Skip to main content

Alla är vinnare på fortsatt drift av kärnkraft

Blogginlägg   •   Okt 11, 2016 14:47 CEST

Villaägarna, Hyresgästföreningen och 100 % Förnybart, har i olika debattartiklar uttryckt resignation över regeringens energiskatteväxling. När de pekar ut sina medlemmar och intressenter som offer för de stora energijättarna, bygger det på en bristfällig och reflexmässig analys. I själva verket är alla vinnare på att kärnkraften kan producera el även efter 2020.

Kraftiga subventioner av förnybara energislag har de senaste åren skapat ett elöverskott i Sverige. Kombinerat med ett lågt pris på kol och på utsläpp av växthusgaser, har det lett till ett extremt lågt marknadspris på el som gör att inga energislag längre är lönsamma. Inte ens de som är subventionerade, och definitivt inte de som är hårt beskattade – som kärnkraft och vattenkraft.

När Energikommissionen stod inför faktum att den hårda beskattningen kunde leda till att den svenska kärnkraftsepoken kunde få ett abrupt slut redan 2020, valde en majoritet av riksdagspartierna att rädda kärnkraften och även skapa bättre förutsättningar för vattenkraften.

Det var ett samhällsekonomiskt klokt beslut. Istället för att om fem år behöva ta ansvar för en mycket instabil elförsörjning och en stor osäkerhet kring elpriserna, har politikerna gett sig själva en tidsfrist när det gäller att utforma framtidens energisystem och planera för en mer genomtänkt och kontrollerad omställning.

Kärnkraften och vattenkraften har tillsammans lagt grunden för svensk välfärd och varit motorn i den svenska industrins utveckling under flera decennier. Och betydelsen ökar i takt med att hela samhället och i synnerhet industrin digitaliseras och tjänstesektorn växer.

Det svenska energisystemet rankas faktiskt som det näst bästa i världen när det gäller stabilitet, pålitlighet, konkurrenskraft och klimatpåverkan. Det lockar företag som vill etablera sig i Sverige, som i sin tur skapar jobb och skattebas.

På Uniper är vi stolta över att vara en ”jätte” som står för trygghet, stabilitet och leveranssäkerhet, som i hög grad bidrar till samhällets utveckling. Och med över 100 års erfarenhet av elproduktion, har vi mycket kunskap att dela med oss av. Inte minst när det gäller att utforma framtidens energisystem.

Vi tycker i grunden att förnybara energislag är bra, och definitivt en del av lösningen - men det är inte den enda lösningen. När det gäller klimatnyttan måste målet för alla energisystem vara att begränsa koldioxidutsläppen, genom att successivt fasa ut fossila bränslen och ersätta med fossilfria. Att exkludera kraftslag som inte är förnybara är inte trovärdigt om vi vill klara klimatutmaningen. Här kommer vi att behöva både och, inte antingen eller.

Vi är också övertygade om att Europa tillsammans kan åstadkomma mycket mer genom energisamarbete, än vad som fallet är nu där nationella lösningar riskerar att bli mycket dyra återvändsgränder där elkunder och skattebetalare får stå för notan. Lösningar som dessutom inte leder till att de samlade koldioxidutsläppen minskar.

Tyskland är ett lysande exempel på hur goda intentioner kan köra rakt ned i diket. Trots enorma investeringar i vind och sol, har klimatvinsten uteblivit helt. Snarare har koldioxidutsläppen ökat – eftersom det samtidigt pågår en avveckling av fossilfri kärnkraft.

Energi engagerar människor, och det är bra att vi har en debatt om framtidens elförsörjning. Icke desto mindre måste alla beslut kring framtidens energisystem bygga på grundläggande fakta och konsekvensanalyser – inte på ideologiska principer och önsketänkande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy