Q0aihqqsq9azy4co27mz
Jq3mxhqakzoovjxeloh6

​Personer med långvariga alkoholproblem lever i stor utsatthet

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:41 CET

Tillvaron för medelålders och äldre personer med alkoholproblem som har pågått under många år präglas ofta av fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet och rädslor för att dö en alkoholrelaterad död. Det visar en avhandling om medelålders och äldre kvinnor och män med långvariga alkoholproblem och deras livsberättelser om sitt drickande, sig själva och sina liv.

Media no image
Jq3mxhqakzoovjxeloh6

​Umeåforskare i möte med kronprinsessan

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:27 CET

I dag tisdag är Jessica Körning Ljungberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, en av tre forskare som besöker kronprinsessan Victoria på Stockholms slott för att berätta om sin forskning och om villkoren för kvinnliga forskare i Sverige. Arrangerar gör Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Jessica Körning Ljungberg är Wallenberg Academy Fellow, och genomför en forskningsstudie om ifall ett mentalt aktivt liv, till exempel att prata flera språk, eller yrkesval påverkar äldre människors minne positivt. Hon tror att en anledning till att just hon valdes ut som en av tre forskare kan vara att ämnet intresserar kronprinsessan.

– Hennes familj är flerspråkig, och hon är ju intresserad av träning, så jag kan tänka mig att det kan ha med saken att göra, säger Jessica Körning Ljungberg.

De tre forskarna kommer att presentera sin forskning under trettio minuter vardera, och därefter samtala med kronprinsessan om villkoren för kvinnliga forskare idag. Jessica Körning Ljungberg berättar att de blivit uppmuntrade till att ha en öppen dialog med kronprinsessan om den personliga upplevelsen av att vara kvinnlig forskare i karriären.

– Jag känner mig hedrad av att bli utvald, och jätteglad över att få träffa kronprinsessan. Jag vill prata om att ”mot den här bakgrunden, hur ska vi tänka kring äldrevården?”. Vi tror att det som är viktigt för ett bättre åldrande är att hålla igång och aktivera hjärnan; träffa folk, våga lära sig nya saker – att leva ett rikt liv. Ett sådant här möte kan öppna dörrar för framtiden. Det är en chans att påverka, säger Jessica Körning Ljungberg.

Mötet med kronprinsessan äger rum på Stockholms slott idag, tisdagen den 20 mars, kl. 14.00-16.00. Arrangör är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Medverkande forskare är, förutom Jessica Körning Ljungberg, Anna Dreber Almenberg från Handelshögskolan i Stockholm och Lisa Hultman från Uppsala universitet.


För mer information, kontakta gärna: 
Jessica Körning Ljungberg
Telefon: 090-786 97 07
E-post: jessica.k.ljungberg@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Idag tisdag är Jessica Körning Ljungberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, en av tre forskare som besöker kronprinsessan Victoria på Stockholms slott för att berätta om sin forskning och om villkoren för kvinnliga forskare i Sverige. Arrangerar gör Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Läs vidare »
Media no image
S0olfwpemxiwhv1bww1g

Var fjärde klarade teoriprov för läkare

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 08:45 CET

22 läkare med utländsk utbildning uppnådde godkänt i det senaste teoretiska kunskapsprovet. De kan därmed gå vidare till ett praktiskt kunskapsprov som leder fram till möjlighet att söka svensk läkarlegitimation. Det visar siffror från Umeå universitet.

– Vi är mycket glada att se att flera som tidigare prövat att göra det teoretiska delprovet nu har förbättrat sina resultat och blivit godkända på provet, säger Magnus Hultin, som är ansvarig för kunskapsprovet.

Det var 91 som skrev detta senaste teoretiska kunskapsprov. Av dem blev 22 godkända, det vill säga 24 procent eller nästan var fjärde. Sedan denna möjlighet infördes 2016 har totalt 16 läkare nu blivit legitimerade efter att först ha blivit godkända i det teoretiska delprovet, sedan klarat det praktiska delprovet, genomfört godkänd kurs i författningskunskap, Svenska nivå C1 samt godkänd praktisk tjänstgöring i sex månader.

– Det är ingen enkel sak att få en svensk läkarlegitimation. Men vi kan nu se att det är fullt möjligt och de som klarar alla kraven kan bli ett efterlängtat tillskott i svensk sjukvård, säger Magnus Hultin.

Umeå universitet har genom avtal med Socialstyrelsen det nationella uppdraget att ordna svenska kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/EES-området.


För mer information, kontakta gärna
Magnus Hultin
Programdirektör för läkarprogrammet och ansvarig för kunskapsprovet
Docent i Anestesi och intensivvård
Umeå universitet
Telefon: 090-786 91 09 och 0920-28 23 41
E-post: magnus.hultin@umu.se

Bild på Magnus Hultin för nedladdning. Foto: Mattias Pettersson

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

22 läkare med utländsk utbildning uppnådde godkänt i det senaste teoretiska kunskapsprovet. De kan därmed gå vidare till ett praktiskt kunskapsprov som leder fram till möjlighet att söka svensk läkarlegitimation. Det visar siffror från Umeå universitet.

