Skip to main content

Flera åtgärder för att förbättra luft- och vattenkvaliteten i Navet

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 14:29 CET

För att förbättra både luft- och vattenkvalitén i Navet har flera åtgärder vidtagits, bland annat har tropikfläktar installerats. Om ett par veckor görs en ny mätning för att se vilken effekt som åtgärderna gett.

Navet följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:2) som gäller alla bad i Sverige. Tre gånger per dag genomförs kontrollmätningar i varje bassäng och en gång i månaden skickas en utökad kontroll till ett ackrediterat laboratorium. Just nu reviderar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden vilka beräknas vara klara under 2018. Där diskuteras ett förslag om riktlinjer på 200–500 mikrogram trikloramin, vilket är en gas som kan irritera ögon och andningsvägarnas slemhinnor. Mätningar visar att Navet ligger på 320 mikrogram men trots detta upplever vissa simmare som vistas ofta i bassängen obehag och för att komma till rätta med detta har flera åtgärder vidtagits.

Tropikfläktar ska förbättra luftkvaliteten

Sedan årsskiftet finns så kallade tropikfläktar installerade i taket ovanför 50-metersbassängen i Navet. De förflyttar luften ner mot vattenytan och ökar på så sätt luftombytet närmast vattenytan. Vi kommer att fortsätta optimera ventilationen på Navet tillsammans med våra leverantörer fram till att ventilationen ger den effekt vi vill ha.

Fler åtgärder som genomförts:

  • pH-värdet har justerats upp för att minska risken att trikloramin bildas.
  • Alkaliniteten har höjts vid de sandfilter som renar bassängerna samtidigt som flockningen ökats för att binda och filtrera bort mer smuts i sandfiltren.
  • Solskydd har installerats längs hela långsidan av 50-metersbassängen, de ska stöta bort direkt solljus och ta bort den ljusreflektion som annars blir på ytan. Med solskydden minskas den yttre påverkan som varit på uppvärmningen av lokalen och bidrar till att luftklimatet blir bättre.
  • Vi fortsätter att uppmana våra badgäster att tvätta sig ordentligt innan bad. Dålig hygien är en faktor som försämrar vattnet och luften i och kring bassängerna.

– Om ett par veckor, när belastningen återgått till det normala efter jullovet, gör vi en ny mätning av luft- och vattenkvalitet för att se vilken effekt de här åtgärderna gett. Utifrån det tar vi beslut om vi behöver genomföra ytterligare åtgärder, säger Lars-Olof Uhlin, enhetschef Navet.

Mer information:

Lars-Olof Uhlin
enhetschef
Navet
Umeå kommun
090-16 40 91
070-328 10 13
larsolov.uhlin@umea.se

Baden är samlade i Umeå kommuns organisation för badhus och tempererade utebad.

I organisationen ingår:
Navet
Umelagun (tempererat utomhusbad)
Hemgårdens bad
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund
Obbolabadet (tempererat utomhusbad)
Sävar simhall
Vallabadet, Hörnefors (har även tempererat utomhusbad)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.