Meanwhile / Umeå Konsthögskola 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 11:27 CEST

På fredag den 3 maj öppnar Bildmuseet den årliga masterutställningen från Konsthögskolan, Umeå universitet. Välkommen att möta en ny generation av konstnärer och ett brett spektrum av idéer, material och tekniker. Pressvisning torsdag 2 maj kl. 10:00-12:00 (OSA).

​Utvärdering av lärarutbildningar ger blandade omdömen

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 09:41 CEST

Grundlärarutbildningen mot F-3 och 4-6 vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet medan förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot fritidshem får ifrågasatt kvalitet. Detta enligt en nationell utvärdering från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– Det här är en utvärdering som för vår del både innehåller både positiva och negativa omdömen. Det är mycket glädjande att grundlärarutbildningen F-3 och 4-6, får så många positiva omdömen, exempelvis när det gäller personal, utbildningsmiljö, progression samt uppföljnings- och åtgärdsarbete. Vid förskollärarutbildningen lyfts arbetet med jämställdhet som en särskild styrka, men utbildningen får också en del kritik som sammantaget gör att kvaliteten blir ifrågasatt, säger Maria Löfgren, föreståndare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

UKÄ genomför en utvärdering av samtliga förskollärarar- och grundlärarutbildningar Sverige, och hittills har 67 utbildningar utvärderats. Sammantaget är det 35 utbildningar som får omdömet hög kvalitet och 32 som får ifrågasatt kvalitet.

När det gäller Umeå universitet konstaterar UKÄ i sitt beslut att förskollärarexamina inte uppfyller kvalitetskraven. Bristerna är framförallt kopplade till säkerställande av ett antal examensmål samt till examensarbetet i slutet av utbildningen. Däremot får förskollärarutbildningens upplägg och genomförande godkänt, liksom bedömningsområdena Personal, Utbildningsmiljö, Jämställdhet, Uppföljnings, återkopplings- och åtgärdsarbete, Studentinflytande och Arbetsliv och samverkan. Avseende grundlärarexamen mot fritidshem ifrågasätts två examensmål, resterande delar av utbildningen får godkänt.

– Även om det är mycket som är bra i utbildningen ser vi allvarligt på kritiken och har påbörjat ett genomgripande analys- och åtgärdsarbete för att komma tillrätta med bristerna. En av huvudinsatserna kommer att riktas mot att stärka upp arbetet med förberedelse inför utbildningens avslutande examensarbete, säger Maria Löfgren.

Lärosätena får ett år på sig att åtgärda bristerna. Därefter gör UKÄ en ny bedömning, samt tar ställning till om det finns skäl att besluta att examensrätt för någon av de kritiserade utbildningarna ska dras in.

Läs mer om utvärderingen hos Universitetskanslersämbetet, UKÄ

För mer information, kontakta gärna: 
Maria Löfgren, föreståndare vid Lärarhögskolan, Umeå universitet
Telefon: 090-786 65 89, 070-333 65 89
E-post: maria.lofgren@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Grundlärarutbildningen mot F-3 och 4-6 vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet medan förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot fritidshem får ifrågasatt kvalitet. Detta enligt en nationell utvärdering från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Läs vidare »

Umeåforskare prisas av Cancerfonden

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 15:28 CEST

Paulina Wanrooij är en av tre yngre forskare i landet som tilldelas Cancerfondens pris ”Junior Investigator Award”. Hennes forskning handlar om det molekylära maskineriet som övervakar och bidrar till ett stabilt mitokondriellt DNA. Det kan bidra till ökad förståelse för bland annat cancer.

Klass 8C Wendela Hellmanskolan segrare i Teknikåttans regionfinal

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 16:55 CEST

Klass 8C Wendela Hellmanskolan i Härnösand tog hem regionfinalen i tävlingen Teknikåttan som i dag hölls vid Umeå universitet. På andra plats kom Minervaskolan 8D i Umeå och trea blev Alneskolan 8A i Örnsköldsvik.

Utvärderingen av skolan behöver diskuteras

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 14:06 CEST

När olika utvärderande aktiviteter får allt mer resurser och större plats i skolans värld är det relevant att fråga sig varför det är så och vad det innebär. Det är tydligt att det funnits en stark tilltro till utvärdering som lösning på en rad olika uppfattade problem under de senaste trettio årens stora skolreformer. Det visar statsvetaren Malin Benerdal, Umeå universitet, i en ny avhandling.

Skytteanska samfundet prisar Nils Skoglund

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 13:55 CEST

Kungl. Skytteanska Samfundet har beslutat tilldela forskaren Nils Skoglund samfundets pris på 40 000 kr till en yngre välförtjänt forskare inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid i oktober.

