Skip to main content

Nära hälften av Sveriges föräldrar: “Jobb i mobilen stjäl tid från våra barn”

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 09:03 CEST

En ny undersökning, utförd på uppdrag av UNICEF, visar att två av tre småbarnsföräldrar (66%) upplever att deras arbetsgivare kräver att de ska vara tillgängliga i mobilen efter ordinarie arbetstid. 

Närmare hälften av Sveriges föräldrar (43%) menar att tillgängligheten i mobilen gör att de tillbringar mindre tid med sina barn än vad de annars skulle ha gjort.  Enligt barnrättsprinciperna ska företag utforma sin verksamhet så att den inte påverkar barn negativt. 

- Företag påverkar barn på många olika sätt. I en del länder tvingas barn att arbeta och i uppkopplade länder som Sverige händer det att barnen inte får tillräcklig uppmärksamhet från sina föräldrar på grund av att mobilen är i vägen. För att lyfta barnrättsprinciperna i Sverige, har vi tagit fram en app som ger barnen kvalitetstid med sina föräldrar utan att jobbet stör, säger Lotta Linden, Chef företagssamarbeten på UNICEF Sverige.

Och att frågan måste uppmärksammas är tydligt. 8 av 10 av alla föräldrar med barn i åldern 0-12 år (81%) brukar få jobbmail och/eller jobbsamtal efter ordinarie arbetstid.

- Gränsen mellan arbete och fritid har blivit diffus. Vi arbetar samtidigt som vi är med våra barn. Att arbetsgivare behöver titta extra noggrant på hur hemmajobb påverkar barnens situation står klart, säger Lotta Linden på UNICEF Sverige.

Med appen UNICEF PlayTimer möjliggör UNICEF för föräldrar att själva styra över sin fritid och umgås med sina barn utan att störas av jobb via mobilen. Med appen blir barnet chef över mobilen medan förälder och barn leker. Barnet får på ett lekfullt sätt låsa förälderns telefon. Om man rör vid den, ljuder ett alarm. Enda sättet att fålarmet att sluta ljuda, är att verifiera att man är med sitt barn med hjälp av ansiktsigenkänning.  

UNICEFs förhoppning är att svenska företag uppmuntrar sina anställda att ladda ner appen UNICEF PlayTimer och att de samtidigt tar in arbetet med barnrättsprinciperna i dess helhet i sin affärsverksamhet. Ladda ner appen på unicef.se/barnrattsprinciperna.

Om barnrättsprinciperna

UNICEF har tillsammans med FN:s Global Compact och Rädda Barnen tagit fram riktlinjer som hjälper företag att ta ansvar för barns rättigheter. Riktlinjerna är en vidareutveckling av FN global compacts tio regler för företag som nu även inkluderar barns rättigheter. Barnrättsprinciperna är tydliga i att det är arbetsgivarens ansvar att se till att verksamheten inte påverkar barn negativt. Det gäller inte enbart barn som bor långt borta, i fattiga länder. Det gäller även medarbetarnas barn i Sverige. Barnrättsprinciperna definierar vad företag kan göra för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och erbjuder företagen konkreta verktyg för det arbetet med hållbarhetsfrågorna.

Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av YouGov, på uppdrag av UNICEF Sverige i april 2014. 1007 föräldrar i åldern 25-50 år med barn i åldern 0-12 år och som har en sysselsättning är tillfrågade i undersökningen. 50% av de tillfrågade är tjänstemän.

För frågor rörande initiativet från UNICEF Sverige, kontakta:

Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig UNICEF Sverige, 0709-95 59 16, ingeborg.ekblom@unicef.se


UNICEF, världens största barnrättsorganisation, arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag. Läs mer på www.unicef.se