Em6e6zcclapiyxhnnp8a
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Hälsotrender sedan 1990 visar försämrad hälsa för unga kvinnor och förbättrad hälsa för unga män

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 09:48 CET

Forskare har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under åren 1990-2014. I början av perioden (1990) självskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas medan samma andel steg till 20 procent 2014. Män självskattade tvärtemot sin hälsa som bättre i slutet av perioden jämfört med början. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften PLOS One.

Rzrckh092bqthry3ahdm
Ailfxq6awi2nrmdhib6ga

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 08:00 CET

I en ny bok utforskas historiska och nutida synsätt när det gäller styrning och förvaltning inom svenskt skogsbruk. Huvudförfattare är idéhistorikern Erland Mårald, statsvetaren Camilla Sandström, båda Umeå universitet och Annika Nordin, skoglig ekofysiolog, vid Sveriges lantbruksuniversitet.

T7s1lrg3maji1ymvpifm
Ailfxq6awi2nrmdhib6ga

Tjaktjedaelvie – höstvintern har anlänt till campus

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:22 CET

Den nya vepan på Humanisthusets fasad visar hur Tjaktjedaelvie – höstvintern – är här. Illustrerat av konstnären och produktutvecklaren Per Enoksson. Umeå universitets vepaprojekt med de samiska åtta årstiderna vill bidra till att öka kunskapen och kännedomen om samiska språk, samhällen, kultur, konst, historia och politik.

Liub0qlqvianlwx0wq9a
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Vissa personer med glutenintolerans bör undvika havre

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:00 CET

Ny celiakiforskning visar att havre, tarmfloran och tunntarmsslemhinnans epitelceller är faktorer som bidrar till den kroniska tarmsjukdomen. En studie visar att havre orsakar en pågående inflammatorisk reaktion i tunntarmsslemhinnan hos en del celiakipatienter som redan äter glutenfri kost. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Lng3hpzgbfcacnu1gk4c
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Begränsad implementering av rådgivning om levnadsvanor inom primärvården

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:18 CET

Implementering av riktlinjer på preventions- och hälsofrämjande området begränsas av omständigheter såsom hög arbetsbelastning. Läkare och sjuksköterskor har generellt stor kunskap och är intresserade av att främja patienters hälsa, men det finns skillnader i hur man uppfattar stödet av riktlinjer och i vilken utsträckning man använder sig av dessa. Detta visar en avhandling vid Umeå universitet.

Mhuhaolurd7oluquiblh
Qhwfaqsdrxebbhsrj34i

​​​Projekt av arkitektstudent publicerat på KooZA/rch

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 10:22 CET

Masterstudenten Maïté Biechy på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har fått sitt projekt om den ohållbara situationen i Östersjön publicerad på KooZA/rch. På sajten visas speciellt utvalda projekt som utforskar och utmanar rollen för arkitektoniska ritningar i nutidspraxis.

Occctr52cdwpqww2d7wx
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Umeåforskare får totalt 29 miljoner kronor från Cancerfonden

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:50 CET

Cancerfonden delar i år ut rekordstora 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Umeå universitet får 29 miljoner kronor nästa år, varav 14,1 miljoner kronor är nya beviljade anslag. I jämförelse med andra lärosäten hamnar Umeå universitet, med 18 beviljade anslag, på femte plats vad gäller utdelningssumma.

Media no image
Ailfxq6awi2nrmdhib6ga

Första gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 14:23 CET

Fredagen den 17 november är det avslutning för första gruppen nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet. Utbildningen har innehållit både studier och praktik. Utbildningens teoretiska del på Snabbspåret har bedrivits både på svenska och arabiska.

Fyrtio deltagare har under ett halvår studerat och genomfört praktik. Flera av deltagarna har redan fått arbeten som de kommer att börja med efter utbildningens slut. Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.

Arbetsförmedlingen har gett uppdrag till sex lärosäten att ta fram en gemensam utbildning. Syftet med utbildningen är att dels ge teoretiska kunskaper om den svenska skolan och dels genom praktiken i skolan se hur teorin tillämpas. Men framför allt att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden och ta tillvara på utländska akademikers utbildning eller yrkeserfarenhet.

– Det är mycket glädjande att så många deltagare valde att fullfölja utbildningen som ger de en bra inblick i hur den svenska skolan fungerar (i både teori och praktik). Deras kunskaper i svenska har utvecklats på ett positivt sätt och vi hoppas att deltagarna efter utbildningen kan erbjudas fortsatt praktik/arbete i kombination med studier i svenska så att de så småningom kan börja att komplettera sina utländska studier, säger Irené Sedlacek samordnare för utbildningen vid Umeå universitet

Media välkomnas till avslutningen:

Fredag 17 november, klockan 10.30-11.30, Samhällsvetarhuset, sal S206, Umeå universitet.

Anmälan och frågor:

Irene Sedlacek, Lärarhögskolan Umeå universitet, irene.sedlacek@umu.se, tel. 090-786 62 40

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Fredagen den 17 november är det avslutning för första gruppen nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet. Utbildningen har innehållit både studier och praktik. Utbildningens teoretiska del på Snabbspåret har bedrivits både på svenska och arabiska.

Läs vidare »
Scjrftx61wl1jxh5nbui
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Ingen minskad hjärtkärlsjuklighet eller dödlighet vid intensiv blodtryckssänkande behandling

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 17:00 CET

Blodtrycksmedicin ger ingen hälsovinst för friska personer med blodtryck under 140. Det visar en forskningsanalys vid Umeå universitet som publiceras i tidskriften JAMA Internal Medicine. Resultaten stöder nuvarande riktlinjer, men går på tvärs mot en diskussion om att sänka gränsen för när medicin ska sättas in.

Laau81inl44wnmaolu4n
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Konferens belyser utmaningar kring vård av för tidigt födda barn i Norra regionen

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 15:26 CET

För att överleva och utvecklas har för tidigt födda barn stora behov av medicinska landvinningar och närhet till sina föräldrar. I samband med Världsprematurdagen anordnas ett öppet seminarium som belyser aspekter av neonatalvård som är särskilt relevanta för norra Sverige såsom akuta sjuktransporter mellan sjukhus och för tidig födsel i glesbygd. Mötet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

Kontaktpersoner 45 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • nlpkueeoprjwxhesrds@pndjumu.ddse
  • 090-786 50 89
  • 070-610 08 05

Om Umeå universitet

Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom flera områden, många av våra forskare tillhör världseliten.

Vi är också ett av landets största utbildningsuniversitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer.

Vårt campus utgör en inspirerande miljö för de mer än 4 300 anställda och drygt 32 000 studenter som valt oss.

Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen bedriver Umeå universitet en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.