveriges mest uppskattade arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 07:55 CET

Enligt den årliga undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare är Umeå Energi en av landets mest uppskattade arbetsgivare. Undersökningen, som årligen genomförs av Universum, låter företagens egna medarbetare betygsätta arbetsgivaren utifrån tre faktorer; intern identitet, nöjdhet och lojalitet.

Tyccyjoxp0egimuj69hp
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Oqgqwc8kspkafgqt2nfg

Umeå Energi väljer Doe Blomberg Gottberg

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 11:31 CEST

Efter ett framgångsrikt flerårigt samarbete med ANR BBDO byter nu Umeå Energi efter offentligt upphandling reklambyrå. Ny byrå blir Stockholmsbaserade Doe Blomberg Gottberg (DBG).

Media no image
Gmcyv2yrlxmyiolmf4qf

Större strömavbrott 27 juli på grund av åsknedslag

Nyheter   •   Jul 27, 2016 10:24 CEST

Natten mot onsdag den 27 juli 2016 drabbades Umeå Energis kunder av ett större strömavbrott. Avbrottet orsakades av ett åsknedslag i Vattenfalls fördelningsstation i Stornorrfors. Under ca 7 minuter var alla Umeå Energis kunder utan ström.

Elförsörjningen är nu säkrad för alla utom fåtalet kunder. Kunder som fortfarande är utan ström hänvisas till vår felanmälan på 090-16 00 09. Återställning av Vattenfalls anläggning i Stornorrfors sker av Vattenfall.

​ Natten mot onsdag den 27 juli 2016 drabbades Umeå Energis kunder av ett större strömavbrott. Avbrottet orsakades av ett åsknedslag i Vattenfalls fördelningsstation i Stornorrfors. Under ca 7 minuter var alla Umeå Energis kunder utan ström.

Läs vidare »
Q96f1j4yn6adzweaiceq
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Int6pcbh0avfuun0svxi

Fortsatt hög investeringstakt i infrastruktur i Umeå

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2016 07:55 CEST

Under den tjälfria perioden arbetar Umeå Energi intensivt med utbyggnad och underhåll av näten för el, fjärrvärme och fjärrkyla samt bredband. Under föregående år uppgick investeringar till ca 190 miljoner och i år är investeringstakten fortsatt hög.

Lhhomy5r4xgz3tmn1sao
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Fjrnpntwwkraleyph1eg

Umeå Energi satsar stort på laddinfrastruktur för elfordon

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 08:35 CEST

I dagsläget har 24 laddplatser installerats och ytterligare 54 planeras varav merparten i Umeå. Umeå Energi installerar också två laddstationer i Lycksele och två i Storuman i samarbete med OK Västerbotten. Utöver detta utreds fler lämpliga platser i Umeå stad och på landsbygden.

Asrutrbawivhrhgemqiy
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Int6pcbh0avfuun0svxi

Ladda ner och läs Umeå Energis hållbarhetsredovisning för 2015

Nyheter   •   Jun 29, 2016 15:07 CEST

Sen 2014 hållbarhetsredovisar Umeå Energi. Det ger våra intressenter kunskap och insyn i hur vi bedriver verksamheten och oss en bättre framdrift i hållbarhetsfrågor. Att arbeta med hållbar utveckling är en resa utan slutdestination. Vi har kommit en god bit på vägen, men vi vill betydligt mer och längre.

Mlxtw1kcui6vqqeqym3v
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Two4houje7ph67xonaei

Midsommar, kulturdag och auktion & antikrally på Umeå Energicentrum

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 07:59 CEST

Den 15 juni öppnade Umeå Energicentrum för säsongen och håller öppet varje dag kl 10-17 t o m 21 augusti då Kraftskivan avslutar säsongen. Som tidigare år bjuder Umeå Energi på ett traditionsenligt midsommarfirande med sång och dans. Under sommaren har vi också en Kulturdag för barn samt Auktion & antikrally med John Kelly och Peder Lamm från Antikrundan.

Kontaktpersoner 27 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • josuhadknnita.ormaefcwttssrssqison@udwroiimeaeonrxshneiargi.fyse
  • 090-16 02 46
  • 070-633 17 07

Om Umeå Energi

Umeå Energi är ett väl sammanhållet energi- och kommunikationsföretag. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi erbjuder 100 % förnybar el, ett framtidssäkrat nät för el och bredband samt driftsäker, bekväm fjärrvärme och fjärrkyla. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 370 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se

Adress

Länkar