Skip to main content

UNICEF Sverige inspireras av Costa Rica för att sätta press på den svenska regeringen – lanserar initiativet ”WakeUpSuecos”

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 08:00 CEST

UNICEF Sverige tar hjälp av barn i Costa Rica för att påverka Sverige att verka för en fullständig barnkonvention. Den internationellt uppmärksammade fjortonårige konstnären Mael Victory gör en muralmålning i San José, tillsammans med barn på plats och uppmanar Sverige att delta i kampen för alla barns rättigheter.

Sverige har, till skillnad från bland annat Costa Rica, inte godkänt det tredje tilläggsprotokollet till FN:s barnkonvention som ger barn rätt att klaga och få upprättelse när deras rättigheter kränkts. Nu tar UNICEF Sverige hjälp av barn i Costa Rica för att ändra på det. Mael Victory har, tillsammans med konstnärskollegan Edgar ”Saner” Flores, målat en muralmålning i Costa Ricas huvudstad San José som föreställer en symbol för barns rättigheter. 

Symbolen föreställer ett barn som håller upp en väckarklocka, vilket anspelar på att det är dags för Sverige att vakna. Målningen innehåller även en direkt hälsning från barn i Costa Rica med en vädjan att skriva under på ett krav till regeringen om att införa en fullständig barnkonvention i Sverige.

Syftet med initiativet ”WakeUpSuecos” är att driva på den svenska regeringen att ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll och införa en klagorätt för barn.

Varje land ska se till att barn ska kunna vända sig till en instans och få sin sak prövad när deras rättigheter kränkts. Sverige har hittills valt att inte skriva under det tredje tilläggsprotokollet och därför saknar svenska barn den möjligheten.

- Det är dags att se barn som individer med egna rättigheter och att de får upprättelse när de utsatts för övergrepp. Därför behöver den här frågan hamna högt på agendan hos våra politiker, så att barn i Sverige får rätt till en fullständig barnkonvention, säger Christina Heilborn, chefsjurist UNICEF Sverige.

Vid frågor, kontakta Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig UNICEF Sverige: 0709-95 59 16 eller ingeborg.ekblom@unicef.se

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landetspolitiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilligabidrag.