Skip to main content

Aspirantprogram möjliggör Motala kommuns chefsförsörjning

Nyhet   •   Mar 27, 2017 16:42 CEST

Motala kommuns deltagare i Aspirantprogrammet.

Motala kommun har med hjälp av Unik Resurs genomfört ett aspirantprogram under perioden april 2016 till mars 2017 med 15 medarbetare. Syftet med programmet är att ge personer med rätt grundkompetens och drivkrafter möjlighet att söka chefsjobb för att trygga kommunens chefsförsörjning.

Motala kommuns arbete med kompetensförsörjningsfrågorna är avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare och i slutändan ge bra service och välfärd till sina invånare. Kommunen behöver rekrytera ca 400 nya medarbetare per år fram till 2020. Ett antal utvecklingsområden har tagits fram, varav ett uppdrag är att utveckla olika karriärvägar inom den egna organisationen. Detta för att rekrytera och behålla duktiga medarbetare samt säkra det framtida chefsbehovet.

- Det viktigaste som finns är att ge medarbetare möjligheten att utvecklas och ta nästa steg i sin karriär hos oss, i aspirantprogrammet har femton medarbetare fått chansen att kompetensutvecklas för att ta sitt nästa steg till att bli chefer i Motala kommun, säger Eva Soame och fortsätter:

- Redan nu har sju av femton aspiranter tagit steget fullt ut och är nu chefer.

Två av dem som har tagit klivet är Jasmina Ferizovicoch Robert Ringman och de säger så här om utbildningen.

- Jag blir lätt rastlös och min första tanke var att ett år kändes långt. Behövs verkligen ett helt år? Nu i efterhand kan jag konstatera att året har gått fort och alla verktyg och metoder vi har gått igenom om och om igen har jag stor nytta av i min nya chefsroll och använder mig av på ett eller annat sätt och plockar olika delar av metoderna/verktygen, säger Jasmina Ferizovic, chef på Sociala resursverksamheten.

- Jag var säker på att jag vill leda verksamhet redan innan jag började här, nu känner jag mig bättre förberedd på att göra det. Det har blivit tydligt för mig vad jag är bra på och vad jag kan förbättra i mitt ledarskap, säger Robert Ringman chef på kostenheten.

Båda två tillägger gruppens betydelse för sin egen utveckling.

- Klimatet i gruppen har från dag ett varit öppet och tillåtande vilket har gett en extra dimension till utbildningen. Vi är nu femton blivande chefer som har bildat ett starkt nätverk som kommer leva vidare även efter utbildningen, avrundar Jasmina och Robert.

Motala kommun har sedan 2013 haft ett samarbete med Unik resurs om ledarskapsprogram. Det nu genomförda aspirantprogrammet är skräddarsytt för att möjliggöra Motala kommuns chefsförsörjning.

- I dialog med Motala kommun har Unik Resurs tagit fram ett program för kommande chefer. De olika blocken; Leda mig själv, Leda andra, Leda verksamheten med hjälp av kommunikation som genomförts under ett års tid ska leda till personlig utveckling. Ambitionen är att stärka individerna – Trygga chefer är bra chefer, säger Margaretha Netz-Augustsson.

För mer information:

Eva Soame, Motala kommun, telnr 0141-22 52 44

Robert Ringman, Motala kommun telnr 0141-22 26 98

Jasmina Ferizovic, Motala kommun telnr 0141-22 53 26

Margaretha Netz-Augustsson, Unik Resurs telnr 070- 084 55 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera