Skip to main content

Internationellt universitet och forskningscenter väljer UNIT4 Agresso

Nyhet   •   Jan 20, 2014 08:00 CET

Universitetet Wagening UR i Tyskland har valt Agresso som stöd för att hantera komplexa internationella forskningsprojekt. Vart och ett av projekten kan ha en egen unik kombination av finansiärer, finansieringsmodell och krav på avrapportering. Genom att använda Agresso kan universitetet automatisera och effektivisera processerna. Flexibiliteten i systemet gör det enkelt för de som administrerar verksamheten att lägga och och justera projekten vartefter förutsättningarna förändras. Wageningen UR har 6 500 anställda och över 10 000 studenter från ett 100-tal länder.

För mer information, se bifogat pressmeddelandet(på engelska).