Skip to main content

Barnen drabbas värst när kolera sprids i Haiti

Nyhet   •   Okt 25, 2010 20:28 CEST

© Dormino/UNICEF En baby som drabbats av kolera ligger tillsammans med andra patienter på golvet i det överfulla St Nicholas Hospital i staden Saint-Marc, norr om Port-au-Prince. Behandling med intravenös vätskeersättning motverkar livsfarlig uttorkning.

Över 250 dödsfall i akut diarré har nu rapporterats från Haiti. Barnen är extra sårbara och kan dö av uttorkning inom loppet av några timmar. UNICEF arbetar just nu intensivt med att förhindra att smittan sprider sig ytterligare.

Hittills har över 250 dött och ytterligare minst 3 000 personer har förts till sjukhus med en rad olika diarrérelaterade symtom, som uttorkning, kräkningar och buksmärtor. De fall som bekräftats kommer från ett område kring floden Artibonite, i en region som ligger två timmar norr om huvudstaden Port-au-Prince.

Överfullt sjukhus

Doktor Jean-Claude Mubalama, chef för UNICEFs hälsoinsatser på Haiti, berättar att det lokala sjukhuset i Saint-Marc är överfullt av sjuka människor.

– Den medicinska personalen här är inte väl förtrogen med den här sjukdomen, säger Jean-Claude Mubalama. UNICEF arbetar därför med att styra upp och förvalta tillgängliga resurser, samordna med regeringen och lokala partners, för att försöka behandla människor så snabbt som möjligt, säger han.

Många barn bland dödsfallen

Jean-Claude Mubalama uppskattar att 30 procent av den senaste tidens dödsfall är barn. Barn under fem år är särskilt sårbara för kolera då de snabbare drabbas av uttorkning.

– Barnen anländer till sjukhuset väldigt sent – ofta i sista stund, förklarar Jean-Claude Mubalama. De är döende när de kommer.

Det tar bara mellan tre till fyra timmar från det att man får de första symtomen tills man dör och därför är det viktigt att barnen så snabbt som möjligt kan komma till ett sjukhus.

Förorenat vatten kan vara en orsak

Orsaken till de uppkomna kolerafallen är fortfarande oklart, men man befarar att det är vattnet i floden Artibonite som är förorenat och regeringen i Haiti gör nu provtagningar för att testa. Situationen verkar inte vara en direkt följd av den massiva jordbävningen i januari. Men trängseln och de stora flyktingströmmarna av människor resulterar ofta i ohygieniska förhållanden, vilket är en grundorsak till kolera.

– Detta område påverkades inte av jordbävningen, sade Jean-Claude Mubalama. Men vi har många människor som har flytt från det drabbade området hit till Artiboniteregionen.

UNICEFs vattenexperter på plats

Sedan jordskalvet i januari har UNICEF haft experter på rent vatten, hälsa och logistik i Haiti. Dessa experter har sänts till det drabbade området för att hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprids. De hjälper till exempel till med att utbilda lokal hälsovårdspersonal, ser till att smittade personer isoleras och delar ut vattenreningstabletter.

Vill du bidra till UNICEFs katastrofarbete på Haiti? Skänk en gåva här.