Skip to main content

Taggar

vattenkraft

kärnkraft

elkvalitet

Nedmontering och rivning av Barsebäcksverket - Samrådsunderlag
Kantar SIFO undersökning 2017

Kantar SIFO undersökning 2017

Dokument   •   2017-12-05 07:00 CET

Kortversion av undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av energibolaget Uniper, och som handlar om svenskarnas uppfattning om det svenska elsystemet.

Remissvar Promemoria vattenmiljö och vattenkraft

Unipers remissvar gällande promemorian vattenmiljö och vattenkraft 2017

Rapport: Stabilitet i det nordiska kraftsystemet

Det är inte bara effektbalansen, det vill säga tillgången till el varje given sekund, som hotas vid en snabbavveckling av svensk kärnkraft. Ett annat problem är att kärnkraftens bidrag till stabiliteten i elnätet skulle gå förlorad, vilket i värsta fall kan leda till systemkollaps. Det visar en rapport som konsultföretaget SWECO tagit fram åt Uniper Sverige.