Ovzq5rxl9shmduqmgpcp
Fxllejv9dyuhtlvbfkfl

Konsthögskolans rektor till chefsjobb i Zürich

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2017 14:16 CEST

Swetlana Heger-Davis, rektor för Konsthögskolan vid Umeå universitet, har utsetts till chef för enheten Konst & Media vid konsthögskolan i Zürich i Schweiz.

Uqk50xmijuleh0crjmak
Fxllejv9dyuhtlvbfkfl

Stabilt klimat ger fler fågelarter

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 10:08 CEST

Fler arter av fåglar har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet har förändrats genom årmiljonerna. Det visar en ny studie där Umeå universitet har medverkat.

Giw7aodbbfyj6jhwgucg
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

ALS-forskning vid Umeå universitet stöds av Hjärnfonden

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 09:00 CEST

Hjärnfonden ger ett forskningsanslag på totalt 1 miljon kronor till ALS-forskaren Thomas Brännström vid Umeå universitet. I det aktuella forskningsprojektet ska Thomas Brännströms forskargrupp undersöka om klumpar av proteinet SOD1, som sprids snabbt i ryggmärgen och hjärnstammen hos personer med ALS, kan vara en grundläggande sjukdomsmekanism vid en ärftlig form av den dödliga nervsjukdomen.

Olxzn2oosqr80mqzjyfc
Ailfxq6awi2nrmdhib6ga

Ny bok om kön och politik i 1700-talets Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 16:09 CEST

Arrogant, intelligent och självmedveten. Från det ögonblick som Lovisa Ulrika anländer till Sverige arbetar hon outtröttligt för att öka monarkins makt. I en ny bok av Elise Dermineur, docent i historia vid Umeå universitet, skildras prinsessan Lovisa Ulrika av Preussen som var Sveriges drottning 1720-1782.

Fuhth3jwydq8nx1nte9o

Nya insikter om signalproteiners roll i spridning av prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 20:00 CEST

Forskning kring hur proteiner inuti celler påverkar cellernas rörelse- och delningsförmåga via ett signalsystem har gett nya insikter som kan vara användbara för att utveckla sätt att tidigare upptäcka aggressiv prostatacancer. Detta enligt forskning gjord vid Umeå och Uppsala universitet som beskrivs i tidskriften Science Signaling.

Media no image
Fxllejv9dyuhtlvbfkfl

Nordiskt masterprogram i socialt arbete inrättas

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 09:30 CEST

Ett internationellt tvåårigt masterprogram i socialt arbete och välfärd i nordiskt perspektiv inrättas från och med i höst. Umeå blir ett av tre nordiska universitet som står värd för utbildningen.

Studenterna kommer att läsa första terminen vid universitetet i Stavanger i Norge, andra terminen läser man i Umeå, tredje terminen i Aalborg i Danmark. Den fjärde terminen väljer studenterna själva vilket av lärosätena de vill skriva sin masteruppsats vid.

Programmet kommer övergripande att behandla barn, unga och familjers levnadsvillkor och utsatthet i välfärdssamhället utifrån ett nordiskt perspektiv. Studenterna antas till universitetet i Stavanger som koordinerar programmet. Sedan registreras de vid det universitet där aktuell kurs anordnas, Umeå eller Aalborg.

– Rörligheten är stor mellan de nordiska länderna, både vad gäller personer och idéer. Därför finns behov av en utbildning som generar möten och erfarenhetsutbyte mellan studenter som har komparativ välfärdspolitik som fokus, säger Petra Ahnlund, studierektor vid Institutionen för socialt arbete.

Utbildningen om 120 högskolepoäng är på avancerad nivå och leder fram till en masterexamen i socialt arbete: Master i Social Work and Welfare. Examen blir en så kallad joint degree, en gemensam examen för de tre länderna. Programmet riktar sig i första hand till socionomer som antingen är nyutbildade eller har jobbat några år. För att vara behörig att söka ska man ha 180 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga/beteendevetenskapliga området eller likvärdig utbildning samt grundläggande behörighet i engelska.

– Det är ett unikt upplägg och redan finns ett stort intresse för programmet. Inför starten i höst har 25 studenter antagits och de kommer från alla världsdelar, säger Petra Ahnlund.

Eftersom den första terminen är förlagda till universitet i Norge, blir det först till våren 2018 som studenter på den nya utbildningen Master in Social Work and Welfare within a Nordic Perspective dyker upp på Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna
Petra Ahnlund
Studierektor, Institutionen för socialt arbete
Telefon:090-786 52 78 
Mobil:072-717 6 62
E-post: petra.ahnlund@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

​Ett internationellt tvåårigt masterprogram i socialt arbete och välfärd i nordiskt perspektiv inrättas från och med i höst. Umeå blir ett av tre nordiska universitet som står värd för utbildningen.

Läs vidare »
Pyhgo5z3qku2mwqbr1ti
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Nasim Sabouri får Fernströmpriset 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:40 CEST

En priskommitté vid medicinska fakulteten, Umeå universitet, meddelade nyligen att 2017 års Erik K. Fernström-pris går till Nasim Sabouri, gruppledare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Nasim Sabouri får priset som ges till unga, lovande och framgångsrika forskare för hennes forskning kring bevarande av arvmassans struktur och konsekvenserna av att modifiera DNA-syntesens arbete.

Media no image
Jq3mxhqakzoovjxeloh6

Skickliga lärare meriteras vid Umeå universitet

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 15:06 CEST

Totalt 15 erfarna och kompetenta lärare har utsetts i den senaste bedömningsomgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har 123 utnämningar till meriterad eller excellent lärare genomförts.

– Det är otroligt viktigt att uppmärksamma våra duktiga lärare, deras idéer och gärningar, och att stimulera pedagogiska diskussioner. Att så många av Umeå universitets lärare har tagit chansen att meritera sig är väldigt roligt, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet.

År 2013 införde Umeå universitet, som det första av landets större lärosäten, ett system med universitetsgemensamma kriterier för att premiera lärares pedagogiska skicklighet. I pilotomgången meriterades 9 lärare, i den första ordinarie utlysningen 41 lärare, i den andra ordinarie utlysningen 58 lärare.

Meriteringsmodellen reviderades under 2016 och en av förändringarna är att man från 2017 kan lämna in sin ansökan löpande under året. Nämnden för högskolepedagogisk meritering sammanträder fyra gånger per år och vid varje sammanträde hanteras de ansökningar som inkommit vid föregående månads slut. Sedan systemet infördes har nu totalt 123 utnämningar genomförts. Bland dessa finns 14 personer som utnämnts två gånger, först till meriterad och sedan till excellent lärare.

– Det stora intresset för pedagogisk meritering som finns bland lärarna gör att Umeå universitet sticker ut i landet. Här har vi dessutom nu ett etablerat och väl fungerande meriteringssystem. Min bild är att motsvarande system vid andra lärosäten inte har fått samma breda genomslag, säger Katarina Winka vid Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL.

Universitetets pedagogiska meriteringssystem har två nivåer, meriterad och excellent, och lärarna ansöker själva till en nivå i taget. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för den aktuella nivån. Utnämnda lärare får ett diplom samt ett lönepåslag, 800 kronor för meriterad och 1200 kronor för excellent.

Nyutnämnda excellenta lärare får en inbjudan till kommande Vårpromotion. Lärarna får också en inbjudan att delta i nätverket för Pedagogiskt Utnämnda Lärare, som är öppet för samtliga meriterade och excellenta lärare vid Umeå universitet.

Följande personer utnämns till excellenta lärare:

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Birgit Andersson, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap
Maria Forsman, lektor, Juridiskt forum
Erik Lindberg, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Torbjörn Lindmark, lektor, Pedagogiska institutionen

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:
Karolina Broman, lektor, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Medicinska fakulteten:
Maria Gustafsson, adjunkt, Farmakologi och klinisk neurovetenskap
Sofia Mattson, lektor, Farmakologi och klinisk neurovetenskap
Cecilia Pettersson, adjunkt, Samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Inger Erixon-Arreman, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap
Peter Hultén, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Lars Larsson, lektor, Geografi och ekonomisk historia, kulturgeografi
Eva Leffler, lektor, Pedagogiska institutionen
Nina Nilsson Rådeström, adjunkt, Pedagogiska institutionen
Anders Råde, lektor, Pedagogiska institutionen
Vladimir Vanyushyn, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi

För mer information, vänligen kontakta:

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet
Telefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka,
Universitetspedagogik och lärandestöd
Telefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Totalt 15 erfarna och kompetenta lärare har utsetts i den senaste bedömningsomgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har 123 utnämningar till meriterad eller excellent lärare genomförts.

Läs vidare »
Kavzwcuqxnushuvv4amh

Forskare prisas för artikel om askreaktioner vid termisk omvandling

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

En grupp forskare i forskningsmiljön Bio4Energy vid Umeå universitet prisas av prestigefulla American Chemical Society för en modell som hjälper till att ”leda tanken rätt” då bränslen väljs till termisk konvertering av biomassa för kraft- och värmeproduktion. Modellen tar särskilt fasta på kemiska reaktioner i den näringsrika askan som kan orsaka driftsproblem och miljöfarliga utsläpp.

Skloank6y0itlgiuvkwv
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Psoriasisbehandling med biologiska läkemedel har långsiktig bestående effekt

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 07:00 CEST

Behandling av måttlig till svår psoriasis med biologiska läkemedel visar sig ha god effekt i klinisk studier. Eftersom tidigare gjorda studier fokuserat på kortsiktiga utfall av enskilda preparat har det saknats kunskap om behandlingsformens långsiktiga effekter. En svensk studie visar att behandlingar med biologiska läkemedel har en bra långsiktig effekt.

Kontaktpersoner 45 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • press@umu.se
  • 090-786 50 89
  • 070-610 08 05

Om Umeå universitet

Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom flera områden, många av våra forskare tillhör världseliten.

Vi är också ett av landets största utbildningsuniversitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer.

Vårt campus utgör en inspirerande miljö för de mer än 4 300 anställda och drygt 32 000 studenter som valt oss.

Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen bedriver Umeå universitet en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.