Skip to main content

Scenkonstbolaget anlitar Unik Resurs för strategiska rekryteringar

Nyhet   •   Apr 06, 2017 13:18 CEST

Bild från Dissekering av ett snöfall. Foto: Markus Gårder.

Unik Resurs har fått i uppdrag av Scenkonstbolaget i Östergötland att rekrytera ett antal chefs- och specialisttjänster.

Scenkonstbolaget består av Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern. Verksamheten ska arbeta för att nå en större publik och utveckla den regionala kultursektorn i Östergötland.Utbudet ska också bidra till att stärka länets attraktivitet.

- Scenkonstbolaget bildades 2016 och vårt mål är att verksamheten är en angelägenhet för alla i Östergötland. Unik Resurs uppfyller de krav vi ställt på en leverantör. Vi vill anlita seriösa rekryterare som använder vetenskapligt godkända tester och som har erfarenhet av att rekrytera till konstnärlig verksamhet, därför har vi valt Unik Resurs säger Pia Kronqvist, VD på Scenkonstbolaget.

Unik Resurs metodik med Evidensbaserad rekrytering innebär tester som ett tidigt urval för samtliga kandidater, som matchar skallkraven i en rekrytering. Detta görs för att säkerställa personlig potential mot kravprofil och inkludera fler kandidater i urvalet. På så vis kan de lägga mer kraft i personliga möten med kandidater som matchar krav- och kompetensprofil. Vid rekrytering av flera personer samtidigt kan metodiken också direkt stödja att de personer som anställs har kompetenser och egenskaper som kompletterar varandra.

- Unik Resurs har sedan tidigare framgångsrikt rekryterat till olika konstnärliga verksamheter. I detta uppdrag är vi en rekryteringspartner till VD Pia Kronqvist, som håller på att bygga upp verksamheten där flera i verksamheten går i pension. Ett spännande uppdrag som också medverkar till verksamhetsutveckling av kulturlivet i Östergötland, säger rekryterings- och utvecklingskonsult Kristina Lind.

För mer information, kontakta:

Kristina Lind, Unik Resurs Tel 0767-78 15 13

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera