Skip to main content

Christina Juthberg

Universitetsadjunkt

Kontaktperson

  • kvajmiysChristinpbbdzktva.edvbJuthwiojbfberg@nfaurs.hcnxzqlrumu.se
  • 0660-29 25 25
  • 076-118 80 79

Christina Juthberg är Universitetsadjunkt och verksam vid inst för omvårdnad i Örnsköldsvik som tillhör Umeå universitet. Christina har skrivit avhandlingen ”Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden”