Skip to main content

Göteborgs Stad väljer molnbaserat ekonomisystem från UNIT4 Agresso

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 14:00 CEST

Göteborgs Stad väljer molnbaserat ekonomisystem från UNIT4 Agresso

Göteborgs Stad väljer UNIT4 Agresso AB som leverantör av ekonomisystem efter en upphandlingsprocess som pågått sedan december 2012. Avtalet innebär att UNIT4 Agresso ska leverera ett molnbaserat ekonomisystem som ska täcka hela Göteborgs stad inklusive de kommunala bolagens behov.  

– UNIT4 Agresso molnbaserade ekonomisystem kändes komplett och moget samt att de kunde leverera en flexibel helhetstjänst som stämde väl överens med våra förutsättningar och behov, säger Eva Hessman, ekonomidirektör på Göteborgs Stad.

Att byta ut det nuvarande ekonomisystemet är en viktig pusselbit i det nya ekonomikoncept staden arbetat med de senaste åren och de effekter detta förväntas ge.

– Det känns naturligtvis väldigt hedrande att Göteborgs Stad väljer oss som leverantör av nytt ekonomisystem. Vi ser det som ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete och vår strävan med att skapa flexibla, attraktiva lösningar inom ekonomiområdet anpassade för olika  leveransmodeller är ett vinnande koncept.

Upphandlingsmodellen möjliggjorde också att vi tidigt fick en förståelse kring Göteborgs Stads  förutsättningar och utmaningar vilket ökar chansen till ett bra införande.

– Staden gav oss under hela processen goda möjligheter att beskriva, förklara och diskutera innehållet i vårt lösningsförslag, detta skapade på ett tidigt stadium ett gott förhandlingsklimat med stort ömsesidigt förtroende, säger Jeremias Jansson, VD på UNIT4 Agresso.

Det nya systemet är planerat att tas i drift under 2014. Avtalet innebär även ett underleverantörsåtagande med Tieto som partner för de driftrelaterade delarna av molntjänsten. Tietos förmåga att producera skalbara och tillförlitliga molntjänster har varit avgörande för valet av driftpartner.


Om UNIT4 Agresso

UNIT4 Agresso är en global affärssystemleverantör som hjälper dynamiska organisationer att anpassa sig till förändringar enkelt, snabbt och kostnadseffektivt inom det marknadssegment UNIT4 Agresso kallar "Business Living IN Change (BLINC)™. UNIT4 Agresso innefattar flera av de ledande varumärkena för flexibla affärssystemlösningar såsom Agresso Business World, vår flaggskeppsprodukt för mellanstora och stora tjänsteorganisationer; CODA Financial Management, vår branschledande mjukvara för koncernredovisning; och FinancialForce.com, molnföretaget som grundats med investeringar från salesforce.com.

Med verksamhet i 26 länder runt om i världen omsatte företaget 469,8 miljoner euro 2012.

UNIT4 Agresso har sitt huvudkontor i Sliedrecht, Nederländerna. Bolaget har drygt 4000 anställda. I Sverige har UNIT4 Agresso ca 500 anställda. UNIT4 Agresso är noterade på Euronext Amsterdam genom NYSE Euronext och inkluderas i Amsterdam Midcap Index (AMX). För mer information, besök www.unit4.com