Skip to main content

Vikten av att göra affärssystem lättare att använda för synskadade uppmärksammades

Nyhet   •   Aug 27, 2013 11:50 CEST

Ett internationellt pan-europeiskt CSR-pris, initierats av Europeiska kommissionen, har för första gången gått till ett projekt som syftar till att underlätta hanteringen och användandet av affärssystem (ERP Enterprise Resource Planning) mer tillgänglig för synskadade. UNIT4 Agresso och Blindeforbundet har sedan 2011 arbetat tillsammans för att hjälpa några av de 125,000 arbetslösa synskadade i vårt grannland Norge. Blindeforbundet menar att företagen idag går miste om viktig arbetskraft, kompetens och expertis hos de synskadade och att den nya lösningen kan hjälpa såväl företagen som de synskadade ta tillvara på denna. 

– Genom vårt arbeta tillsammans med Blindeforbundet har vi öppnat upp nya arbetstillfällen för några av de tusentals arbetslösa som är synskadade, samtidigt som vi förhoppningsvis visat företagen hur de kan dra nytta av en outnyttjad kompetens och expertis, säger Ton Dobbe, VP Product Marketing på UNIT4.

Se mer om projektet: Agresso och NABP