Skip to main content

Unik Resurs rekryterar inte med magkänsla

Nyhet   •   Feb 15, 2016 17:13 CET

Under senaste året har Unik Resurs genomfört ett omfattande arbete med att modernisera rekryteringsprocessen. Det innebär att Unik numera använder marknadens mest moderna sätt att rekrytera för att nå bästa resultat. Samarbetsarbetspartner i detta projekt är Assessio, som är Sveriges ledande företag inom detta område.

-För att möta framtidens krav gjordes en grundlig genomgång av våra befintliga processer, säger Kristina Lind, produktansvarig och senior rekryteringskonsult hos Unik Resurs. Varje moment i vår process genomlystes för att göra något bra ännu bättre. Med stöd av Assessio utarbetade vi en plan som vi nu arbetar efter.

-För att säkerställa kvalitén, genomförs urvalstester tidigt i processen, fortsätter Kristina Lind. Både vi och kandidaten får därmed en både rättvis och större möjlighet till en professionell bedömning.

Den moderniserade rekryteringsprocessen tar sin början i ett grundligt kravprofilsarbete. Genom att ställa många frågor kring kunden, arbetsuppgiften, uppgifter och utmaningar som väntar ges insikt om vad man ska söka efter. Arbetsgivaren väljer också ut ett antal kompetenser som ska prioriteras vilka sedan speglas i de tester som kandidaten genomför. Därmed ökar träffsäkerheten och att man kan lita på faktiska resultat mer än en möjlig magkänsla.

-En annan fördel med vårt sätt att arbeta är att vi får möjlighet till ett rättvist urval utan att riskera diskriminera någon på grund av ålder, kön, etnicitet mm, säger Kristina Lind.

Hur ser Assessio på samarbetet med Unik Resurs?

-Unik Resurs har, sitt namn troget, genomfört en unik genomlysning av hela sin rekryteringsprocess och objektivt granskat alla steg i processen för att kunna optimera både kvalitet, kundnytta och kandidatupplevelsen, säger Mattias Dahl Sandrén, leg psykolog och organisationskonsult. Som ett led i detta har man tagit steget in i Assessios marknadsledande assessment-system Ascend, för att kunna fortsätta driva utvecklingen mot en riktigt träffsäker rekryteringsprocess.

-Med ett tydligt avstamp i den senaste forskningen om hur man säkrast bedömer potential i urval, har man genomfört en ambitiös förändringsresa som löpande följs upp och utvärderas, berättar Mattias Dahl Sandrén. Assessio är mycket stolt samarbetspartner i detta arbete, som ligger i framkant när det gäller hur tillförlitlig och professionell rekrytering bör bedrivas.

Peter Ardenfors 2016-02-15

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy