Skip to main content

Universum publicerar lokala undersökningar

Nyhet   •   Okt 21, 2016 14:19 CEST

Universum har 2016, för första gången någonsin, genomfört lokala undersökningar i tre regioner i Sverige. Undersökningen syftar till att skapa en större förståelse mellan arbetsgivare och anställd för att på sätt förbättra matchningen för de båda. Undersökningen har genomförts i tre regioner: Skåne, Göteborgs- och Umeåregionen och ger dels svar på vad som motiverar och attraherar talangerna men också vilka arbetsgivare i respektive region som anses vara mest attraktiv.

Ett intressant svar vi får av undersökningen är att offentliga arbetsgivare, såsom kommun, landsting etc, rankas väldigt högt i samtliga tre regioner. I både Göteborgsregionen och Skåne är det dock den stora privata arbetsgivaren som toppar rankingen (IKEA i Skåne och Volvo Cars i Göteborg).

Undersökningen visar också att de finns större likheter i vad för drömmar och mål som talanger i Skåne och Göteborgsregionen har, jämfört med Umeåregionen. Vilket bekräftar att man i mindre städer har andra mål och värderingar än vad som finns i storstadsregionerna.

Sighsten Dahl, Employer Branding Specialist, Universum kommenterar: ”Med de lokala undersökningarna ger vi möjligheten för regionala företag att jämföra sig med konkurrenter i sin egen region vilket ger betydligt mer relevanta mätetal. Dessutom ger det oss och våra kunder möjligheten att på regional basis förstå vad talangmarknaden faktiskt tycker och tänker kring karriär och arbetsgivare i sin specifika region. Det ger oss en unik inblick i hur framtida arbetsmarknaden kan tänkas se ut i dessa regioner och vad talangerna söker på arbetsmarknaden, vilket känns otroligt spännande.”

Nedan kan du se regionernas mest attraktiva arbetsgivare:

Skåne
IKEA
Lunds Universitet
Malmö kommun
Polismyndigheten
Sveriges Television
Tetra Pak
Lunds kommun
Malmö Högskola
Skåne Läns Landsting
Copenhagen Malmö Port          
Göteborgsregionen
Volvo Cars
Göteborgs kommun
IKEA
Göteborgs universitet
Volvo Group
AstraZeneca
Chalmers Tekniska Högskola
Västra Götalands läns landsting
Ericsson
ICA
Umeåregionen
Umeå Universitet
IKEA
Umeå kommun
Västerbottens läns landsting     
Norrmejerier
Balticgruppen
Länsstyrelsen
ICA
Umeå Energi koncernen
GE Healthcare