Läs vidare »
Vpscyet3fdruybv1rgxr
Qhwfaqsdrxebbhsrj34i

Föreläser om artificiell intelligens och etiska vägval

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 08:12 CET

Vad händer när robotar blir våra arbetskollegor? Kommer framtidens maskiner att göra egna moraliska val? Kan artificiella system betraktas som självständiga ”varelser” med etiskt ansvar? Vilka lagliga och etiska konsekvenser kommer med utvecklingen av artificiell intelligens?

Axfveryyzftlzqre80cu

Bio4Energy-forskare lanserar ny teknik att framställa gröna kolväten

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 07:50 CET

Forskare inom Bio4Energy vid Umeå universitet lanserar tillsammans med företaget Eco-Oil en ny teknik för att framställa ”gröna” kolväten. Tillverkningsprocessen ryms i en vanlig fraktcontainer och kan hanteras av lekmän. Både tekniken, som bygger på katalytisk-termisk produktion, och pilotanläggningen den testats i, har redan dragit till sig uppmärksamhet från investerare i Sverige och Tyskland.

J2wlxdywh4tc61t7it2z
Qhwfaqsdrxebbhsrj34i

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 13:05 CET

Darya Kupryianchyk, forskare på Umeå universitets kemiska institution, får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet. Hon har mycket framgångsrikt studerat processer som styr frisläppande av miljögifter från havssediment. Priset består av 50 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets Vårpromotion den 19 maj.

Oawtzk7fpaieeafol7of
Ailfxq6awi2nrmdhib6ga

Vetenskapslunch om partiernas datainsamling

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 10:36 CET

Välkommen till Vetenskapslunch med medieforskaren Jesper Enbom som talar under rubriken Partiernas datainsamling – möjlighet eller utmaning för demokratin.

Lg03i717o3ghvj49suxk
Zjhicvmarjxqg6buizre

​Bildmuseets utställning topp 20 i Europa

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 08:55 CET

Den brittiska tidningen The Guardian har placerat Bildmuseets Dada är Dada på en lista över de 20 mest sevärda konstutställningarna i Europa just nu. Utställningen Dada är dada presenterar måleri, teckning, dokument, fotografi, collage, objekt, ljudinspelningar och film från en av 1900-talets mest inflytelserika konströrelser.

Media no image
Jq3mxhqakzoovjxeloh6

​Umeå universitet möter – ny samtalsserie där ledande politiker möter forskare

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 11:36 CET

Under rubriken Umeå universitet möter, bjuds några av Sveriges ledande politiker in till publika samtal med universitetets forskare. Först ut är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
 Vi vill skapa en plats för att vända och vrida på de svåra politiska frågorna, säger en av initiativtagarna, Malin Rönnblom, statsvetare.

Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och en ambition är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt. Därför startas nu samtalsserien ”Umeå universitetet möter”, där några av landets ledande politiker träffar några av våra egna forskare.

Samtalen är öppna för allmänheten och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

– Det är viktigt att det politiska samtalet förs i hela landet och det är framsynt av Umeå universitet att fokusera på demokrati ett valår som detta, säger moderator Sverker Olofsson.

– Umeå universitet vänder sig utåt, mot samhällsmedborgarna, och här får nationellt ledande politiker tala i ett geografiskt sammanhang som ofta framställs som perifert, säger Malin Rönnblom. Dessutom, dagens politiska samtal präglas allt för ofta av lättköpta poänger och konfrontation och det råder brist på sammanhang där demokratins utmaningar kan få ett utrymme. Med ”Umeå universitet möter” vill vi skapa ett sådant utrymme.

Samtalen kommer att direktsändas på Umeå universitets Facebooksida.

Se även Twitter: #umumöter


Umeå universitet möter

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Fredag 16 mars, kl. 12.00–13.00
Plats: Ljusgården, Lärarutbildningshuset.

Medverkande forskare: Sara Edenheim, UCGS; Katrin Holmqvist-Sten, Konsthögskolan; Katarina Pierre, Bildmuseet.


Partiledare Ulf Kristersson
Tisdag 27 mars, kl. 17.00-18.30
Plats och medverkande forskare ännu ej fastställt.

Moderatorer vid evenemangen: Sverker Olofsson, journalist, och Malin Rönnblom, statsvetare


För mer information, kontakta gärna: 

Jonas Ericson, projektledare, Kommunikationsenheten
Telefon: 090-786 99 45
E-post: jonas.ericson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Under rubriken Umeå universitet möter bjuds några av Sveriges ledande politiker in till publika samtal med universitetets forskare. Först ut är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. - Vi vill skapa en plats för att vända och vrida på de svåra politiska frågorna, säger en av initiativtagarna, Malin Rönnblom, statsvetare.

Läs vidare »
Hwjfmbpbtbu3ruzet4t6
S0olfwpemxiwhv1bww1g

Amerikaner får mer stöd än svenskar att ändra livsstil

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:10 CET

Patienter i USA får mer stöd från sina läkare i primärvården för att förändra sina levnadsvanor än vad patienter i Sverige får. Det visar en studie som har genomförts av en grupp forskare vid Umeå universitet, Högskolan i Dalarna och i delstaten New York.

Kontaktpersoner 46 kontaktpersoner

Om Umeå universitet

Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom flera områden, många av våra forskare tillhör världseliten.

Vi är också ett av landets största utbildningsuniversitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer.

Vårt campus utgör en inspirerande miljö för de mer än 4 300 anställda och drygt 32 000 studenter som valt oss.

Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen bedriver Umeå universitet en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.