Skip to main content

Trygga platser för flyktingbarnen i Pakistan

Nyhet   •   Sep 02, 2010 13:50 CEST

© UNICEF/Ramoneda

När världen omkring barnen kollapsar behöver de inte bara vatten, mat och sjukvård – utan också skydd mot övergrepp och psykosocial hjälp. Att upprätta säkra trygga områden för att skydda barnen ingår alltid i UNICEFs katastrofinsatser. I Pakistan har hittills 109 så kallade "child-friendly spaces" öppnats i de översvämningsdrabbade områdena.

I skuggan av ett krig eller en katastrof utsätts barn ofta för våld och exploatering. Ensamma barn kan lätt bli utnyttjade eller falla offer för människohandlare som säljer barnen vidare för adoption, barnarbete eller kommersiell sexuell exploatering. Därför är en av UNICEFs viktigaste prioriteringar i katastrofer att ordna trygga barnzoner där barn möjlighet att leka och bearbeta sina svåra upplevelser.

Möjlighet att leka och vara barn

Hittills har UNICEF tillsammans med Rädda barnen upprättat 109 trygga barnzoner, så kallade ”child-friendly spaces” där utbildad personal håller ett vakande öga på barnen. Här får de mat, sjukvård och annan omsorg samt möjlighet att leka, skratta och vara barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser. Inom de här skyddade områdena får barnen också tillfällig skolundervisning så att de ska få lite vardagliga rutiner mitt i kaoset.

Se ett filmklipp från BBC där UNICEFs högsta chef Anthony Lake besöker flyktingbarn i Pakistan som efter övervsämningarna bor tillfälligt i en skola. Där har ett av klassrummen blivit just barnens eget trygga rum.

Psykosocialt stöd

UNICEF vet av erfarenhet hur livsavgörande det är för barnen att få psykosocial hjälp och trygghet. Fyra hjälptelefonlinjer har öppnats för akut rådgivning till kvinnor och barn. Hittills har 10 000 utsatta barn fått psykosocialt stöd.

Återförenar familjer

Barnen som kommit ifrån sina föräldrar är extra sårbara och det gäller att snabbt hitta dem så att de kan identifieras och registreras för att så småningom kunna återförenas med sin familj. UNICEF gör nu tillsammans med andra organisationer sitt yttersta för att identifiera och registrera alla barn. I väntan på att anhöriga letas upp får barnen skydd och hjälp i de trygga barnzonerna.

Många fler barn behöver leka och bearbeta svåra trauman. Stöd UNICEFs katastrofarbete i Pakistan. Skänk en gåva här.