Skip to main content

Unik Resurs rekryterar 75 medarbetare till Motala kommun

Nyhet   •   Jan 18, 2016 16:27 CET

Unik Resurs har fått i uppdrag av Motala kommun att rekrytera 75 nya medarbetare. Det är ett av de största rekryteringsuppdragen som Unik genomfört. Uppdraget har vuxit under resans gång och har ställt höga krav på tempo och leveransförmåga men framförallt på ett kvalitetssäkrat arbete, förankrat i Uniks moderniserade rekryteringsprocess.

Berätta om projektet?

-Vi har fått i uppdrag att hjälpa Motala kommun med att rekrytera ungdomshandledare och ungdomsassistenter till HVB boenden för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar i Motala, säger Caroline Bruhammar (till höger på bilden), rekryteringskonsult hos Unik Resurs. Vi fick först ett uppdrag på 15 ungdomshandledare/ungdomsassistenter i mitten av november och sen ytterligare ett uppdrag på 30 till i slutet av november. Precis innan jul så meddelade Motala kommun behov av ett ytterligare 30 ungdomshandledare/ungdomsassistenter. Vi har i dagsläget rekryterat ca 50 medarbetare till kommunen.

Hur stort är intresset?

-Det är ett stort intresse för tjänsterna och arbetet med att hjälpa nyanlända barn och ungdomar, berättar Elin Alm, researcher hos Unik Resurs.Vi ser att det finns ett stort samhällsansvar hos invånarna i regionen, vilket är väldigt positivt. I vårt urval har vi haft en stor mångfald vilket har varit jätteroligt att jobba med. I förlängningen kan vi se hur dessa personer kan komplettera varandra i personalgruppen.

Vilka är utmaningarna?

-Det som varit svårast är att hitta personer som har en relevant eftergymnasial utbildning till tjänsterna som ungdomshandlare, fortsätter Caroline Bruhammar. Vi har även hela tiden haft en tidspress då behovet av nya medarbetare har varit kritiskt med hänsyn till att det kommit så många ensamkommande barn och ungdomar till Motala. Vi ser också nu mot slutet att inflödet av relevanta kandidater har minskat, vilket också är en utmaning.

Vilka är nycklarna för att lyckas?

-Att se brett och tänka kreativt utan att göra avkall på kraven för tjänsten, menar Elin Alm, där måste vi se till de personliga egenskaperna. Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med våra kontaktpersoner på Motala kommun, utan det hade uppdraget inte kunnat lyckas så bra som det gjort. Samarbetet har präglats av flexibilitet, öppenhet och en stark vilja att komma framåt i processen.

2016-01-15 Peter Ardenfors

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.