Jqpcwdoipuotzicsymuy
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Dqjbgknrepjab7tacdfh

Umeå Energi rankad som Sveriges 5:e bästa arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 10:46 CET

För andra året i rad utmärker sig Umeå Energi som en av landets mest uppskattade arbetsgivare. I undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare, som genomförs årligen av Universum, hamnade Umeå Energi på en 5:e plats i kategorin medelstora företag.

Bawfmujcyvnzrxd35f88

Möt Umeå Energi i Almedalen!

Nyheter   •   Jun 19, 2017 16:12 CEST

Umeå Energi deltar i årets Almedalsvecka - kom gärna och träffa oss där. På söndag 2 juli bjuder vi in till ett fulladdat seminarium om hur energibranschen kan ta klivet in i den nya cirkulära ekonomin.

Isyvaqkrbfqnujwudelx
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Fjrnpntwwkraleyph1eg

Ny snabbladdare för elfordon i Storuman

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 10:02 CET

Nu på fredag inviger Umeå Energi en nya snabbladdare för elfordon i samarbete med Storuman kommun och OKQ8 i Storuman. Snabbladdaren som är placerad vid OK/Q8 har tre laddplatser är en del av Umeå Energi satsning på utbyggnad av laddinfrastruktur i stad och inland.

Pbstzvl1fop6jxkf8b2h
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Int6pcbh0avfuun0svxi

Umeå Energi gör stora investeringar i infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 15:29 CEST

Under sommaren fortsätter Umeå Energi att bygga ut och underhålla näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband. Totalt investerade bolaget 170 miljoner kronor i infrastruktur i Umeå med omnejd under 2016.

Ld7jyvmp4pwtzjyr1c32
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Fjrnpntwwkraleyph1eg

Umeå Energi fortsätter utbyggnaden av infrastruktur för elfordon

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 12:39 CEST

Umeå Energi fortsätter att bygga ut infrastrukturen för elfordon. Under sommaren får Storuman en station för snabbladdning och långt gångna planer finns även för stationer i Nordmaling, Gunnarn, Vindeln och Ånäset.

Utlyocgnspilcnjtmjd3
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Two4houje7ph67xonaei

Nu öppnar Umeå Energicentrum för sommaren

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 10:54 CEST

På onsdag öppnar Umeå Energicentrum i Klabböle – ett av sommar-Umeås populäraste besöksmål. Det natursköna området brukar locka runt 25 000 besökare varje sommar och erbjuder bland annat fina picknickytor, äventyrslekpark, bildutställning och kraftmuseum. Dessutom anordnar Umeå Energi som vanligt kostnadsfritt guidade turer, traditionellt midsommarfirande och evenemanget Kraftskivan.

O58izmgfe7wnsmt8qlwt
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Cdipfzzosxht9zrindrc

Umeå Energi först i Sverige med att hyra ut laddboxar för elbilar

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 10:55 CEST

Umeå Energi blir nu först i Sverige med att hyra ut boxar för laddning av elbilar. Laddboxen placeras på kundens privata parkering och gör det möjligt att ladda bilen enkelt och säkert mot en fast månadskostnad. – Det här är ett led i vår ambition att driva på omställningen till förnybar energi i regionen, säger Eva Lendic Edlund, vd för Umeå Energi Elhandel.

Zfdljxb9hzj7rkwavs9l
Gnd95yesb3zq4sob5jrq Zfdljxb9hzj7rkwavs9l

Ny affärsområdeschef för Energilösningar

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 08:00 CEST

Mårten Henriksson är ny affärsområdeschef för Energilösningar på Umeå Energi. Han kommer närmast från en tjänst som produktions- och logistikchef på Norrmejerier, där han jobbade mellan 2011 och 2016. Innan dess arbetade han på Volvo Lastvagnar i Umeå varifrån han har erfarenhet från ett tiotal olika chefspositioner.

Media no image

Umeå Energi satsar på forskning om framtida energilösningar och affärsmodeller

Nyheter   •   Mar 03, 2017 15:52 CET

Umeå Energi söker tillsammans med Umeå Universitet två doktorander som vill bidra till forskning inom områdena energieffektivisering för utformning av framtidens fjärrvärmesystem samt innovativa affärsmodellers utveckling. Anställningarna motsvarar fyra års heltidsstudier, med tillträde i april 2017.

Doktorandprojekten ingår i företagsforskarskolan vid Umeå Universitet och utförs i nära samverkan med Umeå Energi. Doktorandtjänsterna är centrala för de delprojekt Umeå Energi driver inom projektet Ruggedised, där 40 miljoner kronor i EU-medel investeras för att genom implementering av ny teknik för stadsplanering och energiförsörjning skapa lösningar för ett smartare Umeå.

Ruggedised är ett samarbete mellan Umeå Kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens läns landsting, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Umeå Universitet, där alla parter är inblandade i ett eller flera delprojekt.

– Samarbetet mellan forskningsvärlden, näringslivet och offentlig sektor är en oerhört viktigt för att uppnå de snabba förändringar kring energiförsörjning och klimatpåverkan som krävs, säger Jörgen Carlsson, affärsutvecklare Umeå Energi och projektledare i Ruggedised-projektet.

– Utveckling genom delade nyttor för ett ömsesidigt värdeskapande är också en av nycklarna till en hållbar region och ett fortsatt framgångsrikt Umeå Energi. Dessa doktorander blir viktiga för att uppnå detta och kommer kunna tillföra ny kunskap, både kring energisystemoptimeringar och principer för nya affärsmodeller, fortsätter han.

Läs mer om doktorandtjänsterna här:

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet söker en doktorand i energieffektivisering http://bit.ly/2mh6kGb

Handelshögskolan vid Umeå universitet söker en doktorand i företagsekonomi, inriktning innovativa affärsmodeller inom energisektorn http://bit.ly/2lG6gN5

Läs mer om Ruggedised här http://bit.ly/2mNONU2

Umeå Energi söker tillsammans med Umeå Universitet två doktorander som vill bidra till forskning inom områdena energieffektivisering för utformning av framtidens fjärrvärmesystem samt innovativa affärsmodellers utveckling.

Läs vidare »
Media no image

Köpenhamn en smart stad värd att besöka

Nyheter   •   Mar 03, 2017 13:19 CET

I september besökte Umeå Energis koncernledning och styrelse Köpenhamn. Köpenhamn har vunnit priser för hur man har utvecklat staden till en sk ”smart city”. En stad där digital teknik i högre grad hjälper staden att bli bättre ur miljö- och energisynpunkt. Flera av projekten har SVT lyft fram som banbrytande i sin nyhetsrapportering.

Att just Köpenhamn besöktes var ingen slump. Staden ligger långt fram i utvecklingen mot smarta städer och har tuffa mål för att bli klimatneutral. Redan 2025 ska Köpenhamn vara koldioxidneutralt vilket kräver en bred och snabb utvecklingstakt.

Sommaren 2016 var Köpenhamn värd för International Smart City Conference. En konferens där 350 deltagare från 26 länder kom till Köpenhamn för att lära av stadens arbete. Umeå Energis resa till Köpenhamn några månader senare var ett sätt att ta del av Köpenhamns utvecklingstankar och det som diskuterades på konferensen. Detta under ett komprimerat studiebesök i september 2016.

Umeå är en modern stad men det finns mycket att lära av andra i vår omvärld. I Köpenhamn genomförs utvecklingsprojekten i så kallade labb. Vilket innebär att ny teknik i begränsade delar av staden byggs upp i full skala. Om det sedan fungerar väl lyfts det in i den totala stadsplaneringen. I Umeå pågår projektet Ruggedised där 40 miljoner kronor i EU-medel investeras. Projektet ska utveckla Umeå Universitetsstad enligt metoden med olika labb för utveckling och test av ny teknik för stadsutveckling. Umeå Energi är en av parterna projektet.

Exempel på stadsutveckling i Köpenhamn som är högaktuellt för Umeå Energi att lära sig av är:

Street Lab
Street Lab innehåller ett antal intressanta projekt för utveckling av en smartare stadsplanering. Exempelvis tittar man på förbättrad luftmätning genom att sätta upp sensorer på lokala mätpunkter, vilket ger en mer detaljerad bild av luftkvalitén. Resultatet kan sen användas för att styra trafikströmmar och på så sätt förbättra luften i staden. Ett annat intressant utvecklingsprojekt är Smart parkering. I genomsnitt använder en bilförare mängder av timmar per år för att leta en ledig parkeringsplats, vilket också ökar trafikmängden i en stad. Genom smart teknikanvändning får bilförare information om närmaste lediga parkeringsplats direkt till sin telefon.

Energy Lab
Inom projektet Energylab Nordhavn arbetar man med framtida energilösningar i fullskala. Det inbegriper energismarta byggnader, utveckling av el och uppvärmning. Exempel är lagringslösningar med batterier sammanlänkade med kraftnätet. Detta möjliggör att elproduktion inte behöver göras i samband med att elen ska konsumeras. Lagringen gör det därför möjligt att utnyttja t ex vindkraft och solkraft i större skala.

IoT Plattform for Cities
IoT Plattform for Cities är ett EU-projekt med syfte att skapa en plattform för Internet of things som kopplar ihop olika samhällstjänster på internet. En digital infrastruktur som på sikt kommer att utgöra ryggraden i den smarta staden.

Smart belysning
I Köpenhamn finns också DOLL, Danish Outdoor Lightning Lab, Europas mest avancerade labb för utomhusbelysning och smart stadsbelysning.

Förbättrade system för dagvatten
År 2011 drabbades Köpenhamn av kraftiga översvämningar. Så kraftiga att dagvattensystemet kollapsade. Nu har man utvecklat nya sätt att ta hand om vattnet vid störtregn. En viktig investering med tanke på de klimatförändringar med ökad nederbörd som vi i norra Europa står inför enligt klimatforskningen.

Läs mer om Köpenhamns satsningar på Smart City-lösningar här:

http://cphsolutionslab.dk/street-lab/

http://energylabnordhavn.weebly.com/solutions.html

http://cphsolutionslab.dk/iot-platform-cities/

http://www.lightinglab.dk/UK/About/Our-Focus/Smart-Outdoor-Lighting/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/led-1

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kopenhamn-sakras-mot-oversvamningar-satsar-elva-miljarder

http://www.newsoresund.se/kopenhamn-blir-ett-levande-laboratorium-for-ny-teknik/

Läs mer om Ruggedised här:

http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning//umea-universitetsstad-blir-ett-smart-city-omrade.cid272250

http://www.nyteknik.se/digitalisering/umea-ska-bli-smart-stad-6778682

I september besökte Umeå Energis koncernledning och styrelse Köpenhamn. Köpenhamn har vunnit priser för hur man har utvecklat staden till en sk ”smart city”. En stad där digital teknik i högre grad hjälper staden att bli bättre ur miljö- och energisynpunkt. Flera av projekten har SVT lyft fram som banbrytande i sin nyhetsrapportering.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 27 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • johanna.mattsson@umeaenergi.se
  • 090-16 02 46
  • 070-633 17 07

Om Umeå Energi

Umeå Energi är ett väl sammanhållet energi- och kommunikationsföretag. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi erbjuder 100 % förnybar el, ett framtidssäkrat nät för el och bredband samt driftsäker, bekväm fjärrvärme och fjärrkyla. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 390 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se

Adress

Länkar