Tolv godkända på praktiskt delprov på kunskapsprov för läkare

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 12:35 CEST

Den 28-29 mars genomfördes praktiskt delprov inom ramen för kunskapsprov för läkare med utbildning i tredje land. Av 33 som prövades godkändes 12, vilket är det lägsta utfallet hittills på ett praktiskt delprov.

- De tolv som godkändes på provet kan nu ansöka om att få göra praktisk tjänstgöring. De har på provet visat att de har teoretiska kunskaper och praktiska förmågor på liknande nivå som studenter som lämnar den svenska grundutbildningen och är på väg in i allmäntjänstgöring, säger Magnus Hultin, Programdirektör för läkarutbildning vid Umeå universitet och ansvarig för kunskapsprovet.

- Under den kommande praktiska tjänstgöringen visar de som går kunskapsprovsvägen till legitimation att de kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter på patienter och att de kan verka i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, tillsammans med övrig personal.

Provet genomfördes vid Sahlgrenska akademins simulatorcentrum på Mölndals sjukhus. Under den första dagen genomför de prövande fjorton kortare stationer där de får visa sin förmåga att genomföra en avgränsad del av en klinisk situation. Under den andra dagen väntar fyra stationer med längre uppgifter, exempelvis att ta anamnes med en psykiatrisk patient (skådespelare) eller att genomföra ett mottagningsbesök.

- Det är den femte gången som vi genomför provet tillsammans med fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi är oerhört glada och tacksamma över den insats som görs av våra kollegor. De stationer som de prövande genomförde speglar väl förmågor som förväntas kunna genomföras av nyutexaminerade svenska läkare som är på väg mot legitimation, säger Magnus Hultin. De som inte godkändes har fått återkoppling om vilka brister som lärarlaget såg och vi hoppas att snart få träffa dem igen, efter att de övat mer.

- Det går inte utifrån provet att med säkerhet uttala sig om orsaken till att det blev färre godkända denna gång. Vid det praktiska prov som genomfördes i slutet av februari var andelen godkända betydligt högre. En möjlighet är naturligtvis att det vid detta tillfälle var en stor andel som mycket nyligt godkändes på det teoretiska delprovet och att de ännu inte hunnit förbereda sig tillräckligt.

Totalt har nu 288 prövande genomfört det teoretiska delprovet med godkänt resultat, och 184 har också klarat det praktiska delprovet. Förutom de teoretiska och praktiska kunskapsproven, krävs godkänd kurs om 7,5 högskolepoäng i författningskunskap samt godkänd praktisk tjänstgöring i sex månader.

Umeå universitet har genom avtal med Socialstyrelsen det nationella uppdraget att ordna det svenska kunskapsprovet för läkare från länder utanför EU/EES och Schweiz.

För mer information, kontakta gärna
Magnus Hultin
Ansvarig för kunskapsprovet
Docent i Anestesi och intensivvård, Programdirektör för läkarutbildning
Umeå universitet
Telefon: 090-786 91 09
E-post: magnus.hultin@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Den 28-29 mars genomfördes praktiskt delprov inom ramen för kunskapsprov för läkare med utbildning i tredje land. Av 33 som prövades godkändes 12, vilket är det lägsta utfallet hittills på ett praktiskt delprov.

Läs vidare »

Utsläppen av växthusgaser från Sibiriska sjöar är höga

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 15:07 CEST

En studie ledd av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet visar att utsläpp av växthusgaser från sjöar i västra Sibirien är höga, men kan minska när permafrosten tinar. Resultaten är publicerade i Nature Communications.

Umeåforskare leder världsmöte om klimat

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 12:26 CEST

Representanter för världens regeringar, världshälsoorganisationen WHO, EU och internationella forskningsfinansiärer samlas i Stockholm 9–10 april. Ett av mötena blir ett rundabordssamtal om klimatförändringar och hälsa, som leds av Maria Nilsson vid Umeå universitet.

Nio klasser möts i Teknikåttans regiontävling

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 09:00 CEST

Torsdagen den 11 april möts nio åttondeklasser i regiontävling i Teknikåttan på Umeå universitet, en nationell tävling i teknik och naturvetenskap. Eleverna får en rad frågor att besvara – och klassen ska i förväg konstruera en timermaskin och ett kodspråk som sätts på prov under tävlingen. Den vinnande klassen går vidare till riksfinal i Lund den 23 maj.

Kontaktpersoner 48 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • prlcesbns@koumnfu.hwsemq
  • 090-786 50 89
  • 070-610 08 05

Om Umeå universitet

Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom flera områden, många av våra forskare tillhör världseliten.

Vi är också ett av landets största utbildningsuniversitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer.

Vårt campus utgör en inspirerande miljö för de mer än 4 300 anställda och drygt 32 000 studenter som valt oss.

Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen bedriver Umeå universitet en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.