Skip to main content

Trendspaningar 2014 - Affärssystem

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 08:00 CET

Just nu sker stora förändringar inom teknik och plattformar för ERP-området. Med molnteknik, begrepp som social business och beslutsstöd baserat på enorma datamängder(big data) uppstår hela tiden nya möjligheter att lösa kundernas utmaningar.

Så vad blir störst under 2014? Enklast är kanske att börja med att titta på 2013 för att sedan dra ut trendkurvorna i en tänkt fortsatt utveckling under det nya året.

1.  Utmanande utveckling för de stora ERP-leverantörerna: Under 2013 kämpade många av tungviktarna inom ERP med projekt baserad på molnteknik och med installationer av stora projekt för att dela gemensamma tjänster - shared services. Denna utveckling kommer med all sannolikhet att fortsätta under 2014 då marknaden allt mer efterfrågar dynamiska och flexibla lösningar som fungerar väl i en värld som förändras i allt snabbare takt.

2.  Standardiserad - inte anpassad: Enligt en rapport från IT-konsultföretaget Eval-Source har flera av de traditionella affärssystemleverantörerna svårt att hantera verksamhetsförändringar utan komplicerade och tidskrävande ändringar i systemens programkod. Dessa begränsningar blir särskilt tydliga inom shared service där intressentkraven kan variera kraftigt mellan avdelningar och företag, och med anpassningar till förändringar i verksamheten. Under 2014 kommer behovet av mer flexibla system baserade på standardkomponenter att öka, där förändringar enkelt kan hanteras utan behov av modifierad kod.

3.  Molnteknik breder ut sig: Molnbaserad teknik fortsätter att ta marknadsdelar under 2014 inom så väl den privata som offentliga sektorn. Enligt analysföretaget Gartner, kommer molnteknik dominera IT-budgeten fram till 2016. På kort sikt kommer intresset för såväl publika som hybridbaserade molntjänster att öka när organisationer börjar våga lita på de allt mer mogna och professionella tjänsteleverantörerna. 

4.  Kravet på moderna affärssystem ökar: Många befintliga system närmar sig nu sitt 20-årsjubileum. Många brister dock i funktionalitet och kan därmed inte hantera dagens komplexa behov hos såväl privata och offentliga organisationer. Allteftersom att leverantörsstödet för de äldre systemen minskar kommer många organisationer behöva kämpa för att hålla sig konkurrenskraftiga.

5.  Affärssystem som kan hantera massiva datavolymer: Termen "big data" fick rejält fäste under 2013 och under 2014 kommer dessa lösningar att börja implementeras. De som redan kört igång har oftast en bit kvar innan de kan börja skörda frukten av de bättre analyser som denna teknik möjliggör. ERP kommer här att spela en central roll. System med förmågan att integrera och bearbeta stora mängder data och många informationskällor gör det möjligt för organisationer att få mer aktuell och detaljerad information i realtid, vilket leder till ett mer effektivt beslutsfattande.

6.  Business Intelligence och analyslösningar blir allt vanligare: Behovet av analyser och rapporter utanför affärssystemet ökar också. Med genomtänkta analys- och rapporteringsstrategier kan organisationer enkelt integrera nya funktioner i en enda sammanhållen lösning som även kan inkluderar data från ERP-systemet, när det är relevant.

7.  Mobiliteten fortsätter öka i betydelse: Trenden att såväl kunder och anställda snabbt och enkelt ska kunna komma åt information var som helst och när som helst från sina smarta telefoner, surfplattor eller andra mobila enheter fortsätter att öka. Genom att använda ERP-systemet som den centrala informationsplattformen och koppla denna till system för att hantera mobila enheter kommer behovet av teknisk support att minska, dataåtkomsten att förenklas samtidigt som kostnaderna hålls nere.

8.  Socialisera mera: Under 2014 kommer det att ske en betydande utveckling inom sociala samarbetsverktyg och företagen blir snabbt allt bättre på att skapa sociala forum för att engagera ny arbetskraft, kunder, leverantörer och partners.


Om UNIT4 Agresso

UNIT4 är en global affärssystemleverantör som hjälper dynamiska organisationer att anpassa sig till förändringar enkelt, snabbt och kostnadseffektivt inom det marknadssegment UNIT4 kallar "Business Living IN Change (BLINC)™. UNIT4 Agresso innefattar flera av de ledande varumärkena för flexibla affärssystemlösningar såsom UNIT4 Agresso, vår flaggskeppsprodukt för mellanstora och stora tjänsteorganisationer; CODA Financial Management, vår branschledande mjukvara för koncernredovisning; och FinancialForce.com, molnföretaget som grundats med investeringar från salesforce.com.

Med verksamhet i 26 länder runt om i världen omsatte företaget 469,8 miljoner euro 2012.

UNIT4 har sitt huvudkontor i Sliedrecht, Nederländerna. Bolaget har drygt 4 000 anställda. I Sverige har UNIT4 Agresso AB ca 500 anställda. UNIT4 är noterade på Euronext Amsterdam genom NYSE Euronext och inkluderas i Amsterdam Midcap Index (AMX). För mer information, besök www.unit4.com