Skip to main content

Översvämningarna i Sydostasien ökar risken människohandel

Nyhet   •   Nov 01, 2011 16:52 CET

Ensamma barn är särskilt utsatta och sårbara

När en naturkatastrof drabbar ett land är det inte bara den omedelbara effekten av själva katastrofen som innebär risker för barn. I det kaos som råder när vardagen kollapsar lurar även andra faror. Många barn kommer ifrån sina föräldrar och ensamma barn löper extra stor risk att utsättas för människohandlare och andra som vill utnyttja dem.

UNICEF/Josh EsteyFör att skydda barn mot människohandlare och andra som kan utnyttja dem sätter UNICEF upp trygga och barnvänliga platser. Barnen får möjlighet att leka och personalen registrerar barnen för att så snart som möjligt kunna återförena dem med sina föräldrar.

På flera håll i Thailand arbetar UNICEF tillsammans med Rädda barnen och lokala myndigheter för skydda ensamma barn. Man sätter upp barnvänliga platser där barnen registreras för att underlätta återförening mellan barn och föräldrar som kommit ifrån varandra. Man har också tagit fram informationsmatarerial för att förebygga att barn kommer bort, utnyttjas och i värsta fall säljs.

– Barnvänliga platser är en första insats för att barnen så småningom ska kunna återhämta sig, säger Victoria Juat, UNICEFs ansvariga för skydd av barn i Thailand.

UNICEF/Warrick PageEn lärare läser för skolbarn i en tillfällig skola i översvämningsdrabbade Pakistan. Att trots katastrof och översvämningar samla barnen och ge dem undervisning meningsfulla aktiviteter hjälper dem att bearbeta de svåra händelser som de kan ha tvingats uppleva.

Hjälp att bearbeta svåra upplevelser

Tusentals familjer har tvingats flytta och bor nu i tillfälliga bostäder eller tält. De största behoven gäller rent vatten, hygienartiklar, mat och skydd men många barn lider också av stress och andra symptom till följd av de fruktansvärda händelser som katastrofen inneburit. För att hjälpa barnen att bearbeta sina upplevelser är det viktigt att de får rätt hjälp i en trygg miljö.

– Ordnade aktiviteter i en lugn och trygg miljö är avgörande för att barn på lång sikt ska kunna komma över de hemska upplevelser de tvingats genomleva de senaste veckorna, avslutar Victoria Juat.

UNICEF/Warrick PageNågra flickor hoppar hopprep i ett läger för människor som tvingats flytta på grund av översvämningarna. UNICEF sätter upp trygga och barnvänliga platser där barnen får träffas och leka.

I Thailand är stora delar av infrastrukturen förstörd och trots att det är svårt att ta sig fram med förnödenheter är UNICEF på plats och gör sitt yttersta för att hjälpa barnen. Vi sätter upp tillfälliga skolor och levererar skolmaterial för att barn trots den svåra situation som råder ska kunna gå i skolan. Dessutom pågår ett arbete med att återuppbygga de skolor som de senaste veckorna förstörts. Arbetet kommer att fortsätta en lång tid fram över och UNICEF kommer att vara på plats så länge det krävs och så länge barnen behöver stöd och hjälp.

Ge en gåva till vårt katastrofarbete