Delirium efter hjärtkirurgi ger ökade vårdkostnader

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 10:53 CEST

Förvirringstillstånd, delirium, är vanligt hos äldre patienter som genomgått en hjärtoperation. Tillståndet är ofta svårt för vårdpersonalen att upptäcka utan anpassade skattningsinstrument och det är förknippat med längre vårdtider som ger ökade kostnader. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Effektiv datahantering i decentraliserade molninfrastrukturer

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 10:04 CEST

Med självkörande bilar, smart videoövervakning och automatiserade fabriker växer datatrafikshanteringen lavinartat. Amardeep Mehta har tagit fram metoder för att allokera resurser optimalt till nästa generations applikationer i distribuerade Mobile Edge Clouds. Det är en infrastruktur med stora centraliserade datacenter kombinerat med utspridd beräkningskapacitet sammankopplade med 5G-nätverk.

Textila utforskningar på Umeå Fashion Week 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 08:00 CEST

Studenter vid Ämneslärarutbildningen 7–9 med inriktning mot slöjd och i de fristående kurserna Design och kläder A och B, vid Umeå universitet, ställer ut textila kreationer och gestaltningar i samband med Umeå Fashion Week.

​Fotbollslandslagets psykologiska rådgivare besöker Umeå universitet

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 17:32 CEST

Torsdag den 24 september besöker Daniel Ekvall, idrottspsykologisk rådgivare för Svenska fotbollslandslaget, Umeå universitet. Han kommer bland annat att berätta om hur han kombinerar forskning, praktisk tillämpning och psykologi i sitt arbete med svensk fotboll.

Under eftermiddagen kommer han bland annat att ta upp hur man arbetar med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå. Teoretiska principer varvas med exempel från Svenska landslaget och åren i IFK Norrköping. Daniel Ekvall kommer också prata om det psykologiska innehållet på tränarutbildningarna på Svenska Fotbollsförbundet, vad och hur man kan jobba med detta.

Tid: Torsdag den 27 september kl. 13.00-16.30.
Plats: Vardagsrummet, Humanisthuset, Umeå universitet

Arrangemanget är kostnadsfritt. Alla är välkomna!

Program
13.00-14.30 Daniel presenterar sitt arbete
14.30-15.00 Paus
15.00-16.30 Intervju och frågor till Daniel

Daniel Ekvall är tränarutbildare med ansvar för ledarskap och psykologi på Svenska Fotbollför­bundet. Han är för närvarande Idrottspsykologis rådgivare åt Svenska herrlandslaget och har haft samma funktion i IFK Norr­köping mellan 2010 och 2017. Dessutom har Daniel varit idrotts­psykologisk rådgivare åt bland annat Riksidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Daniel är utbildad i pedagogik med inriktning idrott och i psyko­logi med inriktning idrott på Hög­skolan i Halmstad. Han har också en grundläggande psykoterapiut­bildning med inriktning KBT.

För mer information, kontakta gärna:
Paul Davis, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet
Telefon: 090-786 68 24
E-post: paul.davis@umu.se
https://www.umu.se/personal/paul-davis/

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Torsdag den 24 september besöker Daniel Ekvall, idrottspsykologisk rådgivare för Svenska fotbollslandslaget, Umeå universitet. Han kommer bland annat att berätta om hur han kombinerar forskning, praktisk tillämpning och psykologi i sitt arbete med svensk fotboll.

Läs vidare »

Direktsända vetenskapsluncher med demokrati i fokus

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 14:15 CEST

Hinner vi lösa miljöproblemen demokratiskt? Hur kan arkitektur och demokrati hänga ihop? Och på vilket sätt är egentligen död i prostatacancer odemokratisk? Det är några av ämnena för Umeå universitets vetenskapsluncher i höst som direktsänds över internet.

​​Astronomins dag och natt firas på Umevatoriet

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 11:32 CEST

Lördag den 29 september är det äntligen dags för Astronomins dag och natt! Evenemanget är nationellt och sker årligen på flera orter i Sverige. I år är temat ”Röd planet, blå planet” med tanke på planeten Mars som varit närmare jorden än på mycket länge.

Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 10:47 CEST

För att ställa rätt diagnos i möten med patienter och ge stöd för medicinska beslut behöver hälso- och sjukvårdspersonal hålla sig uppdaterad kring hur ny forskning och praktiska tillämpningar inom olika vårdområden utvecklas. En ny avhandling från Umeå universitet visar hur sådana system kan utformas.

Nytt nummer av Journal of Northern Studies

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 09:49 CEST

Journal of Northern Studies är en peer-review:ad akademisk tidskrift som ges ut av Skytteanska samfundet och kommer ut två gånger per år. Tidskriftens innehåll utgår från det nordliga rummet, med artiklar om bland annat samspelet mellan människor som kulturella varelser.

Inbjudan: Hushållens resultat i klimatmatchen presenteras

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 09:15 CEST

Vad är hushåll i Umeå beredda att göra för att minska sin klimatpåverkan? Det presenteras under hållbarbetsveckan SEE när resultaten i Klimatmatchen nu sammanställs. Utmaningen ingår i en europeisk forskningsstudie.

Ett urval hushåll i Umeå inbjöds 2016 att delta i den interaktiva Klimatmatchen. Hushållen fick kartlägga sin privatkonsumtion och utmanades att göra val för att halvera sitt klimatavtryck. Nu håller projektet på att summeras och det går att se hur det gick för hushållen.

Resultaten från Umeå är del av en stor europeisk forskningsstudie kallad HOPE, Household Preferences for Reducing Greenhouse Gas Emissions in Four European High Income Countries. Forskare i Frankrike, Tyskland, Norge och Sverige bjöd in ett antal hushåll i en stad i varje land till studien. I Sverige fick 74 hushåll i Umeå chansen att på detta sätt få koll på sitt klimatavtryck, det vill säga hur mycket koldioxid och andra växthusgaser det släppte ut under ett år.

I en simulering kallad Klimatmatchen fick hushållen sedan ett antal skräddarsydda val som kunde minska klimatavtrycket. De fick också se vilken ekonomisk betydelse det konkret fick för hushållet. Genom projektet fick hushållen själva en överblick över sina utsläpp och vad de konkret kan göra om de vill minska dem. Samtidigt fick forskarna kunskap om vilket stöd hushållen behöver och önskar från samhället, för att de ska kunna leva klimatvänligare.

Idag hör mer än två tredjedelar av de konsumtionsrelaterade globala utsläppen av växthusgaser samman med hushållens konsumtion. Därför är det betydelsefullt att engagera hushåll i arbetet för att minska utsläppen.

Resultaten presenteras måndag 24 september kl. 19.00 på Kafé Station i Umeå. Där finns då även möjlighet att träffa hushåll som har deltagit i projektet.

För mer information, kontakta gärna
Maria Nilsson
Umeå universitet
Telefon: 070-349 71 74
E-post: maria.nilsson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Vad är hushåll i Umeå beredda att göra för att minska sin klimatpåverkan? Det presenteras under hållbarbetsveckan SEE när resultaten i Klimatmatchen nu sammanställs. Utmaningen ingår i en europeisk forskningsstudie.

Läs vidare »

Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 13:22 CEST

Att läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende är känt. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester och att det studerade beteendestörande läkemedlet sobril har mindre effekt på fiskars överlevnad än man tidigare trott.

Kontaktpersoner 46 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • pregesufs@tpumfqu.phsegt
  • 090-786 50 89
  • 070-610 08 05

Om Umeå universitet

Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom flera områden, många av våra forskare tillhör världseliten.

Vi är också ett av landets största utbildningsuniversitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer.

Vårt campus utgör en inspirerande miljö för de mer än 4 300 anställda och drygt 32 000 studenter som valt oss.

Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen bedriver Umeå universitet en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.