Skip to main content

Mödradödligheten minskar för långsamt

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 14:35 CEST

Mödradödligheten i världen minskar alldeles för långsamt. Och det är de fattiga som drabbas värst - mer än 99 procent av alla dödsfall bland kvinnor som föder barn sker i låginkomstländer. Det visar en ny rapport från FN:s barnfond Unicef.

Allra värst är läget i länder söder om Sahara i Afrika samt Sydasien som tillsammans står för 84 procent av mödradödligheten i världen.
Enligt rapporten är det mer än en halv miljon kvinnor som dör varje år i samband med graviditet och förlossningar. Mödradödligheten minskar visserligen, men alldeles för långsamt för att uppfylla FN:s millenniemål som säger att den ska minska med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015. Den nuvarande takten innebär bara en minskning med mindre än en procent per år, men den skulle ha behövt ligga på 5,5 procent årligen mellan 1990 och 2015 för att målet ska uppnås.

Den vanligaste dödsorsaken i samband med förlossningar är förblödning, i synnerhet i Afrika och Asien. Andra vanliga orsaker är blodförgiftning, högt blodtryck, utdragna och svåra förlossningar samt komplikationer efter aborter.

Kvinnans allmänna hälsa, som påverkas av exempelvis undernäring, är också avgörande för hennes chanser att överleva en förlossning. Andra faktorer som spelar in är fattigdom och brist på jämställdhet. Dödstalen påverkas ofta av kulturella sedvänjor som hindrar kvinnorna från att söka vård i samband med förlossningen.

De flesta fall av mödradödlighet skulle kunna förhindras, främst genom bättre hälso- och sjukvård. Den vården måste kvinnor få tillgång till under graviditeten samt under själva förlossningen och tiden efteråt. Det mest effektiva sättet att rädda mödrars liv är att se till att det finns utbildad personal närvarande vid alla förlossningar, och att den personalen har tillgång till akutsjukvård.

För mer information kontakta Christina Kerpner, pressekreterare Unicef Sverige
070-37 07 445
ckerpner@unice.se