Skip to main content

Baskraft för jobb och välfärd

Nyhet   •   Jan 27, 2016 09:02 CET

Uniper är det nya namnet för E.ONs tidigare storskaliga elproduktion och råvaruhandel inom energi. Som ny global energikoncern vilar därmed Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis. I Sverige är vi en stor elproducent för basindustrin, med produktionsanläggningar runt om i landet för vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och reservkraft.

Uniper driver ett flertal vattenkraftverk i Sverige. Vattenkraften är idag landets största energikälla av förnybar energi. Den svarar för nästan 45 procent av den svenska elproduktionen och är tillsammans med kärnkraften basen i det svenska energisystemet.

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk. Uniper är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark. Vi äger Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som avvecklas och rivs i linje med det svenska systemet.

För att stödja en jämn elförsörjning i Sverige har Uniper även elproduktion i kraftverk som eldas med konventionella bränslen som naturgas och olja.

I Malmö finns Öresundsverket. Med naturgas som bränsle, produceras här både el och fjärrvärme. Topp- och reservkraftverket i Karlshamn har beredskap att producera el när annan elproduktion inte räcker till. Karlshamsverket ingår i den så kallade effektreserven, som myndigheten Svenska kraftnät handlar upp, och som används vid extrema effektsituationer vintertid.

På platser i södra Sverige finns dessutom sju oljeeldade gasturbiner. Gasturbinerna ingår i den så kallade störningsreserven, som används vid kraftiga störningar i elsystemet. Turbinerna kan startas upp och ge full effekt på mellan 3 och 15 minuter.

Med våra anläggningar och duktiga medarbetare kan Uniper leverera pålitlig och stabil elproduktion för energibehovet i Sverige.

Välkommen att följa oss här på MyNewsDesk!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.