This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tiotusentals fall av covid-19 har rapporterats i staden Wuhan, Kina. Staden är isolerad sedan 23 januari, för att hindra smittan från att spridas. UNICEF levererar skyddsdräkter, skyddsmasker och andningsmasker till den hårt drabbade staden. © UNICEF
Tiotusentals fall av covid-19 har rapporterats i staden Wuhan, Kina. Staden är isolerad sedan 23 januari, för att hindra smittan från att spridas. UNICEF levererar skyddsdräkter, skyddsmasker och andningsmasker till den hårt drabbade staden. © UNICEF

Nyhet -

Coronaviruset – fakta och råd

Över hundra tusen människor har drabbats av det nya corona­viruset och sjukdomen covid-19. UNICEF arbetar för att hindra spridning av viruset, genom att hantera felaktig information som kan ha skadlig effekt på barn. Vi ser också till att länder med svaga sjukvårdssystem får nödvändig utrustning, och ger drabbade barn den hjälp de behöver. Läs mer om symtomen och hur du skyddar dig och ditt barn.

Utbrottet av det nya coronaviruset kräver samordnade åtgärder internationellt. Det bedömer Världshälsoorganisationen (WHO), som har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Utbrottet har även orsakat stor spridning av felaktig information gällande viruset, vilket försvårar förebyggande insatser. Enligt WHO är det därför mycket viktigt att rätt information når allmänheten.

Frågor och svar

Vad är det nya coronaviruset?
I december 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina, som är kopplat till samma virusfamilj som SARS (svår akut respiratorisk sjukdom). Det nya viruset orsakar en sjukdom som har fått namnet covid-19.

Hur sprids det nya coronaviruset?
Viruset överförs genom kontakt mellan människor eller via hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, samt via ytor som är nedsmittade av viruset. Det är ännu inte känt hur länge viruset överlever på ytor, men desinfektionsmedel kan döda det.

Vilka är symtomen på det nya coronaviruset?
Symtomen kan inkludera feber, hosta och andningsbesvär. I svårare fall kan infektionen orsaka lunginflammation. Mer sällan kan sjukdomen vara dödlig.

Ska jag bära munskydd?
Om du inte har några symtom behöver du inte bära munskydd. Användning av munskydd rekommenderas om du har luftvägssymtom, som hosta eller nysningar, i syfte att skydda andra.

Om munskydd bärs måste det användas och tas bort på rätt sätt för att säkerställa dess effektivitet och undvika ökad risk för överföring av viruset.

Användning av enbart ett munskydd är dock inte tillräckligt för att stoppa infektioner utan måste kombineras med att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten samt att nysa och hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk. En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, samt att undvika kontakt med personer med förkylnings- eller influensaliknande symtom (som hosta, nysningar eller feber).

Hur påverkar det nya coronaviruset barn och gravida?
Eftersom det är ett nytt virus som vi ännu inte vet tillräckligt om är det svårt att säga hur det drabbar barn eller gravida kvinnor. Vi vet att människor i alla åldrar kan smittas men hittills har det inte rapporterats några dödsfall hos barn kopplat till det nya coronaviruset. Viruset är i sällsynta fall dödligt, hittills främst bland äldre personer som redan lider av sjukdomar.

Vi övervakar situationen noggrant och uppdaterar när ny information finns tillgänglig.

Vad ska jag göra om någon i min familj visar symtom?
Om du har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13.

Om ni har varit i något av de områden där smittspridning förekommer och om någon i familjen inom 14 dagar efter avresan insjuknar i feber, hosta eller andningsbesvär ska du ringa 1177.

Kan gravida kvinnor överföra det nya coronaviruset till ofödda barn?
För närvarande finns det inte tillräckligt med bevis för att avgöra om viruset kan överföras från den gravida kvinnan till barnet i magen, eller om viruset kan påverka det ofödda barnet. Det undersöks fortfarande. Gravida kvinnor bör följa försiktighetsåtgärderna för att skydda sig mot viruset och omedelbart söka sig till vården om de får symtom som feber, hosta eller andningsbesvär.

Är det säkert för en mamma att amma om hon är smittad av det nya coronaviruset?
Alla mödrar som befinner sig i riskområden och visar symtom som feber, hosta eller andningsbesvär ska söka vård tidigt och följa de anvisningar som vården ger.

Med tanke på fördelarna med amning och bröstmjölkens viktiga roll vid andra luftvägsvirus ska mamman fortsätta att amma.

Försiktighetsåtgärder ska dock vidtas, eftersom det finns en risk för överföring från mamma till spädbarn vid hosta och nysningar, genom direktkontakt samt indirekt via smittade ytor. Bär munskydd vid amning, tvätta händerna före och efter och desinficera de ytor du har tagit på.

Om en mamma är mycket sjuk bör hon bröstpumpa och ge mjölken till barnet ur en ren kopp eller sked, samtidigt som hon följer försiktighets­åtgärderna för att förebygga smitta.

Hur kan jag prata med barn om coronaviruset?

Här är fyra enkla tips på hur du som förälder eller vuxen kan prata med barn om coronaviruset:

  • Lyssna först. Vill barnet prata om det? Lyssna på vad barnet har att säga och vad det har hört från andra. På det sättet blir det lättare att veta vad du behöver bekräfta eller avvisa. Var också öppen för frågor, så att barnet får svar på sina funderingar.
  • Håll dig till fakta. Det är viktigt att vara ärlig mot barnet. Det kan också vara en idé att berätta att det kan finnas falska videor och nyheter på sociala medier. Var även noga med att inte överföra din egen oro på barnet. Prata istället om din oro med en annan vuxen, utan att barnet hör.
  • Var en del av lösningen. Prata med barnet om hur smitta kan före­byggas, till exempel genom att täcka näsa och mun när man hostar eller nyser och att det är viktigt att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Förklara att hela världen arbetar för att hitta en lösning. Berätta för barnet att vi har lärt oss hur man kan begränsa infektioner. Förklara också att vuxna gör allt de kan för att stoppa spridningen.

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar för att minska spridningen av det nya coronaviruset och för att skydda barn och familjer som redan har drabbats. Vårt nuvarande arbete fokuserar på att stötta Kinas regering och Stillahavsområdet, där majoriteten av fallen hittills har rapporterats. Arbetet innefattar bland annat:

  • Förebyggande insatser som bidrar till att hindra spridningen, framför allt genom folkhälsofrämjande utbildning.
  • Att skapa alternativa kommunikationskanaler för att hjälpa isolerade familjer att bevara hälsan och det mentala välbefinnandet.
  • Ge stöd till vårdsystem och leverera nödvändig utrustning.
  • Att hantera felaktig information som kan ha skadliga effekter på barn.

Hälsoförsörjning

UNICEF har exempelvis levererat 13 ton förnödenheter, som skyddsdräkter, masker, skyddsglasögon och handskar, till hälsoarbetare och vårdpersonal i de drabbade områdena. Vi har även levererat olika typer av hygienmaterial, som tvål, handtvättstationer och handdesinfektion, till tusentals skolor och andra offentliga platser.

Förebyggande åtgärder

På grund av virusets oförutsägbarhet och den fortsatta spridningen arbetar vi nära Världshälsoorganisationen (WHO) och myndigheter för att utbilda samhällen, genomföra förebyggande kampanjer och hantera desinformation.

Vi delar bland annat pålitlig information i sociala medier om hur man förhindrar att smittan sprids, framför allt med instruktioner om handtvätt. På bara några dagar fick exempelvis hela 20 miljoner människor information om hur man ska tvätta händerna på rätt sätt, tack vare en affisch framtagen av UNICEF Kina och Kina CDC (Center of Disease Control and Prevention). 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

Presskontakt