Skip to main content

Systemtjänster lika viktiga som levererade kilowattimmar

Nyhet   •   Okt 24, 2016 12:19 CEST

Vilken marknadsdesign ska den svenska elmarknaden ha i framtiden? Det var temat för ett seminarium som Svenskt Näringsliv nyligen arrangerade. Uniper Sveriges VD, Johan Svenningsson, deltog i en paneldiskussion som tog sin utgångspunkt från en rapport som Copenhagen Economics presenterade strax innan seminariet.

En fråga som kommer allt mer i fokus inom energibranschen är vilken marknadsdesign som den svenska elmarknaden ska ha i framtiden. Frågan har fått ökad aktualitet sedan det politiskt beslutade elcertifikat-systemet för att stimulera vindkraftsutbyggnad, lett till elöverskott på marknaden och där låga elpriser gjort alla energislag olönsamma och att fyra kärnkraftsreaktorer fått stängas i förtid.

Copenhagen Economics, konstaterar i en ny rapport att dagens energy only-marknad har goda förutsättningar att leverera även i framtiden. Att det trots utmaningarna finns flera skäl till att stärka marknadsmekanismen istället för att införa kapacitetsmekanismer i systemet.

- All erfarenhet från andra länder visar att det tar lång tid att införa en kapacitetsmarknad, att den måste ändras efterhand och det medför en osäkerhet på marknaden i stället för tvärtom. Kostnaderna för elsystemet i stort ökar och mekanismen går inte att dra tillbaka, säger Per Klevnäs, vd för Copenhagen Economics.

Negativa effekter kvarstår

I paneldebatten redogjorde Johan Svenningsson för Unipers hållning i frågan, som ligger mycket nära slutsatserna i rapporten. Uniper tror på en energy only-marknad, men med en utvecklad och anpassad design för att hantera dagens marknadssituation.

- Det går inte att bortse från elcertifikatssystemets marknadsstörande effekt. Subventioner av ny elproduktion innebär ökad elproduktion som inte efterfrågas av marknaden. Det har hittills påverkat prisbildningen men börjar nu även leda till påverkan för elsystemets grundläggande funktioner, förklarar Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

- De här negativa effekterna kommer att kvarstå och eventuellt förvärras i takt med att ytterligare 18 TWh förnybart ska subventioneras in till 2045. Här måste det göras en grundläggande analys kring vilka justeringar som krävs för att klara detta inom befintlig marknadsmodell, menar Johan Svenningsson.

Handlar inte bara om att leverera kilowattimmar

Nord Pool är annars ett bra exempel på en väl fungerande och transparent energy only-marknad, där både pris och flexibilitet styrs av tillgång och efterfrågan, med full insyn för marknadens aktörer. Men enligt Johan handlar en fungerande elmarknad inte bara om att stärka marknadens mekanismer, utan också att säkerställa elsystemets funktion.

- En fungerande elmarknad handlar inte bara om att leverera KWh. Det är också viktigt att beakta det tekniska perspektivet i hela infrastrukturen för produktion och distribution. För att det ska fungera måste ett antal systemtjänster finnas på plats – t ex spänningskontroll, svängmassa, reaktiv effekt, reglerkraft och effektreserv. Systemtjänster som blir än mer kritiska i takt med att andelen intermittent kraft ökar, och som dessa kraftslag inte kan leverera. Elsystemets funktion måste garanteras, och det görs genom att sätta en prislapp på systemtjänsterna, menar Johan Svenningsson.

Tre olika tidshorisonter

Men vad är det då som konkret måste göras för att utveckla nuvarande marknadsmodell och samtidigt stärka elmarknaden inom ramen för energiöverenskommelsen. Enligt Copenhagen Ecomics-rapporten måste det göras i tre steg med olika tidshorisonter.

  • Kort sikt: eliminera hotet om en kapacitetskris.
  • Medellång sikt: stärk marknadsdesignen genom riktade reformer.
  • Lång sikt: återgå till ett marknadsstyrt system för investeringar.

- En grundläggande utmaning är att det är svårt att få det existerande marknadsbaserade systemetet att fungera parallellt med det nya som subventioneras in och bidrar med överkapacitet och låga börspriser på el. Det gamla systemet säkerställer effekt och andra systemkritiska funktioner som man vill ha kvar under tiden som det nya introduceras, avslutar Johan Svenningsson.


Johan Svenningsson, VD för Uniper Sverige, och Per Klevnäs, VD för Copenhagen Economics får frågor av Maria Sunér-Fleming, Svenskt Näringsliv. FOTO: Energiföretagen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.