Skip to main content

Uniadens intervjuserie - del 2

Nyhet   •   Aug 14, 2017 13:00 CEST

Uniaden har intervjuat Adam Andersson, tidigare student och engagerad i Uniaden. Vi tar reda på varför han valde att engagera sig, hur engagemanget öppnat dörrar för hans fortsatta karriär och vad han gör idag. Detta är del 2 i Uniadens egna intervjuserie om varför du som student bör ta tillvara på möjligheten till personlig utveckling genom att engagera dig i Uniaden.

Namn - Adam Andersson

Ålder - 26 år

Utbildning - Personalvetarprogrammet, tog examen juni 2017

Nuvarande sysselsättning - Enhetschef vid Örnsköldsviks kommun, men kommer att jobba som HR-specialist i Lycksele kommun till hösten.

Tidigare engagemang i Uniaden - Mässkoordinator Uniaden 2017

Varför valde du att engagera dig i Uniaden?

 • Det var så att jag hade praktik på en HR-avdelning och såg annonsen om Uniaden. Jag diskuterade då med min handledare som är en väldigt duktig HR-chef. Han tyckte att det var något som jag absolut borde göra. Dels för att han trodde att jag skulle passa som det men även inför framtiden.
 • Jag tyckte att de kvaliteter som Uniaden efterfrågade stämde bra överens med de som jag hade, vilket även chefen höll med om. Beskrivningen av arbetet tyckte jag även kändes lockande.
 • Det var en utmaning och jag såg möjligheten att kunna få utveckla mig själv.
 • Jag såg det som ett bra tillfälle till att få testa de egenskaper jag har och för att ta tillvara på de kurser som man läst på universitetet och applicera de i praktiken.

Varför valde du att engagera dig som mässkoordinator i Uniaden?

 • Varför jag valde just mässkoordinator handlade dels om att personer som har kommit långt inom min bransch rekommenderade detta och dels för att jag kände att det passade mig bäst.
 • Det var även den roll som jag såg som den bredaste och mest ansvarsfulla.

Kan du nämna lite kort vad du främst gjorde under ditt engagemang i Uniaden?

 • Efter att jag blev tillsatt fick jag bra och tydlig information om vad som förväntades av mig. Efter introduktionen träffade jag de som skulle vara företagsvärdar i min zon. Det var en bra möjlighet att få öva på det här med ett första möte och se att man klarar av att informera andra på ett bra sätt.
 • Sedan handlade det om att planera inför mässan där mycket handlade om olika beställningar till de montrar som företagen har och samtidigt ansvara över att det blev rätt de företagen hade beställt.
 • Därefter byggde vi mässan tillsammans med i princip alla engagerade och på själva mässdagen hade jag ansvaret över min företagszon och såg till att allt fungerade där.
 • Jag fanns där för företagsvärdarna om de behövde något och samtidigt fanns jag där för att ge service åt företagen. Jag fick även bra möjligheter till att knyta kontakter och prata med företagen under dagen.

Anser du att du har gynnats av att vara engagerad i Uniaden?

 • Ja, absolut!

På vilket anser du att du har gynnats?

 • Främst genom den personliga utveckling som det har lett till, men även för att jag hittade en intressant organisation att skriva min uppsats mot.
 • Jag har även kunnat använda kontakter jag fått genom Uniaden i ett senare skede i andra projekt.

Kan du med tre ord beskriva din upplevelse av vara engagerad i Uniaden?

 • Utvecklande. Utmanande. Roligt.

Hur ser du på det Uniaden gör och möjligheten till att vara engagerad i projektet?

 • Min åsikt om Uniaden är att det är ett imponerande arrangemang, det är fantastiskt bra uppstyrt. Fascinerande att man kan få så många att jobba ideellt. Exempelvis att få cirka 100 företagsvärdar att ringa till sina företag, alla ställer upp. Jag tycker på så sätt att ett engagemang är bra då mässan uppenbarligen engagerar så pass mycket och samtidigt skapar delaktighet bland studenter.
 • Uniaden ger så många studenter möjligheten till att visa vad de kan och samtidigt kunna utvecklas. Jag skulle även vilja säga att det förenar studenterna i och med att det är väldigt många olika program och att man kan ta lärdom av varandra på så sätt.

Varför ska man ta vara på möjligheten att engagera sig i Uniaden redan nu i höst?

 • Jag tycker det är en första möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet även om man jobbar ideellt så känns det på riktigt. Det finns en enorm möjlighet att knyta kontakter.
 • Vad som är ännu lättare när man är engagerad i själva mässan är att man har en mer naturlig ingång att prata med de företag och personer som är där. Dessa möjligheter kanske man inte får som mässbesökare. Som engagerad får man träffa människor under en längre tid i lugnare miljöer.
 • På individnivå så tror jag man utvecklas, man utvecklar sina arbetsmetoder i och med att det känns på riktigt även fast du själv engagerar dig ideellt. Det är ju trots allt företag och organisationer som betalar för en mässplats på Uniaden.

Vad anser du om studenter som engagerar sig i Uniaden och deras möjligheter till att gynnas av sitt engagemang?

 • Jag anser att det visar någonstans att man vill, har en arbetsvilja samt en arbetsmoral. Det är trots allt ett arbete som kräver tid, disciplin och är ideellt. Det tror jag arbetsgivare uppskattar.
 • Ett engagemang i Uniaden visar på rätt inställning, mod att våga och att man gör något som kanske är utöver sin egen "comfort zone". Även lära sig att se sin roll i ett större sammanhang, då den personliga insatsen kan vara bra för fler än för sig själv.

Tips: Spendera tid på de arbetsgivare som du inte tänker på.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy