Skip to main content

Taggar

kärnkraft

Inga aktuella evenemang.

Arkiverade

01 Jul hela dagen

Rivningen av Barsebäcksverket går in i skarpt läge

2016-07-01 00:00 CEST
Program: 12-13 Det fortsatta rivningsprojektet på Barsebäcksverket. Vad händer nu? Vad är det som ska förvaras i lagerbyggnaden?Åsa Carlson, VD Barsebäcks Kraft AB Information om SKB och det svenska systemet för att omhänderta kärnkraftens restprodukter. Hur ser planen ut? Christopher Eckerberg, VD Svensk Kärnbränslehantering (SKB) Uniper är ensamt om att ha ägarandelar i samtliga svenska kärnkraftverk. Hur ser Uniper på framtiden när det gäller det svenska kärnkraftsprogrammet? Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige 13.20 Visning och invigning av lagret 14.00 Avslutning