Skip to main content

Uniper ansöker om tillstånd för permanent stängning av Öresundsverket i Malmö

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2018 08:39 CEST

Uniper har ansökt om tillstånd av Elberedskapsmyndigheten om en permanent stängning av Öresundsverket i Malmö. Anläggningen har inte varit i kontinuerlig drift sedan i mars 2016. De senaste årens låga elpris har gjort anläggningen olönsam och omöjlig att driva vidare på marknadsmässiga villkor. Nu är det upp till myndigheten att klargöra anläggningens betydelse för leveranssäkerheten i det svenska elsystemet.

Öresundsverket är ett högeffektivt och modernt kraftvärmeverk med gas som primärt bränsle. Anläggningen producerar el och kapaciteten ligger på 450 megawatt, vilket är i samma storleksordning som elförbrukningen i hela Malmö stad en kall vinterdag.

Enligt kraftverkschefen Christian Redeker har förberedelser för en permanent stängning redan påbörjats, och ett formellt stängningsbeslut kan förväntas så snart Elberedskapsmyndigheten gett sitt godkännande.

- Vi kommer inom kort att avbryta den fortlöpande tillsynen av anläggningens trycksatta anordningar. Får vi ett OK på att fortsätta processen är nästa steg att inleda försäljningen av kraftverkets utrustning och komponenter till kraftverksprojekt utanför Europa, förklarar Redeker.

- Vi har tidigare föreslagit en lösning för att kunna hålla anläggningen i beredskap och stötta elsystemet vid akuta tillfällen. Nu är det upp till myndigheten att ta ställning till vårt förslag, säger Christian Redeker.

Öresundsverket använder naturgas, och i det globala perspektivet bidrar Öresundsverket till att koldioxidutsläppen reduceras så länge det finns kolkraftsanläggningar i vårt närområde. Totalt har anläggningen under sin produktionstid trängt undan 3 miljoner ton koldioxid.

- Om Sverige hamnar i en situation med effektbrist, hade det varit att föredra elproduktion från Öresundsverket framför import av kolkraftsproduktion från närliggande marknadsområden, avslutar Christian Redeker.


För mer information: Roger Strandahl, Senior Vice President Communication & IR, Political & Regulatory Affairs, Uniper Sweden, +46 725 161916

Anna Nystedt, Communication Manager, Uniper Sweden, +46 705 255486


Öresundsverkets historia

1950-talet. Redan då producerades el på Öresundsverket. Det gamla Öresundsverket bestod av tre olika verk som byggdes i olika etapper i Malmö industrihamn.

Tidigt 1990-tal. Verk 3 försågs med en lågbrännare samtidigt som kontrollutrustningen byttes ut. Moderniseringen till trots så lades verket i malpåse.

Tidigt 2000-tal. Planer tog form på att modernisera Öresundsverket för en kommande återstart. Vid den här tiden ökade elförbrukningen i Norden, och man såg en risk för att ett underskott på el skulle uppstå. Detta kunde successivt leda till högre elpriser och ett ökat utnyttjande av mindre miljövänlig elproduktion.

2009. I december 2009 invigdes det nya kraftverket, ett av världens effektivaste naturgaseldade kraftverk. Bakgrunden till att modernisera och återstarta Öresundsverket var att behovet av ny elproduktion var störst i södra delen av landet, att överföringsmöjligheterna av el från vattenkraften i norr är begränsade samt att Barsebäcksverket hade tagits ur drift.

2018. Öresundsverket har sedan driftsättningen 2009 levererat 7,3 terrawattimmar el till svenska elkunder och 3,4 terrawattimmar värme till fjärrvärmenätet i Malmö. Anläggningen har inte varit i kontinuerlig drift sedan mars 2016.

Uniper – pålitlig och stabil elproduktion för energibehovet i Sverige.

Uniper är en global energikoncern och ett globalt varumärke. Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet. Vår verksamhet grundar sig på E.ONs tidigare storskaliga elproduktion. Därmed vilar Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis. I Sverige är vi en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft.

This website may contain forward-looking statements and data based on current assumptions and forecasts made by E.ON or Uniper and other information currently available to E.ON or Uniper. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. E.ON and Uniper do not intend, and do not assume any liability whatsoever, to update these forward-looking statements and data or to conform them to future events or developments.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.