Skip to main content

Snabbtest - Ta tempen på dina logistikkostnader

Blogginlägg   •   Dec 04, 2013 11:41 CET

Man borde jobba mer i fikarummet, det är ju där man får höra om andras idéer och utmaningar. Idag pratade jag till exempel om kostnadskontroll med min kollega som är säljare och om hennes behov att i säljsammanhang kunna göra en grov bedömning tillsammans med kunden huruvida man har koll på logistikkostnaderna och om besparingar finns att hämta.

Helt enkelt ta tempen, göra en snabb hälsocheck, för att se nuläget.

Det är komplicerat att göra ett business case och det tar tid. Problemet är nog tvåsidigt; dels är det svårt att räkna på något som man kanske inte har kontroll på och dels så bygger oftast ett businees case på antaganden som man gärna vill verifiera för att känna att man räknat rätt. Det senare kan vi på Primelog hjälpa till med genom våra befintliga kunder.

Det hela gäller alltså återbetalningstiden för en investering i systemstöd för fakturakontroll och analys av logistikkostnader. Nedan följer på kvällstidningsmanér ett helt ovetenskapligt snabbtest (där jag dessutom har ett intresse av att påverka resultet):

1.  Hur mycket köper ditt företag frakter för årligen?

a.  Mer än 500 MSEK (20p)
b.  300-500 MSEK (15 p)
c.  100-300 MSEK (10p)
d.  30-100 MSEK (5p)

2.  Gör ditt företag fakturakontroll på sändningsnivå idag?

a.  Nej (15p)
b.  Ja, sporadisk kontroll manuellt (5p)
c.  Ja, manuell kontroll på samtliga (0p)
d.  Ja, med automatiskt fakturakontrollsystem (0p)

3.  Om ditt företag gör manuell fakturakontroll på sändningsnivå:
  Hur många heltidsekvivalenter tar det i anspråk?

a.  0-0,5 st (5p)
b.  0,5-2 st (10)
c.  2-5 st (15p)

4.  Vilka möjligheter till kostnadsanalys och beslutsunderlag
  för förbättringar har ditt företag?

a.  Vi kan göra kostnadsuppföljning med systemstöd på sändningsnivå för samtliga
  transporter och få ut kostnad per order,kund, affärsområde mm (0p)
b.  Vi kan göra kostnadsuppföljning med systemstöd på fakturanivå per transportör (5p)
c.  Inga möjligheter till kostnadssammanställning och analys förutom från den
  ekonomiska redovisningen per konto och kostnadsställe (10p)

5.  Bokning

a.  Bokar ditt företag transporter via bokningssystem/EDI (0p)
b.  Lämnar ditt företag endast manuell fraktsedel till transportören (5p)

6.  Kundnummer
a.  Bokar ditt företag alla transporter på samma kundnummer? (5p)
b.  Leverantörer som skickar gods till oss där vi ska betala frakten har ett separat kundnummer (0p)

7.  Upphandling av transporttjänster
a.  Alla enheter köper upp sina egna transporttjänster vid behov (5p)
b.  Regelbundna upphandlingar genomförs för samtliga frakter samtidigt (0p)
c.  Ordentligt underlag vid upphandling av transporttjänster saknas (5p)
40-60 poäng ger återbetalningstid på under 1 år, 30-40 poäng=1-3 år, 20-30 poäng=3-5 år

Frågor och svar är formulerade för att relatera till de besparingar som Primelogs kunder empiriskt pekar på. En genomsnittlig kostnad för införandeprojekt och licensavgift för Primelog LMS och modulerna för Cost Control har använts. Snabbtestet är som sagt helt ovetenskapligt men syftet är ju också bara att ta tempen, en första hälsokontroll!


Karl-Johan Kjerstadius
Project manager

karl-johan.kjerstadius@primelog.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera