Skip to main content

Unibet Group plc Delårsrapport januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 08:52 CET

· Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2006 uppgick till 19,7 (16,3) miljoner GBP och för helåret 2006 till 74,8 (43,5) miljoner GBP.

· Rörelseresultatet, justerat för omstruktureringskostnader, för fjärde kvartalet 2006 uppgick till 7,7 (7,5) miljoner GBP och för helåret 2006 till 29,0 (19,9) miljoner GBP. Efter omstruktureringskostnader om 0,6 (0) miljoner GBP uppgick rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2006 till 7,1 (7,5) miljoner GBP och för helåret 2006 till 28,4 (19,9) miljoner GBP.

· Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2006 uppgick till 23,1 (5,0) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2006 uppgick till 37,9 (13,7) miljoner GBP. I resultatet ingår den del av den uppskjutna skatteskulden som kunnat upplösas.

· Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2006 uppgick till 0,818 (0,179) GBP och för helåret 2006 till 1,345 (0,523) GBP.

· Bytet av pokerplattform har kortsiktigt påverkat kvartalsresultatet. Den nya plattformen ger dock en bättre grund för en uthållig tillväxt 2007 och framåt.

· Fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

· Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 218 770 (171 918).

· Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 (2,25) SEK per aktie/SDB.

· Bolagsstämma äger rum den 25 april 2007 i Stockholm.

'Solid foundation laid for future growth'

"2006 var året då Unibet etablerades som ett av Europas ledande online spelbolag. För att säkerställa fortsatt framgång och tillväxt 2007 har vi valt att under hösten konsolidera pokern och uppgradera viktiga funktioner inom företaget.
Detta gör vi för att vara ännu mer konkurrenskraftiga gentemot våra paneuropeiska konkurrenter."

"Den europeiska spelmarknaden online förväntas växa med ca 20-30 procent under kommande år och det är vår ambition att växa i minst samma takt," säger Petter Nylander, CEO Unibet.


I dag, onsdagen den 14 februari 2007 klockan 08.30 CET håller Unibets VD Petter Nylander en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålles på engelska.
Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.comFör ytterligare information kontakta:

Petter Nylander, verkställande direktör +44 870 145 2402/+44 7799 873 152
Sue Ball, CFO +44 870 145 2424/+44 788 418 1390
Inga Lundberg, Investor Relations +44 870 145 2423/+44 788 799 6116
Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 20 olika språk via www.unibet.com. Unibet har över 1 580 000 kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EBA, European Betting Association och certifierat enligt G4, Global Gaming Guidance Group.

Mer information om Unibet Group plc finns på
www.unibetgroupplc.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy