Zqxlkd0jj0ohrp6kigiq
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 15:03 CEST

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en vanlig men underdiagnostiserad sjukdom och samsjuklighet med hjärt-kärlsjukdomar är vanligt. Underdiagnostiken bidrar till bristande kunskaper om förekomst och prognostisk betydelse av hjärtkärlsjukdom hos dem med KOL. Studier visar att ett vanligt EKG kan identifiera förändringar av prognostisk betydelse och att förändringarna ökar med svårighetsgrad av KOL.

Lgqjsrshfrx91jjesa1c

10 000-årigt DNA visar när fiskar koloniserade våra sjöar

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 11:00 CEST

DNA i sjösediment utgör ett naturligt ”arkiv” där man kan se när olika fiskarter koloniserade sjöar efter istiden. Det visar forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, i en studie publicerad i tidskriften Methods in Ecology and Evolution.

Je7tphzj0sxzcjanez9s
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Otydlighet kring kompetenskrav och arbetstider för vikarierande ambulansförare

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 13:25 CEST

Det återstår brister inom svensk ambulanssjukvård i arbetet med såväl nollvisionen som arbetsmiljö. Det visar en ny forskningsrapport om förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården.

U06izvno1pfrrjwwhbmz
Qhwfaqsdrxebbhsrj34i

Högtflygande metod för förståelse av klimatförändringar i nordliga sjöar

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 08:10 CEST

Målet med Umeåforskares LiDAR lasermätningar i Abiskoområdet från ett flygplan är att skapa den första europeiska, och den andra globalt sett, kartan på landskapsnivå av sjöbottnars former. Detta är en viktig saknad pusselbit för att kunna kartlägga lagring och flöde av kol i klimatmodeller.

Media no image

Ny bok: Early Language Learning – Complexity and Mixed Methods

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 15:22 CEST

Detta är den första samlingen av forskningsstudier som utreder potentialen med att mixa olika metoder vid inlärning av främmande eller andraspråk hos barn.

Boken samlar nya studier som gjorts i Kamerun, Kina, Kroatien, Etiopien, Frankrike, Tyskland, Italien, Kenya, Mexiko, Slovenien, Spanien, Sverige, Tanzania och Storbritannien. Redaktörer för antologin är språkforskarna Janet Enever och Eva Lindgren, Umeå universitet.

Se filmpresentation nedan av boken Early Language Learning – Complexity and Mixed Methods med Janet Enever och Eva Lindgren.

Läs mer på multilingual-matters.com

Kontakt:

Eva Lindgren, eva.lindgren@umu.se, tel: 090-786 95 84

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Detta är den första samlingen av forskningsstudier som utreder potentialen med att mixa olika metoder vid inlärning av främmande eller andraspråk hos barn.

Läs vidare »
Nwcodnefaaxqsglv6wui
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Membranpartiklar som frisläpps från bakterier kan spela olika roller vid infektion

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:00 CEST

Membranvesiklar från bakterier är små partiklar som bildas från membran och som kan transportera smittoämnen till kringliggande bakterier eller värdceller. Bakteriens speciella MV-baserade system för att leverera giftiga proteiner och nukleinsyror på ett skyddat sätt till de celler som attackeras har olika funktioner beroende på om bakterien är en extracellulär eller en intracellulär patogen.

B1hfpxpajksncastjnau
Fxllejv9dyuhtlvbfkfl

Ökade krav på stater behövs för rättvisa åt offer för massövergrepp

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 09:22 CEST

Folkrätten behöver skärpas på stater att gottgöra offer för massövergrepp som exempelvis krigsförbrytelser. Idag skiljer sig de kraven från de krav som ställs på stater att åtala förbrytarna. Det visar Fanny Holm i en ny avhandling vid Umeå universitet, där hon också föreslår åtgärder för att öka staternas ansvar.

A28sdaoixqkghluywiy4
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

Umeåprofessor ska leda vetenskapligt råd för institut med fokus på global hälsa

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 12:19 CEST

Kungliga Vetenskapsakademin har utsett Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, att som ordförande leda det internationella vetenskapliga rådet för nystartade Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT).

G8wroqjv9j2ovjknybrd
Qhwfaqsdrxebbhsrj34i

Så kan en livskraftig renskötsel i Fennoskandien förverkligas

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 14:06 CEST

Kombinerade effekter av klimatförändringar och resursutvinning kräver anpassningsbara strategier för att skapa och upprätthålla en livskraftig renskötsel i Norra Fennoskandien. För att forma sådana strategier behövs det gemensamma åtgärder mellan renskötare, andra markanvändare, myndigheter och politiker på olika administrativa nivåer och integration av deras olika kunskaper.

Ehlbkbroehbjcfecem4i
Fxllejv9dyuhtlvbfkfl

Högskoleprovet fungerar men kan utvecklas

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 09:00 CEST

Delar av högskoleprovet behöver undersökas närmare, även om provet som helhet fungerar som det är tänkt. Det visar Jonathan Wedman i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Kontaktpersoner 45 kontaktpersoner

Om Umeå universitet

Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom flera områden, många av våra forskare tillhör världseliten.

Vi är också ett av landets största utbildningsuniversitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer.

Vårt campus utgör en inspirerande miljö för de mer än 4 300 anställda och drygt 32 000 studenter som valt oss.

Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen bedriver Umeå universitet en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.